Nygravsmon

Två obebyggda skogsfastigheter i nordvästra Hälsingland med jakt i viltvårdsområde.
Areal: 12 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 250 000 SEK
Anbudsdag: 16/12 2019
Två med varandra närbelägna skogsfastigheter om ca 3 respektive 9 ha med ett samlat virkesförråd om ca 600 m³sk. Båda fastigheterna är väldigt lättillgängliga genom det befintliga vägnätet och markernas ovanligt plana och släta ytstruktur. Fastigheterna ingår i ett viltvårdsområde med en areal om ca 3 300 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (7)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

För de båda fastigheterna finns skogsbruksplaner som upprättats i maj 2019 av Björn Karlsson på Skog & Fritid.

Föne 9:39 består av en ägofigur omfattande 2,8 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 17 m³sk. Skogsmarken är indelad i två bestånd med yngre skog som till 100% utgörs av tall.

Föne 11:34 omfattar två med varandra närbelägna ägofigurer om totalt 9,0 ha produktiv skogsmark. En del äldre skog och två yngre bestånd med ett samlat virkesförråd om 597 m³sk och med tall som enda trädslag.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Föne viltvårdsområde som omfattar ca 3 300 ha. För vidare information vänligen kontakta Christer Fredholm, ordförande, på mobil: 070-338 58 63.

Fiske

Fisket administreras av Färila fiskevårdsområde.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Föne 11:34 och Föne 9:39

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 9,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 11,8 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 12,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2017 Föne 9:39 Skogsmark 53 000 kr Föne 11:34 Skogsmark 225 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 3 700 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information, se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information, se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Senast inkomna fastigheter till försäljning