Norrgården Frommesta

Lantgård med bostad, ek. byggnader och 25 ha bra åkermark nära Örebro.
Areal: 33 ha
Kommun: Kumla
Objektstyp: Gård
Prisidé: 6 800 000 SEK
Anbudsdag: 12/4 2021
Visning:
28/3 2021
Anmälan krävs.
Lantgård med bostad, ekonomibyggnader och 25 ha bra åkermark endast ca 7 km från Örebro. Tillkommer 6 ha skog med högt virkesförråd. Här finns alla möjligheter att skapa trivsamt boende kombinerat med deltidsjordbruk/ hästhållning.

Fastigheten säljs i sin helhet enligt önskemål från ägarna.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Örebro
Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Håkan Schörling
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Bilder (28)

Foto: Alexander von Sydow

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostad i 1 ½ plan utan källare. Timmerstomme klädd med träfasad, plåttak. Byggnadsarea på mark 92 kvm. Boyta enligt taxering 109 kvm.

Nedre plan. Hall, kök med spis, diskmaskin, kyl och frys. Två rum varav ett med Järlekamin. Kaklat badrum med wc och duschkabin.

Övre plan. Hall med mindre rum förberett för wc/dusch, sällskapsrum samt ett sovrum.

Uppvärmning genom luftvärmepump (2018), vedkamin samt elradiator. Avlopp till 3-kammarbrunn (2016). Vatten från djupborrad brunn-pump bytt 2017. Nedre
plan är förberett för vattenburet system med kopparrör dragna till planerade element.

Gullvivan

Trevlig gäststuga inrymmandes 2 rum. Byggnadsarea ca 25 kvm. El. Kopplade 2-glasfönster. Laminatgolv.

Röda boden

Timmerstomme under tegeltak. El. Byggnadsarea ca 40 kvm. Äldre bykstuga och förråd. Loft på övre plan.

Energideklaration

Ej utförd.

Driftskostnader

Driftskostnader
Elförbrukning 2020, 5 800 kwh
El 11 800
Ved 3 000
Avlopp 2 000
Sophämtning 2 000
Försäkring 4 000
Summa 22 800 eller 1 900 kr/mån

Ekonomibyggnader

Ladugård

Uppförd i sten under plåttak. Byggnadsarea ca 170 kvm. Betonggolv. Takhöjd ca 2,4 m.

Loge

Loge i trä under plåttak. Byggnadsarea ca 250 kvm. Delvis gjutet golv delvis uppgrusat. Inrymmer mindre kalluftstork med ny fläkt. Lagringskapacitet ca 30 m3.

Maskinhall

Maskinhall med plåtväggar och tak. Gjutet golv. Byggnadsarea ca 90 kvm.

Gamla magasinet

Magasin i trä under plåttak. Inrymmer hönshus, vedbod mm. Spannmålslager på övre plan.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkerareal totalt 24,71 ha enligt EU-ansökan varav 14,6 ha är belägna på Mosjön och 10,11 ha belägna vid gårdscentrum. Tillkommer 1,34 ha betesmark. Säljaren har ansökt om EU-stödet för 2021. (Träda). Beräknat stöd för 2021 fördelas mellan köpare/säljare efter tillträdesdag.

Skogsmark

Skogsmarken omfattar 6,3 ha enligt nyupprättad skogsbruksplan. Bedömt virkesförråd totalt 974 m3sk varav ca 760 m3sk G2 och S2-skog. Bonitet 6,8 m3sk. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Nyckelbiotoper mm

Inga nyckelbiotoper eller högre naturvärden finns registrerade på fastigheten. I beteshagen öster om gården finns notering i Fornsök om stensättning (Rund stenfylld form).

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Övrigt

Vägarbeten pågår på väg 51 där vägen skall breddas till 2+1 väg. Se bifogad karta. Intrångsersättningen är reglerad med Trafikverket och tillfaller säljaren i sin helhet. Pga ökad bullernivå kommer ljuddämpande åtgärder senare att utföras på bostaden (tex byte till isolerglas-fönster).

Rättsförhållande

Fastighet

Kumla Frommesta 1:3, 1:13, 2:23

Ägare

Anita Ekström dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 33,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 6,3 ha
Inägomark 26,0 ha
Övrigmark 1,0 ha
Summa: 33,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 2 339 000 kr
Skogsmark 632 000 kr
Tomtmark 260 000 kr
Bostadsbyggnader 676 000 kr
Ekonomibyggnader 382 000 kr
Summa: 4 289 000 kr

Inteckningar

Penninginteckningar totalt 700 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Håkan Schörling
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Jag är intresserad av fastigheten Norrgården Frommesta och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning