Nygårn

Nygårn med ca 46 ha produktiv skogsmark och jakt i Gnarps östra viltvårdsområde.
Areal: 59 ha
Kommun: Nordanstig
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 500 000 SEK
Anbudsdag: 18/10 2019
Visning:
12/9 kl 15:00
21/9 kl 14:00
Välkommen till Nordanstigs kommun! Centralorten är Bergsjö men närmaste samhälle från fastigheten ca 3 km söderut är Gnarp som ligger längs E4:an mellan Hudiksvall och Sundsvall. I Gnarp finns det mesta som man behöver som förskola, skola samt järnvägsstation. I Gnarp finns sporthall, ishall och ridhus. Goda möjligheter till jakt och fiske. Golf kan man spela i Sörfjärden. Fina havsbad finns i Sörfjärden och Norrfjärden. I Hassela finns på vintern fina möjligheter till utförsåkning. André Myhrer har tränat där……
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (39)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset i ett plan uppfördes 1970-71 och består av bostadsdel och ekonomidel. Bostadsdelens byggnadsarea (byggnadens area på marken) är ca 110 m2 och ekonomidelens byggnadsarea är ca 65 m2. Bostadsdelen innehåller tre sovrum, vardagsrum, allrum, kök, badrum, hall och klädkammare. Ekonomidelen innehåller grovkök, gästtoalett, förråd, matkällare och garage (som aldrig använts till garage utan som förråd och hobbyrum). Grunden består av en gjuten platta. Stommen samt fasaden är av trä. Takbeläggningen består av betongtegel. Tvåglasfönster. Uppvärmning genom vattenburen värme från bergvärme installerad år 2004. Vatten från källa som administreras av Gryttje vattenförening där flera fastigheter är anslutna. Avlopp till fyrkammarbrunn dit flera fastigheter är anslutna. Fiber är beställt men är ännu ej anslutet. Ny ägare får bekosta anslutning.

Energideklaration

Energiprestanda 90 kWh/m2, år. Energiklass C.

Driftskostnader

Uppvärmning, bergvärme ca 8 400 kWh/år, hushållsel ca 3 900 kWh/år,
genomsnittlig kostnad baserad på åren 2016, 2017 och 2018 är 21 288 kr/år
Vatten/avlopp 1 200 kr/år
Sotning (liten spis, sker ej varje år) 444 kr/år
Försäkring, hela fastigheten 7 609 kr/år
Renhållning 1 193 kr/år
Fastighetsavgift 2 355 kr/år
Summa 34 089 kr/år

Ekonomibyggnader

Nygården

Äldre ekonomibyggnad som tidigare fungerat som bostad, ladugård m.m. Byggnadsarea ca 265 m2. Byggnaden är uppförd i trä och med takbeklädnad av plåt. Taket är delvis förstört av snötryck vintern 2017-2018.

Logen

Äldre ekonomibyggnad innehållande loge mm. Byggnadsarea ca 235 m2. Byggnaden är uppförd i trä och takbeklädnad av plåt. Inne på logen finns ett varmbonat hundrum med hundgård i anslutning.

Spannmålstork

Äldre mindre byggnad uppförd under 1960-talet som tidigare fungerat som spannmålstork.

Skogskoja

Mindre byggnad uppförd i timmer under 1980-talet. Byggnaden innehåller väggfast bord och väggfasta britsar samt eldstad. Byggnaden är belägen på skogsskiftet.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken har enligt skogsbruksplanen en areal om ca 3,5 ha. Marken är upplåten enligt muntligt avtal till en lantbrukare på orten. Inga stödrätter finns till åkermarken.

Skogsmark

Skogsmarken är beskriven enligt bifogad inventering som är upprättad i augusti 2019 av Gnarps Skogsvård AB, Ulf Norell. Arealen produktiv skogsmark är i inventeringen uppmätt till 46,5 ha. Virkesförrådet är uppmätt till 6 895 m3sk vilket ger ett medelförråd om 148 m3sk/ha. Medelboniteten är bedömd till 4,9 m3sk/ha/år. För vidare information se bifogad inventering.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden finns i skrivande stund registrerade på fastigheten. Källa, SeSverige, Metria

Jakt

Fastigheten ingår i Gnarps östra Vvo. För ytterligare information se Viltvårdsområdets hemsida www.gnarpsvvo.nu. Jakten är upplåten jaktåret 2019-2020. Ny ägare disponerar jakten from 2020-07-01.

Fiske

Fisket i kommunen förvaltas av Gnarps fiskevårdsområde. Se deras hemsida www.fiskaignarp.n.nu

Rättsförhållande

Fastighet

Nordantig Gryttje 7:4

Ägare

Marie Andersson 1/2
Leif Ekberg 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 59,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 46,5 ha
Impediment 4,4 ha
Berg/hällmark 2,4 ha
Inägomark 3,5 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Övrigmark 1,4 ha
Summa: 58,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 585 000 kr
Skogsimpediment 16 000 kr
Åkermark 66 000 kr
Tomtmark 40 000 kr
Bostadsbyggnader 274 000 kr
Ekonomibyggnader 74 000 kr
Summa: 2 055 000 kr

Inteckningar

Fyra st penninginteckningar varav två digitala pantbrev och två fysiska pantbrev är uttagna i fastigheten till ett sammanlagt belopp av 224 100 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person som varit skriven i Nordanstigs kommun det senaste året. För person som ej varit skriven i Nordanstigs Kommun det senast året krävs förvärvstillstånd. Kostnaden är f.n. 3 700 kr. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Jag är intresserad av fastigheten Nygårn och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning