Norränge

Obebyggd skogsfastighet om ca 32 ha varav 27,7 ha produktiv skogsmark belägen i Arbrå.
Areal: 32 ha
Kommun: Bollnäs
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 650 000 SEK
Obebyggd skogsfastighet om ca 32 ha varav 27,7 ha produktiv skogsmark belägen i Arbrå. Talldominerade marker med ett virkesförråd uppskattat till ca 4 600 m³sk. Jakträtt i 2 st viltvårdsområden.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder (13)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Erik Nyholmer, ERNY Skogstjänst, under mars månad 2020. Arealen produktiv skogsmark uppgår till 27,7 ha. Virkesförrådet bedöms uppgå till ca 4 600 m³sk vilket ger medelförråd om 167 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 4,9 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 65 %, gran 21 % samt löv 14 %. För mer information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskartor.

Jakt

Skogsskiftet väster om Arbrå ingår i Arbrå Västra viltvårdsområde som omfattar ca 14 300 ha jaktmark. Se viltvårdområdets hemsida för kartor och mer information www.arbravastravvo.se. Skogsmarken öster om Arbrå ingår i Arbrå Östra viltvårdsområde som omfattar ca 21 500 ha jaktmark. För kartor och mer information gällande Arbrå Östra viltvårdsområde se viltvårdsområdets hemsida www.arbraostravvo.se.

Området erbjuder jaktmöjligheter på vilt såsom älg, rådjur, räv, hare och skogsfågel. Inom båda områdena bedrivs småviltsjakten självständigt över hela viltvårdsområdet. Älgjakten organiseras i jaktlag. Jakträtten är tillgänglig för köparen från tillträdesdagen.

Vägar

Fastigheten har del i vägen söder om skifte 1 som förvaltas av Forneby samfällighetsförening (Bollnäs Forneby GA:1)

Naturvärden

På fastigheten finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Bollnäs Norränge 6:57

Ägare

Mats F. Och Catharina Linde Forsbergs Stiftelse 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 31,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 27,7 ha
Skogsimpediment 4,0 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 32,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 046 000 kr
Skogsimpediment 17 000 kr
Summa: 1 063 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Fastigheten ägs av en stiftelse och kommer att säljas till fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2020-09-18
För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Fastighetsmäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning