Nirsgården

Hästgård utanför Falun
Areal: 29 ha
Kommun: Falun
Objektstyp: Gård
Prisidé: 3 250 000 SEK
Anbudsdag: 21/9 2022
I vackert läge med två bostadshus, stall, inäga och skog.

Gård med vackert läge i Bengtsheden mellan Falun och Svärdsjö. Mark i ett gårdsskifte om ca 21 ha varav 6,6 ha inäga och ett utskogsskifte om ca 8 ha på Hillerbodaskogen. Två bostadshus, en äldre ekonomibyggnad med stall och loge och ett nyare stall med 4 boxar. Samtliga byggnader är i behov av reparation och underhåll. Jakt och fiske.

Kontakta Areal

Mona Geprägs

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Nirsgården

Mona Geprägs

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-679 39 33

Bilder

Visa alla 17 bilder
Visa alla 17 bilder

Foto: Mona Geprägs, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshus

1½ plans hus med källare under ca ¾-del samt torpargrund. Timmerstomme klädd med eternit och plåttak från ca 2000. 2-glas och nya 3-glasfönster.
Byggnadsyta på mark ca 110 m². Taxerad boyta: 84 m², biyta: 10 m². Enskilt vatten och avlopp. Nyborrat vatten fr 2021. Uppvärmning via vattenburet system och bergvärme samt solvärme på taket. Äldre vedpanna finns kvar som komplement.

BV; Takad veranda, hall, wc med dusch och golvvärme, rustat-19. Kök i vinkel, sovrum, vardagsrum/tvrum.
ÖP; Allrum med öppen spis, kattvind, ett större sovrum, varmbonad kattvind/gästrum/sovrum. Utgång till överbyggda verandan.
KV; Gammalt grovkök med vedspis, ingång utifrån, duschrum, tvättstuga/pannrum.

Lillstugan

1½ plans hus med källare under del samt torpargrund. Timmerstomme klädd med rödfärgad panel och plåttak, 3-glasfönster. Byggnadsyta på mark ca 115 m². Enskilt vatten och avlopp gemensamt med huvudbyggnaden. Uppvärmning via vattenburet system med golvvärme. Kulvert från huvudbyggnaden.

BV; Takad, delvis inglasad altan, hall, wc med dusch. Vardagsrum, kök i vinkel, sovrum.
ÖP; Allrum/tv-rum, sovrum.

Driftskostnader

Försäkring 8 000 kr gårdsförsäkring
Beräknad årlig elförbrukning 24 000 kw/år
Renhållning 3 500 kr/år
Slamtömning 1 500kr/år
Sotare 800kr/år
Vägavgifter ca 2 000kr/år

Ekonomibyggnader

Nedre stallet

Murad med block och gjutet golv samt plåttak. Loft över hela. Byggnadsyta på mark ca 80 m². Inrymmer 4 stora boxar och bred stallgång. El och vatten.

Stall med loge i vinkel

Äldre ekonomibyggnad med stalldel inrymmandes 2 boxar och sadelkammare höloft över hela. Delvis murad och delvis lösvirke. Plåttak. Logdelen är byggd i lösvirke med grusat underlag samt betongtegeltak. Öppen loge för förvaring samt en förrådsdel. Vidbyggt snedtak för vedförvaring mm på baksidan.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Inägomarken består enligt skogsbruksplanen av totalt 6,6 ha och är belägen i anslutning till gårdscentra. Marken har slagits/betats kontinuerligt. Med fastigheten följer inga stödrätter.

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 21 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 1 603 m³sk, vilket motsvarar ca 74 m³sk/ha. Av trädslagen har tall 30 % av virkesförrådet medan gran har 38 % och lövträd har 32 %.
Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,3 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till ca 99 m³sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta.
Inventeringen är gjord av Mellanskog i maj 2022. Det finns obehandlad kalmark om 2,7 ha, avd nr 21 enligt skogsbruksplanen.

Svärdsjö Svartnäs besparingsskog

Fastigheten äger andel i Svärdsjö Svartnäs besparingsskog, 5 646 ha. Besparingsskogen bedriver ett aktivt skogsbruk samt vindkraftsverksamhet. 2020 var utdelningen från besparingsskogen ca 2 400 kr. Information om besparingsskogen och dess verksamheter hittar du på deras hemsida: www.svardsjobesparingsskog.se

Natur och kultur

Fastigheten berörs inte av några registrerade nyckelbiotoper eller naturvärden. Avdelning nr 15 enligt skogsbruksplanen berörs av en fäbodlämning, Orrbergs fäbod klassad som fornlämning. Källa: SeSverige.

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen måste alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn skall tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Jakt

Fastigheten ingår i Bengtshedens vvo, ca 6 380 ha. Älgjakt bedrivs i tre olika lag på olika områden. Småviltjakt bedrivs på hela arealen. Jakträtten finns tillgänglig för ny ägare från tillträdet. Kontaktperson: Thomas Wiik 070-312 19 70

Fiske

Fastigheten ligger inom Liljans fvof. Fastigheten ingår även i Hinsen Logärden Fvof samt Svärdsjö Ågsjöns fvo. Kontaktperson: Thomas Wiik 070-312 19 70. https://liljansfvof.webnode.se/

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt utmarkerade. Någon ytterligare uppmärkning av gränserna kommer ej att utföras.

Övrigt

Mycket fint belägen gård med inägorna precis intill.

Rättsförhållande

Fastighet

Falun Bengtsheden 80:1

Ägare

Birgit Ahlholm 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 28,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 21,7 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Inägomark 6,6 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 29,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020. Fastigheten är samtaxerad och saknar eget åsatt taxeringsvärde.

Inteckningar

Totalt 7 stycken penninginteckningar. Totalt belopp 1 476 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person pga att fastigheten är belägen inom Omarronderingsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan. Ansökan är avgiftsfri för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Falun

Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Alla objekt från Falun

Ansvarig mäklare

Mona Geprägs
Mona Geprägs
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-679 39 33

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier