Norrström

Vid Öreälven med 79,8 ha prod. skogsmark, 9 583 m3sk. Goda jaktmöjligheter.
Areal: 86 ha
Kommun: Bjurholm
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 750 000 SEK
Anbudsdag: 23/9 2020
Välskött skogsfastighet i två skiften om ca 80 ha produktiv skogsmark belägen utmed Öreälven mellan Bjurholm och Örträsk. Fastigheten nås enkelt med bil på befintliga vägar. Möjlighet finns till jakt inom viltvårdsområde på sammanlagt ca 4 200 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skellefteå
Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Bilder (19)

Foto: Jörgen Burstedt, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens totala areal till ca 86 ha varav 79,8 ha består av produktiv skogsmark. Virkesförråd är skattat till 9 583 m³sk och den årliga tillväxten 341 m³sk. Skogsmarken består av yngre till medelålders skogar med i huvudsak tall som trädslag. Boniteten uppgår till 4,2 m3sk per ha.

Skogsvård

Avdelning 22, skifte 1 enligt skogsbruksplanen ska planteras med tall under 2020. Likaså skall avdelning 5, skifte 2 planteras med tall 2021. Tjänsten är betald av ägaren och kommer att utföras av Norra skog.

Nyckelbiotoper

Det finns inte några nyckelbiotoper registrerade på fastigheten (källa: Skogens pärlor, Skogsstyrelsen).

Jakt

Som ägare till fastigheten erhålls jakträtt i Storarmsjö viltvårdsområde som uppgår till 4 207 ha. Småvilt kan jagas inom hela viltvårdsområdet medan älgjakten ingår i Ströms jaktlag som jagar på lite mindre än halva VVO:ets areal ca 2000 ha. Tilldelningen för årets älgjakt uppgår till 5 vuxna älgar. Jakträtten på fastigheten är utarrenderad men uppsagd och återgår till ny ägare inför nästa jaktår.

Vägar

Skogsbilvägen som leder fram till det östra skiftet sköts och underhålls av Ström Österbys vägsamfällighet. Fastigheten har en andel om 4,7 % i samfälligheten. Transport av virke måste ske vintertid på frusen vägbana.

Rättsförhållande

Fastighet

Bjurholm Norrström 1:15

Ägare

Maria Jonsson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 79,8 ha
Impediment 4,6 ha
Inägomark 0,4 ha
Väg och kraftledning 1,6 ha
Summa: 86,4 ha

Taxeringsvärde

Se gällande taxeringsvärde i prospekt. Åkermarken är delvis under avstyckning varför redovisat taxeringsvärde är inaktuellt.

Inteckningar

Det finns en penninginteckning om 200 000 kr.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger belägen inom glesbygdsområde varför förvärvstillstånd erfordras för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver tillika förvärvstillstånd. Kostnaden för fysisk person att ansöka om förvärvstillstånd uppgår till 3 700 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Fastighetsmäklare

Lars-Gunnar Forsberg
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Jag är intresserad av fastigheten Norrström och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning