Nedergårdens skog

Välskött skog med god tillgänglighet. Jakt och kräftfiske i Nossan.
Areal: 32 ha
Kommun: Herrljunga
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 400 000 SEK
Anbudsdag: 16/6 2022
Visning:
1/6 kl 17:00
Välskött skog strax utanför Herrljunga. Huvuddelen av skogsfastigheten ligger väl samlad med god tillgänglighet. Vid jordbruksmarken som sträcker sig ner mot Nossan ligger en funktionell maskinhall i gott skick. En investering som växer och ökar i värde med möjlighet till skogsbruk, jakt, fiske och rekreation.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Bilder (14)

Foto: Johan Melin och Mikael Axelsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Maskinhall

Funktionell maskinhall med tre större portar och en gångdörr. Maskinhallen är uppförd i trä under ett tegelmönstrat svart plåttak. Ström finns indraget i byggnaden. På framsidan av maskinhallen finns en grusad gårdsplan.

Det finns ytterligare en ekonomibyggnad som ligger efter skogsbilvägen. Denna byggnad är i sämre skick. Fastigheten saknar bostadshus. Inom fastigheten finns flera tilltalande platser för uppförande av fritidshus eller bostadshus. För vidare information om möjligheter för nybyggnation, bygglovsärenden etc., vänligen kontakta Herrljunga kommun.

Skog och mark

Åker- och betesmark

På båda sidor om landsvägen ligger jordbruksmarken. Jordbruksmarken som enligt skogsbruksplanen omfattar 3,7 hektar sträcker sig ner mot Nossan och brukas idag som bete och är inhägnad. Staketet runt jordbruksmarken är arrendatorns egendom och ingår ej i denna försäljning. Upplåtelsen är uppsagd och jordbruksmarken är tillgänglig för ny brukare 1 januari 2023.

Skogsmark

Skogen består till stor del av välskötta ung- och medelålders skogar med stor värdetillväxt. Men här finns även nyplanteringar och äldre skog med ståtliga furor och välvuxna granar. Skogsbruksplanen är upprättad 2020-03-07 av Södra. Södra har sedan uppdaterat skogsbruksplanen med utförda åtgärder samt löpande tillväxt fram till 7 mars 2022.

Åldersklassfördelningen i dagsläget domineras således av skog i åldern 10–40 år, åldersklasser där skogen har hög löpande tillväxt. Ca 8 % av skogsarealen består av skog i åldern yngre än 10 år. Skogsmarken utgörs till större delen av gran med inslag av tall, och löv. Gallringsbestånden är försiktigt gallrade och har bra virkesförråd per hektar. Fastigheten är en utpräglad produktionsfastighet med god åtkomlighet. Men här finns även delar med andra värden så som lövskogen runt jordbruksmarken och efter ån Nossan. Skogsmarken har överlag bra bärighet, och är lättåtkomlig via de egna skogsvägen med vändplats och basvägar som ansluter till vändplanen. Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 28,3 ha och virkesförrådet 3802 m³sk. Trädslagsfördelning: tall 24 %, gran 60 % samt löv 16 %. Bonitet 9,1 m³sk/ha. Löpande tillväxt 7,2 m³sk/ha.

Skador på skog

Köparen står risken för skador på skogen från kontraktsdagen. Köparen äger ej rätt till annan ersättning för eventuella skador uppkomna på skogen efter kontraktsdagen än utfallande ersättning från säljarens skogsförsäkring.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns i skrivande stund registrerade på fastigheten. Källa SeSverige; Skogsstyrelsen och Natura2000.

Jakt

Jakten på fastigheten är i dagsläget upplåten till ett lokalt jaktlag utan ersättning. Upplåtelsen är uppsagd och jakten är tillgänglig för ny ägare 1 juli 2022.

Fiske

Nuvarande ägare har fiskat kräftor i Nossan med lyckat resultat.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Herrljunga Vreta 4:4 mfl

Ägare

Kerstin Jordö 1/2
Anna Toss 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 28,3 ha
Impediment 0,1 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Inägomark 3,7 ha
Summa: 32,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 122 (Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 434 000 kr
Betesmark 33 000 kr
Skogsmark 2 670 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Ekonomibyggnader 54 000 kr
Summa: 3 194 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Fastighetsmäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Jag är intresserad av fastigheten Nedergårdens skog och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning