Ny-Backa Gravol

356 hektar produktiv skogsmark. Ca 41.000 m³sk. Inga byggnader.
Areal: 492 ha
Kommun: Torsby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 15 000 000 SEK
Anbudsdag: 27/8 2021
Större skogsfastighet i fem skiften väster om Klarälven i höjd med Gravol. Den produktiva skogsmarksarealen är 356 hektar med en medelbonitet om 4,4 m³sk och fura som det dominerande trädslaget. Virkesförrådet uppgår till ca 41 000 m³sk varav
drygt 20 000 m³sk är gallringsskog.

Jakträtt i två olika viltvårdsområden. Försäljningen förutsätter fastighetsbildning.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder (14)

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Marken domineras arealmässigt av ung- och medelålders bestånd av tall. Skogsbruksplanen är upprättad av Skogs-Rolf AB. Fältarbetet är utfört under våren 2020. Planen är framskriven till och med 2020 års tillväxtsäsong. Enligt planen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 356,5 ha och virkesförrådet bedöms till ca 41.031 m³sk. Medelboniteten uppskattas till ca 4,4 m³sk per hektar och år. Den löpande tillväxten anges till ca 1500 m³sk. Läs detaljerad information i den bifogade skogsbruksplanen.

Naturreservat

Vimyren naturreservat bildades år 1996 och markägaren har ersatts för intrånget. Reservatet omfattar sammanlagt cirka 165 hektar varav cirka 38 hektar berör försäljningsobjektets fastigheter. Enligt reservatsföreskrifterna är det tillåtet att bedriva jakt i reservatet. Marken som ligger inom reservatet är redovisat som hänsynsmark i skogsbruksplanen.

Nyckelbiotoper

Det finns ett tiotal registrerade nyckelbiotoper. Dessa är angivna i skogsbruksplanen och ingår i målklasserna NO och NS. Läs mer i bifogad skogsbruksplan samt på ”Skogens pärlor” på Skogsstyrelsens hemsida.

Jakt

Jakträtten övergår till en köpare på tillträdesdagen. Fastigheterna ingår dels i Backa viltvårdsområde och dessutom Gravols viltvårdsområde. Där bedrivs både älg- och småviltsjakt. Upplåtelse av jakträtt till utomstående inom viltvårdsområdena kan göras för varje helt 100 hektar.

Fiske

Fastigheternas fiskerätt är inte utredd.

Övrigt

Försäljningen förutsätter fastighetsbildning. Ett möjligt sätt är att köpa fastigheten Ny-Backa 1:40 genom lagfartsköp och att upprätta överenskommelse om fastighetsreglering för övriga fastighetsdelar som omfattas av försäljningen.

Rättsförhållande

Fastighet

Torsby Ny-Backa 1:40 m.fl

Ägare

Nicklas Gustafsson 1/2
Kenny Weiner 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 356,5 ha
Skogsimpediment 96,2 ha
Väg och kraftledning 2,1 ha
Övrigmark 37,7 ha
Summa: 492,5 ha

Taxeringsvärde

Fastighetsbildning kommer att ske. Därför finns inga rättvisande taxeringsvärden att redovisa inför en försäljning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för alla kategorier av köpare. Fastigheten ligger i glesbygds- och i omarronderingsområde.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Jag är intresserad av fastigheten Ny-Backa Gravol och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning