Nöttja

Byggnadsfri skogsfastighet med god tillväxt, 1 536 m3sk, jakträtt och öringfiske i Bolmån.
Areal: 44 ha
Kommun: Ljungby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 700 000 SEK
Anbudsdag: 27/4 2020
Fastigheten Ljungby Nöttja 1:6 utbjudes till försäljning.
Välskött byggnadsfri skogsfastighet i ett fint skifte på god tillväxt belägen ca 20 km sydväst om Ljungby.
Fastigheten håller enligt fastighetsregistret en total areal om ca 43,8 ha. Produktiv skogsmark ca 41,4 ha enligt nyupprättad skogsbruksplan med bedömt virkesförråd ca 1 536 m3sk och medelbonitet 7,3. Årlig tillväxt ca 145 m3sk. Skogsbilväg finns anlagd genom fastigheten för smidig förvaltning.
Jakträtten är fri för ny ägare att disponera från och med 2021-01-01.
Till fastigheten hör fiskerätt i del av Bolmån som erbjuder bl.a. ett populärt öringfiske.
Fastigheten säljes via skriftligt anbudsförfarande med prisindikation 2,7 milj. SEK.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljungby
Storgatan 3
341 43   Ljungby
Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0733-44 02 04

Bilder (43)

Foto: Daniel Nordin, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsuppgifter

Skogsfastigheten Nöttja 1:6 är en mycket bra tillväxtfastighet med skog i åldrar som genererar god volym-/värdetillväxt. Den barrdominerade skogsmarken är välskött där stor del av ungskogarna nyligen är investerade med röjning. Fastigheten är lättillgänglig via skogsbilväg som resulterar i korta drivningsavstånd i skogsbruket samtidigt som tillsyn och jaktutövning underlättas.

Över fastigheten finns en nyupprättad skogsbruksplan via Sydved, november 2019, planläggare Leif Persson. Se även bilagt utdrag ur skogsbruksplanen.
Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till ca 41,4 ha och dess virkesförråd bedöms till ca 1 536 m3sk (medeltal 37 m3sk/ha).
Medelboniteten anges till 7,3 m3sk/ha och år. Trädslagsfördelning 51 % tall, 34 % gran och 15 % löv. Andel gallringsskog G1 uppgår till ca 20 % av skogsmarksarealen. Andel röjningsskog R2, som på sikt kommer att växa in i gallringsskog G1, uppgår till ca 61 % av arealen. Röjningsskog R1 uppgår till ca 10 % av arealen. Föryngringsavverkningsskog S1 uppgår till ca 7 % av arealen. Areal kalmark K1 ca 0,9 ha (avdelning 11). Årlig tillväxt beräknad till ca 145 m3sk.

Jakt

Jakträtten disponeras av köparen från och med 2021-01-01. Viltrika jaktmarker med goda jaktmöjligheter efter såväl högvilt som småvilt.

Fastigheten innefattas i Odensjö-Annerstads Älgskötselområde enligt Länsstyrelsen.

Fiske

Till fastigheten hör fiskerätt (andel i samfällt fiske) i del av Bolmån som utgör ett fint strömmande öringvatten.

Fastigheten ingår i Bolmåns fiskevårdsområde. För ytterligare information om fiskevårdsområdet, se följande länkar:
http://www.nottja.com/bof/BolmanFVO.htm
https://www.ifiske.se/fiske-bolmans-fvof.htm

Byggnader

Fastigheten är fri från byggnader.

Övrigt

Försäljningsobjektet har närhet till bl.a. Ljungby (ca 20 km), Markaryd (ca 40 km), Halmstad (ca 60 km), Helsingborg (ca 110 km) och Malmö (ca 170 km).

För vidare samhällsinformation om Ljungby kommun och Nöttja, se följande länkar:
https://www.ljungby.se/
http://www.nottja.com/index.htm

Rättsförhållande

Fastighet

LJUNGBY NÖTTJA 1:6

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 43,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 3 906 000 kr
Skogsimpediment 12 000 kr
Summa: 3 918 000 kr
För information, se prospekt.

Försäljningssätt

För information, se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0372-440 20
0733-44 02 04

Jag är intresserad av fastigheten Nöttja och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning