Nordansjö

Skogsskiften på totalt 33 ha och åkermark på totalt 13,6 ha. Jakt i VVO.
Areal: 47 ha
Kommun: Hedemora
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 500 000 SEK
Anbudsdag: 30/1 2019
Ett flertal skogsskiften, varav några på Fjägeråsen och några mot Ljusmorarna. Totalt ca 33 ha med volymen 3 860 m3sk. Åkerskiftena ligger runt Nordansjö och ett skifte i Ljusmorarna. Totalt ca 13,6 ha. Jakt i Fjägeråsen VVO på 4 600 ha och i Nordansjö. Möjlighet till delat anbud.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder (14)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 33,1 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 3 869 m3sk, vilket motsvarar ca 117 m3sk/ha. Av trädslagen har tall 35 % av virkesförrådet medan gran har 39 % och lövträd har 26 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 6,8 m3sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 191 m3sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Inventeringen är gjord av Christer Carlsson 2016. Planen uppräknad med 2 års teoretisk tillväxt.

Åker- och betesmark

Åkrarna ligger fördelade på 7 områden. Ca 13,6 ha uppmätt på ekonomisk karta. Utarrenderad muntligt tom 31/12-2019. Inga stödrätter följer områdena.

Jakt

Fastigheten ingår i Fjägeråsens Viltvårdsområde med jakt på 4 600 ha. Kontaktperson: Folke Pettersson, Pershyttan, Hedemora. Tel: 070-643 99 78.Älgjakten på Nordansjöskogen bedrivs gemensamt. Kontaktperson: Anders Johansson, Nordansjö, Hedemora. Tel: 070-417 99 88.

Rättsförhållande

Fastighet

HEDEMORA NORDANSJÖ OCH SVENSBODARNE 1:60, DEL AV

Ägare

Leif Persson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 33,1 ha
Impediment 0,3 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Inägomark 13,6 ha
Summa: 47,4 ha

Taxeringsvärde

Del av fastighet saknar eget åsatt taxeringsvärde.

Inteckningar

Fastigheten överlåtes fri från penninginteckningar och fri från lån.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Jag är intresserad av fastigheten Nordansjö och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning