Nordbäck

Talldominerat skogsskifte
Areal: 87 ha
Kommun: Gagnef
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 000 000 SEK
Anbudsdag: 12/10 2022
Lättillgängligt och vackert beläget med gräns mot sjöar. Jakt och fiske.

Nu erbjuds ett större sammanhållet skifte av Gagnef Nordbäck 8:9. Vackert beläget i skogarna väster om Djurås med gräns mot sjöarna Skogstjärn och Myrtjärn.
Fastigheten erbjuder såväl produktionsskog som möjlighet till jakt om ca 10 200 ha och fiske i Gagnef FVO. Virkesförrådet på den talldominerade fastigheten uppgår till ca 12 500 m³sk varav ca 3 600 m³sk är avverkningsmogen. Fastigheten är lättillgänglig med ett bra vägnät och går att nås från två håll.

Kontakta Areal

Kenneth Skovshoved

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Nordbäck

Kenneth Skovshoved

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder

Visa alla 24 bilder
Visa alla 24 bilder

Foto: Fredrik Skovshoved, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till skiftet hör enligt skogsbruksplanen 67,5 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 12 464 m³sk, vilket motsvarar ca 185 m³sk/ha. Av trädslagen dominerar tall med 69 % av virkesförrådet medan gran har 29% och löv 3%. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 6,2 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till ca 415 m³sk.

För mer ingående information, se den bilagda skogsbruksplanen för det aktuella skiftet. Den har tagits fram av Areal som ett utdrag ur den skogsbruksplan som gäller för hela fastigheten. Denna skogsbruksplan är i sin tur upprättad under 2016 av Hans Sundmark (Skogsstyrelsen) tillsammans med Stig Sjöberg. Planen är framskriven av Stig Sjöberg under augusti 2022 med teoretisk tillväxt och utförda åtgärder.

Jakt

Skiftet ingår i två viltvårdsområden:

Rista-Grönvalls (VVO) med en areal om totalt ca 6 446 ha. En jakträtt per påbörjad 35 ha jaktbar mark. Gemensamhetsjakt på älg, småviltjakt kan bedrivas som enskild jakt. Alla som jagar betalar en avgift till Viltvårdsområdet för jakträttsbevis, för närvarande 800 kr för älgjakträttsbevis och 600 kr för småviltsjakt, all jakt 1000 kr per jaktår.

Kontaktperson: Ove Bergman, Östtjärna. 072-7314290

Annsjöns (VVO) med en areal om totalt ca 3 748 ha. En jakträtt per påbörjad 35 ha jaktbar mark.
Gemensamhetsjakt på älg, småviltjakt kan bedrivas som enskild jakt. Alla som jagar betalar en avgift till Viltvårdsområdet för jakträttsbevis, för närvarande 500 kr för älgjakträttsbevis och 300 kr för småviltsjakt, all jakt 800 kr per jaktår.

En av de två tillgängliga jakträtterna på Annsjöns VVO är utarrenderad till och med 30/6-2023. Kontaktperson: Örjan Lindgren. 073-0774812.

Fiske

Ingår i Gagnef-Mockfjärds FVO. Skiftet angränsar till Skogstjärn och Myrtjärn varvid det fiskas främst aborre, gädda och vitfisk.
För mer information se: www.gagneffiske.se

Rättsförhållande

Fastighet

Gagnef Nordbäck 8:9

Ägare

Stig Sjöberg 1/2
Ingrid Roth 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 67,5 ha
Övrigmark 15,1 ha
Myr/kärr/mosse 4,0 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 87,0 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde är ej angivet då försäljningen avser del av fastighet. Nytt taxeringsvärde fastställs först när avstyckningen är klar och en särskild fastighetsdeklaration upprättats.

Inteckningar

I fastigheten finns totalt en penninginteckning. Denna kommer att medfölja gården efter genomförd lantmäteriförrättning. Denna del av fastigheten Gagnef Nordbäck 8:9 säljs således fri från lån och inteckningar.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Hedemora

Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Alla objekt från Hedemora

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Fastighetsmäklare

Fredrik Skovshoved
Fredrik Skovshoved
Civilekonom
Reg, fastighetsmäklare
070-995 75 35

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Nordbäck & vill bli kontaktad

Mäklaren för Nordbäck kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier