Nätersjö

Obebyggd och bra arrondering
Areal: 98 ha
Kommun: Örnsköldsvik
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 000 000 SEK
Anbudsdag: 30/9 2022
Skogsfastighet med stor andel slutavverkningsbar skog och bra arrondering samt högt virkesförråd 182 m³sk/ha.

Fastigheten Örnsköldsvik Nätersjö 1:17 ligger ca 20 km väster om
Örnsköldsvik. Fastigheten är obebyggd med bra arrondering och totalareal
om 98 ha. Arealen skog är 57,5 ha där största delen är skog i huggningsklassen S1 och S2 men det finns även skog i huggningsklasserna R2 & G1 med hög tillväxt. Totalt virkesförråd om ca 10 500 m³sk. Jakträtt på småvilt och älg. Fastigheten ingår i Sidensjö Älgskötselområde.

Kontakta Areal

Patrik Ulander

Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare

Nätersjö

Patrik Ulander

Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 85

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Foto: Anna-Clara Eriksson ACE

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad i maj månad år 2022 av Bengt-Olov Westman, telefon 070-289 55 50.

Av skogsbruksplanen framgår det att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 57,5 hektar med totalt virkesförråd om ca 10 500 m³sk, vilket ger ett medeltal om 182 m³sk per hektar. Tillväxten beräknas för närvarande vara ca 285 m³sk per år och boniteten ligger på 4,7 m³sk/ha. Det dominerande trädslaget är gran som upptar 69% av virkesförrådet, löv 16% och tall 15%.

​Det finns skog i de flesta åldrar men största delen är skog som uppnått slutavverkningsbar ålder och som är i huggningsklasserna S1 och S2, 33% (19 ha) med ett virkesförråd om ca 6 250 m³sk, gallringsskog om 26% (14,7 ha), kalmark som behöver behandlas om 22% (12,6 ha) samt röjning 6% (3,4 ha). Andelen yngre skog än 20 år är 28% (15,8 ha).

Skogsvårdsåtgärder

Köparen är medveten om att fastigheterna är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.
Enligt skogsbruksplanen finns skogsvårdsåtgärder så som markberedning om 8,8 ha, plantering om 12,6 ha samt röjning om 0,2 ha under planperioden.

Säljaren har ingått avtal med Nätraälven om att de skall markbereda avdelning 2 om 3,9 ha samt markbereda och plantera avdelning 18 om 8,8 ha.
Åtgärderna skall utföras av Nätraälven och säljaren skall stå för kostnaden av åtgärderna via medel som är avsatta hos Nätraälven.

Gallring

Säljaren har skrivit under ett avtal om gallring med Nätraälven på fastigheten. Gallringen skall utföras vintern 2022/2023 och berör mindre del av avdelning 15 samt hela avdelningarna 14, 16, 17 och 19. Nettot från gallringen skall tillfalla köparen av fastigheten förutsatt att köparen tecknar nytt avtal om gallring med Nätraälven.


Naturvärde

Det kända naturvärdet som finns på fastigheten är ett område som är bedömt som sumpskog och ligger på skifte 2 avdelning 20. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn- och kulturlämningar

Fastigheterna berörs av fornlämningar i form av husgrund, historisk tid och vårdkase. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt Fornsök.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. Fastigheten ingår i Sidensjö Älgskötselområde. För närvarande bedrivs jakten genom Brynge jaktlag. Jaktlaget jagar över ca 1 300 ha och det är 6 jägare i jaktlaget. Jaktledare Sven-Erik Vedin 070 246 85 43.

​Småvilt jagas på egen fastighet eller efter överenskommelse över hela området.

Vägar

Skifte 1 går mot allmän väg i södra ändan och på norra ändan går skogsbilväg Ås -Stormyrvägen. Skifte 2 ligger ca 50 m från allmän väg.

Åkermark

Åkermarken (inägomarken) är enligt skogsbruksplanen på 1,9 ha. Åkermarken brukas genom muntlig upplåtelse till bröderna Frölander och de är lovad att bruka marken under säsongen 2022. Säljaren har inga stödrätter att överlåta för marken.

Försäljning av gård och skog

I anslutning till skogsskiftet finns en bebyggd jord och skogsfastighet om ca 10 ha, Nätersjö 1:2.
Gården består av bostadshus uppfört 1959-60, äldre bostadshus med bakugn, ladugård, gårdsverkstad/garage samt några övriga mindre byggnader. Gården ligger i ett av Sidensjös bästa lägen med mark mot Drömmesjön.

Till fastigheten hör det ca 10 ha mark, skog 2 ha, åker 5,5 ha, tomt 0,8 ha samt mark vid sjön 1,4 ha.
​Fastigheten är ute till försäljning och mer information om fastigheten finns på Areals hemsida, areal.se.

Vid Stor-Degersjön har säljarna även en obebyggd skogsfastighet om 141 ha land och 32 ha vatten till försäljning, Nätersjö 1:18.
Fastigheten kommer att läggas ut till försäljning senare i höst.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten. Frågelistan går att beställa via fastighetsmäklaren på 070-664 02 85 eller [email protected]

Sidensjö

Sidensjö är en tätort i Örnsköldsviks kommun och kyrkbyn i Sidensjö socken i Ångermanland. Sidensjö är beläget mellan sjöarna Bysjön och
Drömmesjön, 23 kilometer väster om Örnsköldsvik. I Sidensjö finns förskola, skola 1-6, mataffär, bensinpump, äldreboende, bank och pizzeria
samt kyrka från 1300-talet och hembygdsgård. Det finns många sjöar i området och flera har badplatser och goda fiskemöjligheter.
Sidenjö med omnejd ger goda frilufts möjligheter som bad, fiske, kanotpaddling, skidåkning, skoteråkning mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Örnsköldsvik Nätersjö 1:17

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 102,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 57,5 ha
Berg/hällmark 37,1 ha
Inägomark 1,9 ha
Skogsmark 0,8 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 97,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2022
Summa: 1753000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Örnsköldsvik

Örnsköldsgatan 4
891 32   Örnsköldsvik
Alla objekt från Örnsköldsvik

Ansvarig mäklare

Patrik Ulander
Patrik Ulander
Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 85

Kontaktperson

Peter Zetterström
Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Nätersjö & vill bli kontaktad

Mäklaren för Nätersjö kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier