Järnäs

Havsnära skogsfastighet i Järnäs med bra åtkomst.
Areal: 237 ha
Kommun: Nordmaling
Objektstyp: Skog
Prisidé: 8 900 000 SEK
Visning:
27/10 kl 11:00-14:00
Anmälan Krävs
Fastigheten består av två skiften om totalt ca 237 ha, varav ca 217 ha produktiv skogsmark med ett bedömt virkesförråd om ca 26 500 m³sk. Älg och kronhjortsjakt.
Andel i byns samfälligheter. Upplåtelse för ett vindkraftverk. Bebyggd med äldre stuga i timmer, bagarstuga mm. Lämpligt för enklare fritidsboende eller trevliga jaktsammankomster.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Umeå
Kaserngatan 3
903 47   Umeå
Göran Ek
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-647 01 06

Bilder (60)

Foto: Fredrik Norlin

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Jakt/Fritidsgård

Timrad stuga troligen uppförd omkring 1890. Jakttorp /Fritidsboende . Bv Lantkök med elspis och vedspis, kammare med öppenspis , liten enkel toalett. Öv: ett sovrum i övrigt oinredd. Uppvärmning elradiatorer. Avlopp äldre typ. Sommarvatten från egen brunn ej använt som dricksvatten. Murstock bör kontrolleras innan eldning.
På fastigheten finns också charmfull fd bagarstuga samt ytterliggare förrådsbyggnader.

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplan upprättad 2021 av SCA omfattar fastigheten ca 218 ha ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 26 600 m³sk.
Talldominerad med bra tillväxt.

Inägomark

Omfattar ca 3 ha. Upplåten årsvis muntlig överenskommelse.

Jakt

Ingår förnärvarande i två olika jaktlag. Jakt på Älg kronhjort mm.

Fornminnen,kulturminnen

Det finns fem fornminnen registrerade på fastigheten. Boplatsgropar och rösen. Källa: Se Sverige

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning.

Anläggningsarrendeavtal Vindkraftverk

Område upplåtet för Vindkraftverk t.o.m 2027-06-01. Betalning för hela perioden har erhållits och förbehålles säljaren.
Kopia av avtal kan erhållas av mäklaren.

Bostadsarrendeavtal

Upplåten arrendetomt för fritidshus i NV hörnet av avdelning 98 . Erhållen arrendeintäkt för närvarande ca 4 000 kr /år.
Kopia av avtal kan erhållas av mäklaren.

Samfälligheter

Fastighetens andel i samfällighet är 4,611 % enligt fastighetsregistret.

Arealuppgifter

Fastighetens areal enligt fastighetsregistret 237, 7 ha. Enligt skogsbruksplan 241, 6 ha.
Fastighetens areal enligt fastighetsregistret kommer förändras med ca 1 200 m² p.g.a fastighetsreglering där tomten till N-ling Järnäs 5:35 utökats.
Detta område berör avdelning 98 på skogsbruksplanen.

Rättsförhållande

Fastighet

NORDMALING JÄRNÄS 5:5

Ägare

Ulrika Hallöf 1/2
Christina Holmgren 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 237,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Kraftverksmark 70 000 kr
Åkermark 23 000 kr
Skogsmark 7 075 000 kr
Skogsimpediment 61 000 kr
Tomtmark 270 000 kr
Bostadsbyggnader 106 000 kr
Kraftverksbyggnad 292 000 kr
Summa: 7 897 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 15 000 kr
Utgångspris 8 900 000 kr . Intresseanmälan till Areal/Umeå Göran Ek , 070-647 49 61, [email protected], senast 2121-11-03

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2021-11-03
Utgångspris 8 900 000 kr . Intresseanmälan till Areal/Umeå Göran Ek , 070-647 49 61, [email protected], senast 2121-11-03

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Ek
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-647 01 06

Mäklarassistent

Fredrik Norlin
Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Jag är intresserad av fastigheten Järnäs och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning