Ny Kyrkebol

Skog och stuga på Olebynäset
Areal: 80 ha
Kommun: Arvika
Objektstyp: Skog
Prisidé: 9 500 000 SEK
Anbudsdag: 14/4 2023
Välarronderad skogsfastighet och 2,5 km strandlinje. Lättillgänglig med skogsbilväg igenom fastigheten.

Välarronderad skogsfastighet med bördig mark, fritidshus och 2,5 km strandlinje i Nysockensjön, cirka 10 kilometer nordväst om Arvika. Fastigheten har en total areal om 80,4 hektar varav 78 hektar utgörs av produktiv skogsmark. Det bedömda virkesförrådet uppgår till 16 763 m³sk, med ett medeltal om 215 m³sk/ha. Fastigheten är lättillgänglig med skogsbilvägen som sträcker sig igenom fastigheten. På udden vid ”Sundet” ligger en enklare sommarstuga med panoramautsikt över Nysockensjön.

Kontakta Areal

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare

Ny Kyrkebol

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder

Visa alla 25 bilder
Visa alla 25 bilder

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Sommarstuga

Stugan vid ”Sundet” ligger endast 10 meter från stranden på en udde med panoramautsikt över Nysockensjön.

Elström finns framdragen till byggnaden. Stugan anlades under början av 1960-talet och är uppförd i 1 och ½ plan. Boytan är cirka 20 m². Stugan har rustats upp under åren med bland annat takbjälklag, träfasad och plåttak. En braskamin finns inne i byggnaden men den är inte ansluten/installerad och går därmed ännu inte att elda i. Vatten och avlopp saknas. Intill stugan finns en lada/uthus med utedass som har förfallit.

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten utgörs av ett sammanhängande skifte med total landareal om 80,4 hektar, varav 78 hektar utgörs av produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är bedömt till 16 763 m³sk vilket ger ett medeltal om 215 m³sk/hektar. Skogsmarkens medelbonitet är 7,6 m³sk/hektar och år. Nuvarande årlig tillväxt är bedömd till 567 m³sk. Trädslagsblandningen utgörs av 23 % tall, 62 % gran och 15 löv. Skogstillståndet utgörs till största del av medelålders skog med 65% av virkesvolymen i huggningsklassen G1. I huggningsklasserna S1 och S2 är den bedömda virkesvolymen 4 454 m³sk varav 1 164 återfinns i huggningsklassen S2. Fastigheten har en välinvesterad väg som nyligen har rustats upp.

För att veta mer om skogstillståndet, se den bifogade skogsbruksplanen med tillhörande kartor. Skogsbruksplanen är upprättad av Yngve Ivarsson i november 2022.

Nyckelbiotoper

Fastigheten har ingen registrerad nyckelbiotop.

Jakt

Jakten bedrivs enskilt och ingår för närvarande med två jakträtter i Ottebol ”älgjaktsområde” som ingår i Älgå-Ny älgskötselområde.

Fiske

Fastigheten har fem stycken fiskerätter i Nysockensjön.

Rättsförhållande

Fastighet

Arvika ny Kyrkebol 1:2

Ägare

Curt Pehrson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 76,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 78,0 ha
Skogsimpediment 2,3 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 80,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 3 247 000 kr
Skogsimpediment 4 000 kr
Summa: 3 251 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 3 000 000 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheten är varken belägen i glesbygd eller i ett omarronderingsområde och därav erfordras ej förvärvstillstånd för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Ny Kyrkebol & vill bli kontaktad

Mäklaren för Ny Kyrkebol kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier