Naturlig investering.

Ett sammanhängande skifte med hög löpande tillväxt, jakt och rekreation.
Areal: 24 ha
Kommun: Borås
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 550 000 SEK
Anbudsdag: 5/5 2020

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bilder (19)

Foto: John Enander, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens produktiva skogsmark uppgår till ca 17,6 ha. Marken är huvudsakligen bestående av torvmark med systemdikade kanaler inom skiftet. Virkesproduktionen är hög på den bördiga torvjorden. Dock är denna marktyp stormkänslig och har sämre bärighet, varför gallringsåtgärder har ersatts med förslag om föryngringsavverkning som nästa åtgärd.

Virkesförrådet är uppskattat till ca 3 680 m3sk, vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om ca 210 m3sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 8,5 m3sk/ha/år och den löpande tillväxten till hela 11,1 m3sk/ha/år. För ytterligare uppgifter kring skogens tillstånd se bifogad skogsbruksplan.

Impediment

Fastigheten är en del av "Toarpamossen" som utgör ca 5 ha impediment.

Övrig mark

Övrig areal om ca 1,1 ha består främst av ledningsgata som går genom skiftet.

Jakt och fiske

Jakträtten är upplåten till 2021-06-30 genom skriftligt avtal om ett år i taget. Fastigheten har andel i samfällt fiske i St. Dalsjön. Dessa andelar kommer överlåtas till köparen av skogen.

Del av Fastighet

Försäljningen utgör en del av en hel registerfastighet, vilket kräver att köparen kan fastighetsreglera förvärvet till egen fastighet. Köparen bekostar lantmäteriförrättningen men undviker samtidigt kostnaden för att ansöka om lagfart.

Rättsförhållande

Fastighet

Borås Toarp 2:1, del av

Ägare

Prästlönetillgång, Svenska Kyrkan 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 17,5 ha
Impediment 5,1 ha
Övrigmark 1,1 ha
Summa: 23,7 ha

Taxeringsvärde

Då försäljningen utgör del av registerfastighet, saknas fastställt taxeringsvärde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver Förvärvstillstånd. Köparen ansvarar för kostnaden för ansökningsavgiften.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0500-41 09 10
070-891 27 91

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning