Nordenholm

Gallringsskog
Areal: 16 ha
Kommun: Hudiksvall
Objektstyp: Skog
Prisidé: 850 000 SEK
Anbudsdag: 19/8 2022
Strax nordost om Hudiksvall finns detta skogsskifte med ett virkesförråd om ca 2100 m³sk. Jakt i VVO.

Med bara några minuters resväg från Hudiksvall ligger denna obebyggda skogsfastighet med medelålders gallringsskogar och ett medelvirkesförråd om ca 141 m³sk per hektar. God tillgänglighet genom den skogsbilväg som korsar fastigheten. Fastigheten erbjuder dessutom möjlighet till jakt i viltvårdsområde.

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Nordenholm

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken är inventerad i november 2018 av Göran Sigvardsson och därefter tillväxtberäknad till och med år 2021 av Areal i Ljusdal. Arealen produktiv skogsmark är i skogsbruksplanen uppmätt till 15,1 ha och det beräknade virkesförrådet uppgår till 2 132 m³sk vilket ger ett medelförråd om 141 m³sk/ha. Fastigheten erbjuder framför allt skog i åldersklasserna 30 till 39 samt 40 till 49 år. Medelboniteten är skattad till 5,1 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 97 m³sk/år. Trädslagsfördelning; 50% tall, 20% gran och 30% löv.

Se vidare information i bifogad plan.

Nordenholm S:2

Fastigheten har, tillsammans med nio andra fastigheter, en andel om 10% i en samfällighet. Samfälligheten har tidigare styckats av från försäljningsobjektet och utgörs av ett ca 1,3 ha stort markområde beläget mellan försäljningsobjektet och Drevisfjärden. Markområdet utgörs av vägar och en gräsbeklädd yta med brygga vid fjärdens strand.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Kyrkgränds VVO om ca 3 000 ha. Jaktområdet sträcker sig från Blästa/Garluö och österut mot kustremsan Rönnskär/Stensjöfjärden/Skatudden. För frågor vänligen kontakta Hans Lennart Wiberg, ordförande på telefon 070-376 87 73.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i samfällt vatten i Drevisfjärden.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Hudiksvall Nordenholm 1:2

Ägare

Leif Jonsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 17,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 15,1 ha
Myr/kärr/mosse 0,5 ha
Berg/hällmark 0,9 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Summa: 16,8 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är samtaxerad med annan fastighet varför eget åsatt taxeringsvärde saknas.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. För juridiska personer krävs förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Mäklarassistent

Malin Strand
Malin Strand
Jägmästare
Skogsekonom
0651-688 56
070-220 66 64

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier