Norra Hemmingsmålen

Välvårdat och naturskönt
Areal: 43 ha
Kommun: Vaggeryd
Objektstyp: Gård
Prisidé: 7 850 000 SEK
Anbudsdag: 6/10 2022
Virkesrik skogsgård i Norra Hemmingsmålen, 30,5 ha skog och 11 ha jord. Trevlig gårdsmiljö.

Norra Hemmingsmålen, Hemmingsmålen 1:2, utgör en välvårdad, virkesrik och naturskönt belägen gård i Svenarums socken i sydöstra hörnet av Vaggeryds kommun. Fastigheten omfattar 43 välarronderade hektar fördelade på 30,5 ha skogsmark och 11 ha jordbruksmark. Skogen innefattar ett virkesförråd om hela 6 750 m³sk och betjänas väl från befintligt vägnät. Byggnadsbestånd med bostadshus med nyare jordvärme samt vedeldning, gårdshus, ladugård, maskinhall och garage mm.

Gården ligger ca 12 km utanför Vrigstad, ett levande samhälle med skola, affär, matserveringar samt rikt närings- och föreningsliv.

Avstånd till Vaggeryd ca 23 km, Skillingaryd 27 km och Värnamo 31 km.

Kontakta Areal

Henrik Gunnarsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Norra Hemmingsmålen

Henrik Gunnarsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder

Visa alla 27 bilder
Visa alla 27 bilder

Foto: Henrik Gunnarsson / Claes Arvidsson

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadsbyggnad ursprungligen uppförd 1893 i 1 1/2-plan, tillbyggd 59/60 med murad stomme samt ombyggd/renoverad 1985. Trä-/timmerstomme, fasad med gul träpanel, tak med betongpannor samt torpargrund med stenfot. Taxerad boyta om 183 m² och biyta om 23 m². Uppvärmning via vattenburet värmesystem från NIBE värmepump med jordvärmeslingor, samt ATMOS vedpanna med ackumulatortankar. Vatten från egen, grävd brunn, enskilt avlopp till trekammarbrunn med infiltration. Fiber är installerat.

Nedervåningen innefattar entré med trapp till övervåningen, toalett/badrum med badkar, liten garderob, klädkammare, vardagsrum/TV-rum, större salong/matrum med parkettgolv och öppen spis (ej i bruk) och kök med matplats. Tillbyggd del innefattar inglasad veranda, köksentré med trapp till övervåningen, toalett/wc med dusch, tvättstuga samt pannrum/förråd med separat ingång.

Övervåningen innefattar rum/trapphall med utgång till balkong, äldre kök, rum/sovrum med trägolv och två anslutande kammare/förråd, toalett/wc samt sovrum med anslutande garderob etc.

Lillstugan/Gårdshuset

Mindre gårdshus uppfört i trä, tak med äldre cementpannor, torpargrund och fasad med stående, röd träpanel. El, ej vatten. Enklare avlopp för gråvatten från köket.

Innefattar entré med klinkergolv och trapp till övervåningen, storstuga med öppen spis (funktion okänd), kök med enklare utrustning, elspis samt vedspis (funktion okänd). Övervåningen innefattar två rum/sovloft med trägolv. Pågående renovering.

Energideklaration

Kommer upprättas.

Driftskostnader

Uppskattad årlig kostnad alt. förbrukning är, el 12 407 kWh, sopor 2 946 kr, slamtömning 1 030 kr, försäkring 12 895 kr, fiber 1 164 kr samt kommunal fastighetsavgift 8 775 kr.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre, välvårdad byggnad uppförd i trä/timmer med murat och putsat fähus samt plåttak. El och vatten. Ej nyttjad för djurhållning efter 2006. Innefattar garage med två portar och gjutet golv, spannmålstork, förråd, fähus med gjutet golv och inredning i trä, mjölkrum mm. Tillbyggt maskingarage på baksidan i trä med grusgolv och plåttak.

Maskinhall/Garage

Uppförd i trä med gjutet golv och plåttak, två portar på långsidan, en på gaveln. El, ej vatten. Garagedel i trä med tak med äldre cementtegelpannor. Innefattar ett mindre bilgarage samt snickarbod etc. med trapp till loft.

Vedförråd etc.

Byggnad uppförd i trä på plintar med grusgolv och plåttak. Ej el eller vatten.

Övrigt

Utedass i trä med plåttak och gjutet golv.
Äldre bod/uthus i trä, beläget i betesmarken. Ej el eller vatten.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Arealen jordbruksmark uppgår till totalt 11 ha enligt skogsbruksplanen klassad som inäga/åker. Enligt fastighetstaxeringen uppgår arealen åkermark till 6 ha och arealen betesmark till 4 ha. Båda klassade med normal produktionsförmåga samt normal avkastning och kvalitet.

Marken muntligt upplåten fram till 2022-12-31. Ingen ersättning utgår.
Inga stödrätter följer Fastigheten.

Skogsmark

Fastighetens skogsmark är virkesrik, välarronderad och välskött samt betjänas från gemensamma vägar och egna drivningsvägar. Virkesförrådet domineras av äldre barrskogar.

På fastigheten finns en skogsbruksplan från juli 2022 upprättad av Areal genom planläggare Claes Arvidsson. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 30,4 ha med ett virkesförråd om 6 734 m³sk, (222 m³sk/ha). Trädslagsfördelningen är tall 26 %, gran 72 % och löv 2 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 8,7 m³sk/ha och år och årlig tillväxt uppskattas till ca 164 m³sk över den kommande 10 års perioden med hänsyn till föreslagna åtgärder.

Av virkesförrådet utgör 4 305 m³sk skog i huggningsklass S1 och S2 (64 %).

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta.

Jakt

Jakten muntligt upplåten innevarande jaktår, d.v.s. fram till 2023-06-30. Fastigheten ingår i lokalt älgjaktlag.

Fiske

Fiskerätt i ett flertal sjöar och vattendrag, bl.a. Möasjön och Hubbestadsjön.

Övrigt

För mer information om Hemmingsmålen och Svenarumsbygden med omnejd, se www.svenarumhok.se eller www.vaggeryd.se.

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Vaggeryd Hemmingsmålen 1:2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 42,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 30,4 ha
Impediment 0,1 ha
Inägomark 11,0 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 43,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 262 000 kr
Betesmark 78 000 kr
Skogsmark 2 450 000 kr
Skogsimpediment 10 000 kr
Tomtmark 210 000 kr
Ekonomibyggnader 146 000 kr
Bostadsbyggnader 960 000 kr
Summa: 4 116 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 100 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Vetlanda

Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Alla objekt från Vetlanda

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Mäklarassistent

Claes Arvidsson
Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier