Budgivning pågår!

Nästvattnet

Skog i ett skifte
Areal: 123 ha
Kommun: Kramfors
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 250 000 SEK
Obebyggd skogsfastighet i ett skifte med 116 ha produktiv skog med virkesförråd om 17 550 m³sk.

Budgivning

Budgivare 3 8 300 000 SEK 2022-11-24   kl. 11:52
Budgivare 4 8 200 000 SEK 2022-11-23   kl. 17:25
Budgivare 3 8 100 000 SEK 2022-11-22   kl. 14:25
Budgivare 2 8 000 000 SEK 2022-11-18   kl. 12:04
Budgivare 1 7 900 000 SEK 2022-11-18   kl. 11:05
Budgivare 2 7 800 000 SEK 2022-11-18   kl. 10:03
Budgivare 1 7 500 000 SEK 2022-11-18   kl. 09:30
Budgivare 2 7 200 000 SEK 2022-11-18   kl. 08:49
Budgivare 1 7 000 000 SEK 2022-11-17   kl. 18:15
Budgivare 2 6 700 000 SEK 2022-11-17   kl. 09:20
Budgivare 1 6 500 000 SEK 2022-11-16   kl. 11:51
Budgivare 2 6 350 000 SEK 2022-11-15   kl. 09:43
Budgivare 1 6 250 000 SEK 2022-11-14   kl. 07:30

Skogsfastighet om ca 123 ha i ett sammanhängande skifte med god tillväxt och tillgänglighet. Fastigheten är obebyggd och ligger med strandremsa mot Nästvattnet i Kramfors kommun. Produktiv skogsmark om 115,9 ha med ett virkesförråd om ca 17 550 m³sk där största andelen är gallringsskog om 70,5 ha med virkesförråd om ca 13 350 m³sk. Skog i slutavverkningsbar ålder är 19,4 ha med virkesförråd om ca 3 750 m³sk. God årlig tillväxt om ca 670 m³sk.

Kontakta Areal

Patrik Ulander

Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare

Nästvattnet

Patrik Ulander

Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 85

Bilder

Visa alla 19 bilder
Visa alla 19 bilder

Foto: Anna-Clara Eriksson, ACE

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad under 2020 av Martin Timander 070 221 53 53. Skogsbruksplanen är uppräknad med två års tillväxt samt uppdaterad med hänsyn till eventuellt gjord avverkning.

Av skogsbruksplanen framgår det att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 115,9 hektar med totalt virkesförråd om ca 17 550 m³sk, vilket ger ett medeltal om 151 m³sk per hektar. Tillväxten beräknas för närvarande vara ca 670 m³sk per år och boniteten ligger på 5,4 m³sk/ha.

Det dominerande trädslaget är gran som upptar 44% av virkesförrådet, tall 39% och löv 17%. Största andelen skog är gallringsskog, 61% (70,5 ha) med ett virkesförråd om ca 13 350 m³sk, skog som uppnått slutavverkningsbar ålder och är i huggningsklasserna S2 och S3, är 16% (19,4 ha) med ett virkesförråd om ca 3 750 m³sk. Röjningsskog R2 är 11% (12,4 ha) och skog i huggningsklassen K2 är 12% (13,6 ha). Skog som är yngre än 20 år är 15% på fastigheten.

Skogsvårdsåtgärder

Köparen är medveten om att fastigheterna är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.
Enligt skogsbruksplanen finns skogsvårdsåtgärder så som markberedning och plantering om 6,9 ha och röjning om 3,3 ha under planperioden.

Säljaren har ingått avtal med Martin Timander om att han skall ombesörja att markbereda och plantera avdelning 21 om ca 6,9 ha.
Säljaren skall stå för kostnaden av åtgärderna via medel som är avsatta hos Martin Timander. Planerad tid för utförande av åtgärderna är markberedning våren 2023 och plantering hösten 2023 åtgärderna skall utföras av Svenska Skogsplantor.

Naturvärden

Det finns inga kända naturvärden på fastigheten annat än två områden som är bedömda som sumpskog. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn- eller kulturlämningar

Det finns inga kända forn- eller kulturlämningar på fastigheten. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt Fornsök.

Jakt

Säljaren har för avsikt att behålla jakträtten i 15 år. Nyttjanderättsavtal skall upprättas mellan säljare och köpare gällande jakten.

Vägar

Fastigheten har del i väg från allmänna vägen och till fastigheten Nästvattnet Ga:2, Hansjölidens samfällighetsförening. Vägen hålls öppen även på vintertid. Säljaren har nyligen byggt en egen skogsbilväg på fastigheten som är ca 1 km (bom finns för vägen).

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten. Frågelistan går att beställa via fastighetsmäklaren på 070-664 02 85 eller [email protected]

Taxeringsförslag

Skatteverkets taxeringsförslag för 2023 är totalt 2 918 000 kr fördelat på skogsbruksvärde 2 852 000 kr och skogsimpedimentsvärde 66 000 kr.

Lantmäteriförrättning och tillträde till fastigheten

Säljaren har lämnat in en ansökan om lantmäteriförrättning 2022-06-29 där mindre område skall fastighetsregleras till annan fastighet som säljaren äger. Området är om ca 0,8 ha inom området har säljaren avloppsanläggning, kallkälla för vatten samt ett förråd för sin fritidsbostad. Området är borttaget från fastighetskartan samt kartan i skogsbruksplanen som finns i fastighetsbeskrivningen. I samband med lantmäteriförrättningen skall det även bildas ett servitut för parkeringsplats om ca 20*20 m som kommer att belasta fastigheten Nästvattnet 1:73.

En ny ägare kan inte tillträda fastigheten förrän lantmäteriförrättningen har vunnit lagakraft.

Kopia på ansökan om lantmäteriförrättning går att beställa via fastighetsmäklaren på 070-664 02 85 eller [email protected]

Om lantmäteriet inte skulle genomföra inlämnad lantmäteriansökan skall servitut istället upprättas för området där avloppsanläggning, kallkälla och uthus är beläget samt för parkeringsplats.

Rättsförhållande

Fastighet

Kramfors Nästvattnet 1:73

Ägare

Lars Lennart Erik Melander 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 122,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 115,9 ha
Myr/kärr/mosse 5,6 ha
Väg och kraftledning 1,0 ha
Övrigmark 0,1 ha
Vatten 0,1 ha
Summa: 122,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 2 517 000 kr
Skogsimpediment 45 000 kr
Summa: 2 562 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 2 081 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Sollefteå

Kungsgatan 7
881 30   Sollefteå
Alla objekt från Sollefteå

Ansvarig mäklare

Patrik Ulander
Patrik Ulander
Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 85

Kontaktperson

Peter Zetterström
Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Nästvattnet & vill bli kontaktad

Mäklaren för Nästvattnet kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier