Nedre Valsan

Stadsnära skog vid Valsan
Areal: 15 ha
Kommun: Borlänge
Objektstyp: Skog
Prisidé: 950 000 SEK
Anbudsdag: 26/4 2023
Obebyggd skogsfastighet vackert belägen med fiskerätt i Valsansjöarna.

Denna obebyggda skogsfastighet är vackert belägen ner mot sjön Nedre Valsan endast 1,5 mil från Falun eller Borlänge. Terrängen är småbruten med platser som erbjuder vacker utsikt över vattnet med fiskerätt i Valsansjöarna. Virkesförrådet omfattar knappt 2 000 m³sk. Områdesbestämmelser finns upprättade av Borlänge kommun över området.

Kontakta Areal

Kerstin Granath

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Nedre Valsan

Kerstin Granath

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-556 67 68

Bilder

Visa alla 27 bilder
Visa alla 27 bilder

Foto: Fredrik Skovshoved, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 13,1 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 1 928 m³sk, vilket motsvarar 147 m³sk/ha. Av trädslagen dominerar tall med 76 % av virkesförrådet medan gran har 14 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 4,8 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 48 m³sk. Väg 908 som passerar fastigheten är statlig. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Skogsbruksplanen är upprättad i juni 2022. Planläggare är Lars Jonsson DSK Skog AB.

Naturvärden

På fastigheten finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen.

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen ska alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn ska tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Jakt

Fastigheten har arrenderats av Kuså Jaktklubb vilka jagar på totalt 350 ha. Arrendet avslutas vid försäljning. För jakt krävs medlemskap i jaklubben. Markägare har rätt till småviltjakt på egen mark. Kontaktperson i jaktklubben är ordförande Nils-Olov Stenberg 070-557 87 16.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i Valsansjöarnas vfvo som omfattas av totalt 5 sjöar och några mindre tjärnar. De flesta av vattnen erbjuder ett bra fiske efter abborre och gädda med stora exemplar. I Valsan har det även planterats in gott om öring. Som fiskerättsinnehavare har man andel i fiskevårdsområdesföreningen. För ytterligare information gällande fiske besök föreningens hemsida eller kontakta ordförande Magnus Söderberg 070-485 57 62.

Rättsförhållande

Fastighet

Borlänge Övre Gerbergärdet 6:10

Ägare

Bo Gustafsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 14,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 13,1 ha
Skogsimpediment 1,7 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 14,9 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde ej angivet.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är omarronderad men ingår fortsatt i omarronderingsområde, förvärvstillstånd erfordras för både fysisk och juridisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Falun

Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Alla objekt från Falun

Ansvarig mäklare

Kerstin Granath
Kerstin Granath
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-556 67 68

Fastighetsmäklare

Fredrik Skovshoved
Fredrik Skovshoved
Civilekonom
Reg, fastighetsmäklare
070-9957535

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Nedre Valsan & vill bli kontaktad

Mäklaren för Nedre Valsan kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier