Norrhall

Skogsfastighet i Vallentuna
Areal: 80 ha
Kommun: Vallentuna
Objektstyp: Skog
Prisidé: 9 500 000 SEK
Anbudsdag: 26/1 2023
Obebyggd skogsfastighet i ett skifte.

Via Areal i Stockholm förmedlas en vacker och väl samlad skogsegendom endast fyra mil från centrala Stockholm. Fastigheten har en mycket god arrondering och välskötta skogar som huvudsakligen består av välväxande tallbestånd. På Fastigheten finns gott om vilt där framför allt tillgången på kronvilt är påtaglig, men även förekomst av dov, älg och vildsvin. De kuperade markerna inbjuder till många spännande naturupplevelser. Är du intresserad av att veta mer, tveka inte att kontakta ansvarig mäklare för mer information.

Kontakta Areal

Victor Vretlund

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Norrhall

Victor Vretlund

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Foto: Victor Vretlund

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten består av ett välarronderat skifte i lätt kuperad terräng. Skogsbruksplanen är framtagen 2019 och uppdaterad till dags dato. Enligt skogsbruksplanen så uppgår den produktiva skogsmarken till 75,6 hektar. Arealen impediment uppgår till 3,9 hektar. Den totala virkesvolymen bedöms till
8 650 m³sk, vilket ger ett medeltal om 114 m³sk per ha. Medelbonitet är bedömd till 5,3 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelningen är 65 % tall, 24 % gran och 11 % löv.

Åldersfördelningen har en tyngdpunkt i skog i åldrarna 25 – 45 år. Skogar i huggningsklassen G1 uppgår till 60 % av arealen produktiv skogsmark. Tillväxt om 355 m³sk per år, givet de förslagna åtgärderna följs enligt plan. Under planperioden finns avverkningsförslag på gallring om 1 969 m³sk.

Skogsmarkens målklasser är enligt skogsbruksplanen 92,5 % PG-skog, vilket är skog med målet att producera avverkningsbar skog med generell hänsyn till natur och kulturmiljön. Resterande 7,5 % är NO och NS-skog med mål att bevara och utveckla naturvärden. För mer information se skogsbruksplanen.

Nyckelbiotoper och naturvärden

Fastigheten berörs ej av några registrerade nyckelbiotoper eller naturreservat.

Jakt

Jakten bedrivs i egen regi av fastighetsägaren, och har tidigare bedrivits ihop med en grannfastighet. Jakten övergår till ny ägare på tillträdesdagen. Förekommande vilt i området är sedvanligt småvilt samt vildsvin, älg, kronhjort och en mindre stam av dovhjort.

Övrigt

Lantmäteriförrättning avseende avstyckning av 4,6 hektar pågår, bilagda kartor är justerade efter tänkt framtida fastighetsutformning. För mer information se prospekt.

Rättsförhållande

Fastighet

Vallentuna Norrhall 3:12

Ägare

Michael Nyman 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 84,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 75,6 ha
Skogsimpediment 3,9 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Summa: 79,7 ha

Taxeringsvärde

Då det saluförda objektet genomgår lantmäteriförrättning finns ej något fastställt taxeringsvärde.

Inteckningar

Fastigheten är intecknad med tre pantbrev om totalt 5 906 000 kr. Samtliga av dessa är datapantbrev. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Karta

Mäklare

Areal | Stockholm

Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Alla objekt från Stockholm

Ansvarig mäklare

Victor Vretlund
Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Norrhall & vill bli kontaktad

Mäklaren för Norrhall kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier