Norrbyn

I Norrbyn, Los finns denna soligt belägna fastighet som erbjuder boende med möjlighet till småskalig djurhållning. Bostaden renoverades i mitten av sjuttiotalet och inrymmer fyra rum och kök. Övervåningen består till hälften av ett kallt, oinrett utrymme. Kommunalt v/a Stor ekonomibyggnad.
Areal: 1,5 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Gård
Prisidé: 225 000 SEK
Anbudsdag: 21/6 2019
Visning:
7/6 kl 11:00
I Norrbyn, Los finns denna soligt belägna fastighet som erbjuder Boende med möjlighet till småskalig djurhållning. Bostaden renoverades i mitten av sjuttiotalet och inrymmer fyra rum och kök. Övervåningen består till hälften av ett kallt, oinrett utrymme. Kommunalt vatten och avlopp. Rymlig ekonomibyggnad från förra sekelskiftet med djurstallar, höloge och vagnslider.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (22)

Foto: Johan Pålsson

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Välhållet hus i 1½ plan uppfört i timmer och lösvirke nära vägen som går genom Norrbyn i Los. Byggnadsarea om ca 99 m² (uppmätt area på mark) och boarea om 125 m² (area enligt taxeringsinformationen). Grund av huggen sten, fasadbeklädnad av stående brädpanel, takbeklädnad av lertegel. Kopplade tvåglasfönster i större delen av huset. Kommunalt vatten och avlopp. Uppvärmning via direktverkande el. Ojordad el. Byggnaden uppfördes i början av 1900-talet och senaste renoveringen gjordes i mitten av 1970-talet. Planlösningen består i brokvist, hall, kök, kammare, vardagsrum, skrubb och badrum på bottenvåning. Övervåningen består i kallt, oinrett utrymme samt två rum.

Skog och mark

Inägomark

Areal ca 1 ha enligt enkel uppmätning på karta. Stödrätter saknas.

Skogsuppgifter

Enligt enkel uppmätning på karta. Skogsbruksplan saknas. Skogsmarken bedöms till största del bestå i igenväxande före detta betesmark. Inga nyckelbiotoper finns i skrivande stund registrerade enligt SeSverige/Metria.

Areal ca 0,3 ha enligt enkel uppmätning på karta. Skogsbruksplan saknas. Skogsmarken bedöms till största del bestå i igenväxande före detta betesmark.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper finns i skrivande stund registrerade enligt SeSverige/Metria.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Los VVO och för närvarande är den tillsammans med Ljusdal Norrbyn 5:7 medlem i viltvårdsområdet. Att Försäljningsobjektet ensamt skulle kunna vara medlem i VVO är osannolikt då VVO anser att den saknar jaktbar mark. Mer information kan fås av ordförande Åke Wiklander. Tel. 070-217 15 89.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Norrbyn 3:24

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 1,5 ha

Taxeringsvärde

Förvärvstillstånd

Fastigheten är taxerad som bebyggd småhusenhet (220) varvid förvärvsprövning normalt inte ska ske.

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Senast inkomna fastigheter till försäljning