Nedre Stugusjön

Välskött obebyggd skogsfastighet med lång strandlinje mot sjö. God arrondering och åtkomligt med bil. Drygt 50 ha produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd om ca 7 000 m³sk varav ca 3 000 m³sk i huggningsklasserna G2, S1 och S2. Beläget inom viltvårdsområde om ca 1 200 ha.
Areal: 100 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 800 000 SEK
Anbudsdag: 16/8 2019
Nedre Stugusjön hör till denna pärla. Fina gallringsbestånd väntar på att bli gallrade och en stor del av ungskogen har nyligen röjts. Gammelskogen är till stor del slutavverkningsmogen och håller dessutom mestadels hög kvalitet. God jakt och fina fiskemöjligheter gör denna välarronderade fastighet till någonting extra. Drygt 50 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 7 000 m³sk. Jakt i viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (23)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsuppgifter

Skogsmarken är inventerad i maj 2019 av Hans Hamilton, Hamilton FC AB och arealen produktiv skogsmark är i denna uppmätt till 52,7 ha. Virkesförrådet uppgår till 7 144 m³sk vilket ger ett medelförråd om 136 m³sk/ha. Åldersfördelningen är någorlunda jämn och fastigheten erbjuder skog i framför allt åldersklasserna 15 till 65 samt 115 år. Medelboniteten är skattad till 5,3 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 266 m³sk/år (5 m³sk/ha/år). Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Nyckelbiotoper mm.

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornlämningar finns i skrivande stund registrerade på fastigheten. Källa, SeSverige, Metria.

Vatten

Enligt uppgift från Lantmäteriet hör vattenområdet enligt karta till fastigheten. Däremot är Lantmäteriets areal enligt fastighetsregistret 105,6909 ha och all yta är där registrerad som land.

Jakt

Fastigheten ingår i Lassekrogs VVO om ca 1 200 ha. Jakten är för närvarande upplåten men enligt säljaren är uppsägning gjord. Ny ägare skall dock anmäla sitt deltagande i jakten före den 15/7. För mer information om jakten, kontakta ordförande Ingvar Berggren, telefon 070-259 21 01.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Färila Fiskevårdsområde. Se mer information på www.farilafiske.se

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Yg 3:41

Ägare

Roger Larm 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 105,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 52,7 ha
Myr/kärr/mosse 15,6 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Vatten 30,2 ha
Summa: 98,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 135 000 kr
Skogsimpediment 33 000 kr
Summa: 1 168 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 2 534 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person som är sedan mer än ett år bosatt i Ljusdals kommun. Mäklaren är behjälplig med ansökan till Länsstyrelsen. Ansökningsavgiften för fysisk person är 3 700 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Senast inkomna fastigheter till försäljning