Nordmyra

20 ha fin jord och ca 80 ha skog med drygt 11 000 välskötta m³sk. Egendomen säljs i delar.
Areal: 111 ha
Kommun: Hudiksvall
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 5 050 000 SEK
Här finns möjlighet att förvärva ett väl samlat innehav bestående av både jord och skog. Totalt sex delområden kan förvärvas i sin helhet eller var för sig. och de består i ca 20 ha fin jord och ca 80 ha skog med drygt 11 000 välskötta m³sk.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (9)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Enligt skogsbruksplanen är den sammanlagda arealen inägomark för samtliga delförsäljningar ca 20 ha och är spridd på i huvudsak tre av delförsäljningarna. Ny ägare får disponera åkermarken från och med 1 januari 2020. Stödrätter ingår i försäljningen.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Göran Sigvardsson i mars 2017. Denna är sedan tillväxtberäknad för två tillväxtsäsonger av Areal i Ljusdal. Enligt säljaren har ingen avverkning skett efter planens upprättande. Enligt skogsbruksplanen är den sammanlagda arealen skogsmark för samtliga delförsäljningar ca 77,7 ha och virkesförrådet uppgår enligt denna till 11 448 m³sk. För mer information se bifogade sammanställningar över delförsäljningarna.

Naturvärden

Avdelning 31 i delförsäljning ”C” berörs enligt Skogens Pärlor av en registrerad nyckelbiotop om 0,2 ha vilken utgörs av blandsumpskog.

Jakt

Försäljningsobjektet är dels beläget inom viltvårdsområde och dels inom jaktklubb. Jakten kan disponeras av ny ägare efter beviljade inträden i respektive viltvårdsområde/jaktklubb.

Fiske

Fisket är upplåtet till Iggesunds Sportfiskeklubb. Mer information finns på sv-se.facebook.com/iggesundssportfiskeklubb/

Rättsförhållande

Fastighet

HUDIKSVALL NORDMYRA 5:3 del av.

Ägare

Eva Myrgren 1/2
Lars Åke Myrgren 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 77,7 ha
Berg/hällmark 3,8 ha
Myr/kärr/mosse 0,1 ha
Inägomark 20,0 ha
Övrigmark 9,2 ha
Summa: 110,8 ha

Taxeringsvärde

Försäljningen avser del av fastighet varvid inget fastställt taxeringsvärde finns för försäljningsobjektet.

Inteckningar

Befintliga pantbrev om 3 693 181 kr kommer inte följa med försäljningsobjektet utan kvarstannar i säljarens restfastighet. Inga lån övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Senast inkomna fastigheter till försäljning