Norra Mörekull

Välskött smålandsgård
Areal: 122 ha
Kommun: Nässjö
Objektstyp: Gård
Prisidé: 16 500 000 SEK
Anbudsdag: 29/9 2022
Boende, skogsbruk och jakt på Småländska höglandet.

Strax utanför Malmbäcks samhälle ligger Mörekull 2:1. En fin skogsgård om 122 ha med bekvämt pendlingsavstånd till såväl Jönköping som Nässjö. Kännetecknande för fastigheten är att den genomgående är mycket välskött, såväl byggnader som skogsmark. Den väl sammanhållna arealen fördelas på 8 ha jordbruksmark och 110 ha skogsmark med ett virkesförråd om 17 100 m³sk. Gården har en tidstypisk mangårdsbyggnad från mitten av 1800-talet med flertalet investeringar gjorda under senare år. Ekonomibyggnaderna är av enkel karaktär men överlag i gott skick.

Välkommen till Norra Mörekull!

Kontakta Areal

Reidar Pettersson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Norra Mörekull

Reidar Pettersson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 41

Bilder

Visa alla 39 bilder
Visa alla 39 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Ett trevligt bostadshus i två plan. Huset är uppfört 1862 och har förbättrats/underhållits löpande. Framförallt har ett flertal förbättringar skett under de senaste 10-15 åren. Boyta 176 m² och biyta 42 m² enligt fastighetstaxeringsuppgifter. Huset har även en mycket fin trädgård med rabatter och stensättningar.

Torpar-/källargrund, stomme av timmer, fasad av trä (målad med linoljefärg 2018) samt tak med betongpannor (fr 2009). Isolerglasfönster (fr 2016). Uppvärmning med vattenburet värmesystem (vedpanna samt jordvärme). Eget vatten (grävd brunn) och eget avlopp (trekammarbrunn med infiltration fr 2011). Huset är fiberanslutet. Omdränering av grunden utfördes 2013.

Nedre plan: Hall/entré. Kök med köksinredning i björk från 2001 samt elspis, kyl och frys. Groventré med klädkammare. Wc/dusch. Vardagsrum. Sal/finrum.
Övre plan: Trapphall/vardagsrum med öppen spis och utgång till balkong. Tre sovrum med garderober varav ett med uppgång till vind. Badrum med hörnbadkar samt wc.

Källare: Under del av huset. Hall med källaringång, frysbox samt vattenpump med vattenreningsanläggning. Tvättstuga med tvättmaskin. Förråd. Matkällare. Pannrum med vedpanna (byttes 2019, dock till en begagnad från 2007 - CTC V25) och två ackumulatortankar om vardera 500 l, samt jordvärmeanläggning (Diplomat fr 2013).

Energideklaration

Energideklaration är upprättad och finns tillgänglig på areal.se. Energiklass D. Energiprestanda, primärenergital: 119 kWh/m² och år.

Driftskostnader

Driftskostnad ca 52 800 kr/år som fördelas enligt följande: försäkring ca 2 700 kr (enbart bostadshuset), el inklusive uppvärmning ca 30 000 kr, avlopp ca 1 500 kr, renhållning ca 1 500 kr, sotning ca 2 000 kr, fiber 6 400 kr samt fastighetsavgift ca
8 700 kr.

Ekonomibyggnader

Magasin

Benämns för ”Rallen” då rallare bodde här under den tidsperiod då järnvägen byggdes. Uppförd av trä med tak av betongpannor. Utgörs av förråd, snickarverkstad samt magasin/loft. Byggnadsarea ca 50 m².

Ladugård

Uppförd av trä med plåttak, och byggd i vinkel. Byggnadsarea ca 500 m². Äldre djurdel, förrådsutrymmen, vagnsskjul samt ränne. Ladugården är troligen uppförd på 1890-talet.

Svinhus

Äldre byggnad av trä med plåttak. Byggnadsarea ca 40 m².

Jordkällare

Fin stensatt källare med plåttak.

Brygghus

Byggnad av trä med eternittak. Byggnadsarea ca 10 m².

Vedskjul/hönshus

Byggnad av trä med plåttak. Byggnadsarea ca 70 m².

Utedass

Äldre byggnad av trä med tak av betongpannor. Byggnadsarea ca 5 m2.

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan för fastigheten har upprättats av Södra i juli 2022. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas. Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 110,4 ha och virkesförrådet
17 095 m³sk. Trädslagsfördelning: tall 15 %, gran 81 % samt löv 4 %. Bonitet
7,4 m³sk/ha.

Skogsmarken har en väl sammanhållen areal och ett bra vägnät. Skog i alla åldersklasser finns representerade. Tyngdpunkten är dock på röjnings-/yngre gallringsskog samt på äldre skog. Fastigheten får anses vara mycket välskött och har så varit under åtskilliga år, även under tidigare ägare.

Köparen står risken för skador på skogen från kontraktsdagen. Köparen äger ej rätt till annan ersättning för eventuella skador uppkomna på skogen efter kontraktsdagen än utfallande ersättning från säljarens skogsförsäkring.

Åker- och betesmark

Jordbruksmarken består av ca 6 ha åker och ca 2,5 ha bete. Marken är skriftligen upplåten till 2023-03-14. Arrendeavgift 4 500 kr/år exklusive moms.

Jakt

Jakträtten är muntligen upplåten till 2023-04-01.
På fastigheten finns sedvanligt vilt som älg, rådjur, hare, räv och vildsvin.

Rättsförhållande

Fastighet

Nässjö Mörekull 2:1

Ägare

Per Elmqvist Db 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Jaktmark 110,4 ha
Impediment 0,5 ha
Inägomark 8,5 ha
Väg och kraftledning 1,7 ha
Övrigmark 0,7 ha
Summa: 121,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 231 000 kr
Betesmark 34 000 kr
Skogsmark 7 211 000 kr
Skogsimpediment 9 000 kr
Tomtmark 210 000 kr
Bostadsbyggnader 939 000 kr
Ekonomibyggnader 87 000 kr
Summa: 8 721 000 kr

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 1 500 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Jönköping

Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Alla objekt från Jönköping

Ansvarig mäklare

Reidar Pettersson
Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Mäklarassistent

Karl Magnusson
Karl Magnusson
Jägmästare
036-16 76 42
070-536 76 25

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier