Nyåker

Fastighet om 55 ha produktiv skogsmark, 4 400 m3sk. Goda jaktmöjligheter.
Areal: 80 ha
Kommun: Nordmaling
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 350 000 SEK
Fastigheten är belägen i Nyåker ca 2,1 mil från Bjurholm och 2.5 mil från Nordmaling tätort. Fastigheten består av 2 skiften och har inga bostadsbyggnader. Tillgängligheten är god via bra vägnät. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 80 ha varav 55 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet mäter ca 4 400 m3sk och medelboniteten beräknas till ca 4,3 m3sk per hektar och år. Barrträden har en klar dominans då trädslagsfördelningen är 34 % tall, 53 % gran och 13 % löv. Fastigheten har bra åldersfördelning med tonvikt på medelålders skog. Som ägare till fastigheten har man möjlighet till jakt. Fastigheten har även mantal. Nyåker bjuder på en levande landsbygd, vacker natur och fina områden för den som uppskattar rekreation och friluftsliv. I Nyåker finns även en matvarubutik.

Intresseanmälan görs till Fastighetsmäklare Fredrik Norlin, [email protected] / 070-229 60 74, senast 15/10-2020.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Umeå
Kaserngatan 3
903 47   Umeå
Fredrik Norlin
Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Bilder (10)

Foto: Areal / Umeå

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Norra Skog i Maj 2020. Fastigheten består av 2 skiften och har inga bostadsbyggnader. Tillgängligheten är god via bra vägnät. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 80 ha varav 55 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet mäter ca 4 400 m3sk och medelboniteten beräknas till ca 4,3 m3sk per hektar och år. Barrträden har en klar dominans då trädslagsfördelningen är 34 % tall, 53 % gran och 13 % löv. Fastigheten har bra åldersfördelning med tonvikt på medelålders skog.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper (Källa: Metria, SeSverige).

Åkermark

Åkermarken mäter ca 3 ha. Den är belägen intill väg 353 och brukas aktivt.

Jakt

Fastigheten ingår i dagsläget i Nyåkers VVO, ca 2 600 ha. Årets tilldelning på älg är 6 vuxna djur och 6 kalvar. Den som är medlem i viltvårdsområdet har även möjlighet till jakt på kronhjort samt småviltjakt. En ny ägare till fastigheten har möjlighet att ansöka om medlemskap i jaktlaget.

Fiske

I Nyåker med omnejd finns bra fiskevatten, såväl insjöar som strömmande vatten.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen och de kan ej ställas till grund för talan i domstol. Den taxerade arealen kan avvika från areal enligt skogsbruksplan.

Rättsförhållande

Fastighet

Nordmaling Nyåker 2:175 / 2:81

Ägare

Mikael Ågren 1/3
Mirjam Ågren 1/3
Erik Ågren 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 79,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 55,1 ha
Impediment 21,7 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Summa: 77,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Åkermark 35 000 kr
Skogsmark 875 000 kr
Skogsimpediment 24 000 kr
Summa: 934 000 kr

Inteckningar

Penninginteckningar: 2 st. 5000 kr / 12 000kr totalt 17 000 kr. Skriftliga pantbrev, dödningen av dessa är påbörjade. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2020-10-15

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Fredrik Norlin
Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Jägmästare

Göran Ek
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-647 01 06

Jag är intresserad av fastigheten Nyåker och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning