Norrhult

Skogsgård öster om Hok
Areal: 53 ha
Kommun: Vaggeryd
Objektstyp: Gård
Prisidé: 7 700 000 SEK
Anbudsdag: 5/6 2024

Trevligt beläget c:a 7 km öster om Hok ligger gården Norrhult. Fin gårdsmiljö med boningshus, lillstuga, ladugård och uthus omgärdat av den öppna marken. Fastighetens areal om 52,5 ha utgörs av 6,8 ha vackra åker- och betesmarker samt 36,8 ha produktiv skogsmark. Med del i vattenområde i Långegölen ges möjlighet till fiske och annan rekreation. Äldre friliggande stuga med vackert läge i fastighetens södra del.

Fastigheten är något för dig som söker en skogsgård med boende i fina naturmiljöer och med möjlighet till enklare djurhållning.

Välkommen på visning

21Maj
Tis 17:00 - 18:30
Anmälan till visning sker till mäklare Per Josefsson.
Kontakta Areal

Per Josefsson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Norrhult

Per Josefsson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 40

Bilder

Visa alla 31 bilder
Visa alla 31 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Byggnaden ursprungligen uppförd på 1920-talet i trästomme i 1,5 plan på stenfot, taxerad boyta om 110 m². Tillbyggnader i form av entré/våtrumsdel, pannrum/verkstadsdel samt ett trevligt vinterbonat ”uterum”. Tak av betongtegel och fönster av typ 2-glas i äldre delen samt nyare fönster i tillbyggnader. Varierande fasadbeklädnad på de olika byggnadsdelarna. Pannrum och verkstad med bergvärmepump och äldre vedpanna finns som tillbyggnad på byggnadens norra gavel.

Uppvärmning med vattenburet system med nyare bergvärmeanläggning (2022), enskilt vatten och avlopp. Vatten från grävd brunn och avlopp i trekammarbrunn med infiltration från 2013. Avloppet godkänt av kommunen 2013.

Nedre plan
Entré in till hall med intilliggande tvättstuga/våtrumsdel. Stort och rymligt kök renoverat år
2 000 med ordinär inredning och i anslutning härtill ett allrum samt trapphall upp till övre plan. Kaklad toalett med plastmatta, wc och dusch. Från trapphall utgång till inglasat trevligt vinterbonat uterum.

Övre plan
Trappa upp till övre plan leder upp till trapphall med en mindre toalett. På detta plan finns tre sovrum och två kattvindar/garderober.

Bredband, el mm
Fiberanslutning för bredband är framdraget till byggnaden, dock ej anslutet. Vaggeryds östra fiberförening. Nedgrävd elanslutning.

Lillstuga

Fin liten stuga i enkel standard med ett allrum med öppen spis och en mindre köksdel med liten vedspis. Oinredd vind/loft, indragen el men ej vatten och avlopp. Eldning i öppen spis och köksspis har ej skett under lång tid och måste kontrolleras före användning.

Energideklaration

Finns upprättad och tillhandahålles i samband med visning.

Driftskostnader

Då säljaren är ett dödsbo saknas uppgifter om relevanta driftskostnader.

Sommarstuga

Vackert belägen i fastighetens södra del finns en äldre timrad stuga i enkelt skick. Indragen el men ej vatten och avlopp.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Byggnad i bra skick, uppförd i trä med tak av plåt. Inrymmer renoverad verkstadsdel/garage med gjutet golv. I det gamla mjölkrummet finns gårdens vattenanläggning med pump och hydrofor. Körbro upp till rejält ränne med generösa förvaringsutrymmen. Övrig del utgörs av logdel och vagnsskjul.

Övriga byggnader

- Garagebyggnad i trä med gjutet golv.
- Fin jordkällare med gjutna väggar och golv och takbeklädnad av plåt. Därtill finns ytterligare en jordkällare.
- Byggnad på västra sidan vägen inrymmer vedbod, förrådsutrymmen samt ett gammalt utedass.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Den öppna marken ligger i huvudsak i direkt anslutning till byggnaderna och utgörs enligt skogsbruksplanen av 6,8 ha varav 3,8 ha åkermark och 2,1 ha bete och övrig mark. Jordbruksmarken är upplåten t.o.m. 2024-12-31.

Skogsmark

Fin skogsmark belägen i ett välarronderat skifte med bra vägar och goda drivningsförhållanden. Skogen är välskött med bestånd i varierande åldrar med en tyngdpunkt på yngre gallringsskogar.
I fastighetens östra del ligger Långagölen och utgör ett trevligt inslag i fastighetsbilden.

På fastigheten finns en nyupprättad skogsbruksplan från Södra Skogsägarna. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 36,8 ha med ett beräknat virkesförråd om 7 034 m³sk. Medelboniteten är beräknad till 8,0 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Gran 79 %, tall 19 % samt löv 2 %. I övrigt se bifogade sammanställningar.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper.

Jakt

Fastighetens jakträtt står till köparens förfogande fr.o.m. tillträdesdagen. Avseende älgjakten ingår fastigheten i Stoarps älgjaktlag.

Fiske

Med fastigheten följer fiskerätt i Långagölen.

Rättsförhållande

Fastighet

Vaggeryd Norrhult 1:5

Ägare

Sven Olof Lilja Db 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 54,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 36,8 ha
Inägomark 6,8 ha
Myr/kärr/mosse 6,9 ha
Väg och kraftledning 1,3 ha
Övrigmark 0,7 ha
Summa: 52,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2023
Betesmark 121 000 kr
Åkermark 363 000 kr
Skogsmark 3 438 000 kr
Skogsimpediment 34 000 kr
Tomtmark 190 000 kr
Bostadsbyggnader 746 000 kr
Summa: 4 892 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 300 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Jönköping

Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Alla objekt från Jönköping

Ansvarig mäklare

Per Josefsson
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Fastighetsmäklare

Karl Magnusson
Karl Magnusson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 42
070-536 76 25

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier