Nygårds

Nygårds
Areal: 52 ha
Kommun: Falun
Objektstyp: Gård
Prisidé: 3 400 000 SEK
Anbudsdag: 8/11 2023
Gård och fäbod med tillväxtskog i Yttertänger.

Nu finns möjlighet att förvärva en gård med tillhörande skog och en fäbodstuga i Kurberget. Man kan välja att bjuda på gården med tillhörande skog, enbart fäbodstugan eller helheten.

Nygårds erbjuder ett boende i den lilla byn Yttertänger strax norr om Enviken. Den tillhörande skogen består till övervägande del av yngre talldominerad skog i tillväxtfas. Jakt i viltvårdsområde om 4 500 ha.

Kontakta Areal

Kerstin Granath

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Nygårds

Kerstin Granath

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-556 67 68

Bilder

Visa alla 17 bilder
Visa alla 17 bilder

Foto: Kerstin Granath och Fredrik Luhr

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Bostadsbyggnaden är uppförd i 1,5 plan med 4 rum, kök, badrum, hallar och kattvindar. Byggnaden har torpargrund med en underliggande jordkällare som man når från utsidan. Stommen är timrad och utvändigt klädd med stående rödmålad träpanel med vita knutbrädor. Bjälklag av trä och yttertak av betongpannor. Kopplade tvåglasfönster vilka är kompletterade med isolerglas. Vattenburen uppvärmning via elpatron samt vedspis och spispanna som är kopplad till det vattenburna systemet i köket kompletterat med luftvärmepump. Huset är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Boarearean är ca 112 m² (byggnadsarea ca 70 m²).

Bottenvåningen har en trevlig mindre påbyggd veranda som leder in till hallen. Från hallen kommer man vidare till köket och ytterligare två rum. Under trappan till övervåningen finns en mindre toalett med handfat. Från den lilla hallen på övervåningen når man badrum med badkar, plastmatta på golv och ytterligare två rum med ingång till varsin oinredd kattvind. I det ena rummet finns en vedspis från Näfveqvarn.

Fäboden

Den timrade stugan ligger i Kurbergets fäbod. Taket är av plåt och grunden är murad av betonghålsten. Stugan består av en svale och ett rum med vedspis. Fäbodstugan med tillhörande tomt har en egen fastighetsbeteckning, Falun Yttertänger 7:7. Möjlighet finns att bjuda enbart på fäbodstugan.

Energideklaration

Då husen nyttjats som fritidshus är de undantagen från kravet på energideklaration.

Driftskostnader

Nygårds har en årlig elförbrukning på ca 15 000 kWh/år. Huset har enligt säljaren varit uppvärmt till 17-18 grader året om.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Den gamla uthuslängan i timmer och lösvirke med fräscht plåttak ger gården karaktär. Byggnaden inrymmer loge, gammalt stall och ladugård och övriga utrymmen för förvaring. Dessutom finns där ett dass med tre fjôl. Under del av byggnaden finns garage och redskapsbod. Byggnadsarean är ca 140 m².

Skog och mark

Åker- och betesmark

Till Yttertänger 33:1 hör ca 0,4 ha inägomark i nära anslutning till gården.

Skogsmark

I skogsbruksplanen ingår förutom Yttertänger 33:1 (gård och skog) även Yttertänger 7:7, skifte 8 vid fäboden Kurberget bestående av fäbodstugans tomt. Till helheten hör enligt skogsbruksplanen 50 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 5 339 m³sk, vilket motsvarar 107 m³sk/ha. Skogens fördelning på åldersklasser visar på stor andel i åldersklassen 10-20 år och har röjningsbehov. Av trädslagen dominerar tall med 73 % av virkesförrådet medan gran har 20 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 4,8 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 225 m³sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Skogsbruksplanen är upprättad av Mellanskog i februari 2020 och har uppdaterats i september 2023 med beräknad tillväxt.

Vägar

Yttertänger 33:1 har andel i Falun Klockarnäs GA:1 vilken förvaltas av Klockarnäs Yttertängers Samfällighetsförening. Uttaxering 2022 var ca 500 kr.
Tängerbergtjärnsvägen förvaltas av Tängerbergtjärns vägsamfällighet vilken under 2022 uttaxerade 1 020 kr.

Väg till Kurbergets fäbod och skogsskiftena i nordöst (Gryfsvägen, Grytåvägen och Kurbergsvägen) förvaltas av Envikens Östra Samfällighetsförening. Uttaxering för 2022 var 851 kr varav 791 kr belöper på fäboden, Yttertänger 7:7.

Naturvärden

På fastigheten finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen.

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen ska alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn ska tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Jakt

Yttertänger 33:1 ingår i Yttertängers VVO vilka jagar på 4 537 ha. För frågor gällande jakt, kontakta gärna Conny Andersson 070-211 26 06 vilken är ordförande i viltvårdsområdet.

Rättsförhållande

Fastighet

Falun Yttertänger, 33:1 och Yttertänger 7:7

Ägare

Gun Britt Södergren 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 51,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 50,0 ha
Myr/kärr/mosse 1,5 ha
Åkermark 0,4 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 52,8 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten Yttertänger 33:1 taxerad som bebyggd lantbruksenhet (typkod 120) och har ett fastställt taxeringsvärde avseende 2023 enligt följande: Tomtmark 340 000 kr Bostadsbyggnad 662 000 kr Skogsmark 1 886 000 kr Skogsimpedimentmark 12 000 kr Jordbruksvärde 34 000 kr Ekonomibyggnader 17 000 kr Summa 2 951 000 kr Fastigheten Yttertänger 7:7 är taxerad som en bebyggd fastighet med ett bostadsvärde under 50 000 kr (typkod 213) och har ett fastställt taxeringsvärde 2023 enligt följande: Tomtmark 33 000 kr Summa 33 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Falun

Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Alla objekt från Falun

Ansvarig mäklare

Kerstin Granath
Kerstin Granath
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-556 67 68

Fastighetsmäklare

Fredrik Luhr
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Nygårds & vill bli kontaktad

Mäklaren för Nygårds kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier