Norrvad

Tillskottsmark vid sjö
Areal: 42 ha
Kommun: Sala
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 500 000 SEK
Anbudsdag: 17/10 2023
Obebyggd skogsfastighet i ett skifte med åkermark och växtliga skogar.

På uppdrag av AB Karl Hedin Skog har Areal nöjet att bjuda ut ett obebyggt skifte vid Storsjöns strand i Möklinta. Då skiftet är för litet för att bilda egen fastighet bjuds det ut till markägare i kommunen. På skiftet finns åkermark och växtliga skogar med hög andel löv.

Kontakta Areal

Fredrik Luhr

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Norrvad

Fredrik Luhr

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Foto: Fredrik Luhr

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen hör det 6,7 hektar åkermark till skiftet. Den mer korrekt arealen är dock 6,2 hektar och åkermarken är upplåten till en lokal jordbrukare genom sidoarrende. Arrendet är ettårigt och löper till 2024-03-13 med åtta månaders uppsägningstid. Det innebär att marken kan bli tillgänglig för ny ägare först 2025-03-14. Arrendet uppgår innevarande år till 5 865 kr exklusive moms. Stödrätterna tillhör arrendatorn enligt arrendeavtalet. Ersättningen räknas upp med konsumentprisindex årligen.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken på försäljningsobjektet uppgår till 21,7 hektar enligt skogsbruksplanen. Skogstillståndet är nyligen beskrivet för försäljningsobjektet med hjälp av laserdata och teoretiskt tillväxt framräknad till och med 2023. Det totala virkesförrådet bedöms uppgå till 3 733 m³sk vilket ger ett medeltal på 172 m³sk/hektar produktiv skogsmark. Trädslagsfördelningen är följande: tall 8%, gran 42% samt löv 50 %. Medelboniteten på försäljningsobjektet är bedömd till i genomsnitt 6,1 m³sk per hektar och år och den löpande tillväxten uppgår till 7,1 m³sk per hektar och år. Åldersfördelningen domineras av växtliga skogar i åldern 31–40 år. För mer information se bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

Fastigheten berörs ej av några nyckelbiotoper eller naturvårdsavtal. Källa: SeSverige.

Jakt

Skiftet ingår i Möklinta södra VVO. Jakten är upplåten på ettårigt avtal och befintlig jakträttsupplåtelse löper till 2024-06-30. Uppsägningstiden är 6 månader. Den årliga ersättningen uppgår innevarande jaktår till 2 316 kr exklusive moms. Ersättningen räknas upp med konsumentprisindex årligen.

Rättsförhållande

Fastighet

Del av SALA NORRÅL 7:1

Ägare

AB Karl Hedin Skog 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 21,7 ha
Myr/kärr/mosse 13,9 ha
Inägomark 6,7 ha
Vatten 4,4 ha
Summa: 46,7 ha

Taxeringsvärde

Skiftet är en del av fastigheten Sala Norrål 7:1 och har inget eget taxeringsvärde.

Inteckningar

Inga penninginteckningar följer med det aktuella skiftet. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Västerås

Klockartorpsgatan 14
723 44   Västerås
Alla objekt från Västerås

Ansvarig mäklare

Fredrik Luhr
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Fastighetsmäklare

Anton Stolpe Nordin
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Norrvad & vill bli kontaktad

Mäklaren för Norrvad kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier