Nydala Skogsdal

Ostört och välarronderat. Enklare byggnader. 8 375 m³sk samt tillhörande jakt.
Areal: 59,5 ha
Kommun: Värnamo
Objektstyp: Gård
Prisidé: 6 450 000 SEK
Anbudsdag: 21/9 2021
Visning:
1/9 2021
Visning av Fastighetens byggnader sker onsdagen den 1/9. Anmälan och tidsbokning sker till undertecknad fastighetsmäklare.
Nydala Skogsdal, Nydala 1:18, utgör en enskilt och ostört belägen skogsgård med bra arrondering. Totalareal om ca 59,5 ha varav 55,5 ha skogsmark med ca 8 375 m³sk samt ca 3,5 ha inägomark. Byggnadsbeståndet innefattar bostadshus, ladugård, bod samt ytterligare någon byggnad. Renoveringsbehov föreligger. Gårdens historik kan spåras tillbaka till slutet av 1600-talet. Jakträtt följer.

Avstånd till Vrigstad ca 12 km, Sävsjö ca 25 km och Värnamo ca 27 km.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vetlanda
Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder (43)

Foto: Henrik Gunnarsson / Claes Arvidsson

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadsbyggnad i 1 1/2-plan med stomme av timmer/trä. Uppfört på torpargrund, tak med cementpannor samt fasad med stående, röd träpanel. Tillbygge från 1980-talet på gjuten platta. Taxerad boyta om 100 m² och biyta om 15 m². Ytorna är uppmätta av Säljaren till ca 139 m² boyta och 18 m² biyta. Vatten från vattenkälla med betongringar, avlopp till anläggning från 1980-talet vilken ej nyttjats aktivt. Anläggningen ej inventerad och kan vara belagd med nyttjandeförbud. Uppvärmning via vattenburet värmesystem från vedpanna CTC (1980). Glykol finns i värmesystemet. Större renovering genomförd 1956 samt på 1980-talet. Huset är tilläggsisolerat utvändigt.

Nedervåningen innefattar glasveranda under renovering, kök med vedspis (ej ok), rum med kakelugn (ej ok) och parkettgolv, rum/sovrum, köksentré med toalett/badrum med badkar och wc. Mindre hall ut till tillbyggd del med pannrum/groventré samt tänkt tvättstuga.

Övervåningen innefattar liten trapphall, f.d. kök, f.d. toalett, garderob, rum samt rum med parkettgolv.

Energideklaration

Kommer ej upprättas.

Driftskostnader

Huset var permanentbosatt på 1970-talet och har därefter nyttjats sparsamt. Utifrån nuvarande nyttjande är den årliga kostnaden för elförbrukningen ca 2 500 kr. Sophämtning och slamtömning saknas. Gårdsförsäkringen kostar ca 6 800 kr. Årlig kommunal fastighetsavgift är beräknad till ca 4 600 kr.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre ladugård i enklare skick. Uppförd slutet av 1920-talet i trä/timmer under plåttak, ej el eller vatten. Innefattar f.d. fähus med gjutet golv och äldre inredning, loge med trägolv samt redskapsbod med trägolv. Byggnaden ej anpassad för djurhållning.

Uthus/Bod

Uppförd i liggande timmer, trägolv samt tak med tegel. Ej el eller vatten. Innefattar förrådsutrymme samt loft.

Jordkällare

Uppförd med gjutet valv och gjutet golv, delvis stensatt. Ej el eller vatten.

Övriga byggnader

Murat pumphus med plats för hydrofor och vattenpump. El.

Bod, f.d. tvättstuga. Uppförd i trä med gjutet golv och tegeltak. Ej el eller vatten.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Jordbruksmarken på fastigheten är i dagsläget ej i drift. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till 3,3 ha klassad som inäga/åker. Enligt fastighetstaxeringen uppgår arealen åkermark till 1 ha och arealen betesmark till 2 ha. Normal beskaffenhet. Inga stödrätter finns.

Skogsmark

Fastighetens skogsmark är väl samlad med bra skogsbilvägar och drivningsvägar. Skogen har en bra åldersfördelning med skog i alla åldrar. Virkesförrådet domineras av barrskogar men i anslutning till gårdscentrum och jordbruksmarken finns en del blandskogar och lövsskogsbestånd.
På fastigheten finns en skogsbruksplan från april 2021 upprättad av Holm Skogskonsult, Håkan Holm. Inför försäljningen har planen räknats upp med tillväxt avseende 2021. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 55,5 ha med ett virkesförråd om totalt 8 376 m³sk, (151 m³sk/ha). Trädslagsfördelningen är tall 27 %, gran 56 % och löv 17 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 8,2 m³sk/ha och år och årlig tillväxt uppskattas till 340 m³sk.

Av virkesförrådet utgör ca 2 600 m³sk skog i huggningsklass S1.
Arealen ungskog, R2, uppgår till 16 ha (29 %) samt arealen gallringsskog, G1, uppgår till 13,3 ha (24 %).

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta.

Jakt

Jakträtten tillfaller Köparen på tillträdesdagen. På fastigheten finns sedvanligt vilt som älg, rådjur, vildsvin samt hare och räv. Fastigheten ingår i Ruskenåns älgskötselområde. Egen älgjakt, kalvjakt.

Övrigt

Mer information om Nydala med omnejd finns på www.nydala.com samt www.varnamo.se.

Rättsförhållande

Fastighet

Värnamo Nydala 1:18

Ägare

Jan-Åke Andersson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 59,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 55,5 ha
Inägomark 3,3 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 59,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 41 000 kr
Betesmark 37 000 kr
Skogsmark 3 301 000 kr
Tomtmark 140 000 kr
Ekonomibyggnader 43 000 kr
Bostadsbyggnader 472 000 kr
Summa: 4 034 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns fem (5) st. penninginteckningar uttagna om totalt 72 500 kr. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Skogsmästare

Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning