Nuksujärvi

Vid sjön
Areal: 205 ha
Kommun: Pajala
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 250 000 SEK
Anbudsdag: 18/12 2023
Lättillgänglig skogsfastighet vackert belägen vid vattnet. Skog om 119,4 hektar, 12 728 m³sk.

Lättillgänglig skogsfastighet vackert belägen vid byn Nuksujärvi. Skogsmarken uppgår till 119,4 hektar och virkesförrådet är uppskattat till 12 728 m³sk där den största delen av virkesförrådet ligger i äldre avverkningsbara skogar. Gårdscentrum med bostadshus ligger fint till vid sjön och omringas av den egna åkermarken. Bostadshuset har stått tomt i flera år och kräver renovering.

Kontakta Areal

Greger Sundkvist

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Nuksujärvi

Greger Sundkvist

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Greger Sundkvist, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus i 1 1/2 plan där entréplanet är inrett med hall, WC, kök med matplats, sovrum och vardagsrum. På övre planet finns det en hall och två sovrum. Köket är utrustat med spis, mindre kyl samt vedeldad kökspanna och vedspis. Uppvärmning sker genom vattenburna radiatorer. Huset saknar fungerande vatten- och avloppslösning och frånkopplat från elnätet. Huset har stått tomt i många år och kräver stora renoveringar.

Förutom bostadshuset är gården bebyggd med äldre ladugårdsbyggnad och förråd.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken brukas av boende i Nuksujärvi. Det finns inte något skriftligt avtal för upplåtelsen.

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan som upprättades i november 2023 av Stefan Drugge, Töre Skogsbruksservice. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 119,4 ha. Virkesförrådet har uppskattats till 12 728 m³sk där övervägande andel av virkesförrådet ligger i äldre avverkningsbar skog men även en del yngre gallringsskog. Trädslagsfördelningen är 50% tall, 33% gran och 17% löv. Medelboniteten uppgår till 2,7 m³sk/ha.

Jakt

Kontakta ansvarig mäklare för uppgifter angående jakten.

Rättsförhållande

Fastighet

Pajala Nuksujärvi 2:2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 205,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 119,4 ha
Impediment 84,5 ha
Inägomark 0,8 ha
Väg och kraftledning 3,2 ha
Övrigmark 1,1 ha
Vatten 4,7 ha
Summa: 213,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 113 (Lantbruksenhet bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr), taxeringsvärde år 2020
Betesmark 12 000 kr
Skogsmark 1 500 000 kr
Skogsimpediment 81 000 kr
Tomtmark 28 000 kr
Summa: 1 621 000 kr

Inteckningar

Det finns inteckningar om totalt 11 575 kr i fastigheten. Dessa är i form av skriftliga pantbrev.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person som är skriven i Pajala kommun sedan 12 månader. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Norrbotten

Södra Smedjegatan 5A
972 35   Luleå
Alla objekt från Norrbotten

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Fastighetsmäklare

Helen Engström
Helen Engström
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-293 11 45

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier