Naturskönt

Skogsskifte om ca 96 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 11 300 m³sk. Stuga vid Björntjärnen och jakt inom Mjöbergs VVO.
Areal: 99 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 300 000 SEK
Anbudsdag: 2/10 2020
Knappa två mil väster om Järvsö finns detta skogsskifte med vacker natur och välskött skog. Fastigheten består enligt skogsbruksplanen av 96 ha skogsmark med ett virkesförråd om drygt 11 300 m³sk. Den gröna planen är uppförd med förslag på avsättning för certifiering. Skogsskiftet innefattar Björntjärnen och gränsar mot Långtjärnen. I nära anslutning till Björntjärnen finns en enklare stuga. Jakt inom Mjöbergs VVO.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (11)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Stuga och stall

På försäljningsobjektet finns en enkel stuga ca 50 meter väster om Björntjärn. Vatten med självtryck finns till stugplatsen via slang från närbelägen källa. Nära stugan finns ett äldre stall med behov av ömma händer.

Skog och mark

Skog och mark

Skogsbruksplanen är ursprungligen gjord 2014. Planen är därefter justerad för tillväxt och åtgärder som utförts efter planens upprättande. Denna revidering har gjorts av Olle Ohlsson, Rundvirke Skog. Arealen produktiv skogsmark är i planen uppmätt till 96 ha. Virkesförrådet uppgår till 11 332 m³sk vilket ger ett medelförråd om 118 m³sk/ha. Fastigheten är välskött och erbjuder främst skog i åldrarna 5-55 år samt skog över 120 år. Medelboniteten är skattad till 5,4 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 423 m³sk/år (4,4 m³sk/ha/år). Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Natur- och kulturvärden

Inga natur- eller kulturvärden finns i skrivande stund registrerade på fastigheten. Källa, SeSverige och Skogens Pärlor.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Mjöbergs Viltvårdsområde som omfattar ca 4 600 ha, kontaktperson Nils-Erik Eriksson telefon 070-⁠643 77 19. Jakten är möjlig för köparen att disponera från jaktåret 2021/2022.

Fiske

Fisket i området administreras av Järvsö fiskevårdsområde. Se mer information på www.jarvsofvo.se. För fiske krävs fiskekort.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Sjövästa 7:3

Ägare

Eskil Hammarström 1/2
Anna Hammarström 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 106,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 96,0 ha
Myr/kärr/mosse 1,8 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Övrigmark 0,6 ha
Vatten 3,2 ha
Summa: 102,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 3 673 000 kr
Summa: 3 673 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information, se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information, se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Mäklarassistent

Malin Strand
Jägmästare
Skogsekonom
0651-688 56
070-220 66 64

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning