Nyttinge

2 ha inägomark norr om Glanshammar. Bostadshus samt flera ekonomibyggnader.
Areal: 2 ha
Kommun: Örebro
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 500 000 SEK
Anbudsdag: 16/8 2018
Visning:
19/7 kl 18:15-19:00
Vänligen anmäl ert deltagande.
24/7 kl 17:00-17:45
Vänligen anmäl ert deltagande.
Strax norr om Glanshammars slättlandskap ligger denna oslipade lilla pärla till gård. Försäljningsobjektet består av en bostadsbyggnad belägen på en liten höjd med utsikt över inägomarken åt söder. Dessutom ingår en ekonomibyggnad, ett garage, ett uthus samt en jordkällare. Byggnationen är i gott skick men med äldre standard. Gården lämpar sig väl för barnfamiljer eller andra som söker lantligt boende, med goda pendlingsmöjligheter in till Örebro och med närheten till förskola, skola, affär m.m. inne i Glanshammar. Ekonomibyggnationen och den intilliggande inägomarken, ca 2 ha, gör det möjligt att ha djurhållning i mindre skala.

Välkommen på visning av gården i Nyttinge!
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Örebro
Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Bilder (13)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

En trevlig gårdsväg leder fram längs den öppna åkermarken upp till bostadsbyggnaden. Byggnaden är uppförd i ett plan (under slutet på 1800-talet) med timmerstomme, på torpargrund under tak av tegel (plåt på utbyggd del). Under 1950-talat byggdes huset om/till (gjuten grund med träregelstomme). Utvändigt är huset beklätt med locklistpanel. Fönster, kopplade 2-glas. Ventilation, självdrag. Skorstenen till vedpannan har använts och sotats kontinuerligt (senast i mars 2018). Äldre enskilt avlopp med tillhörande infiltration. Inget föreläggande finns att åtgärda avloppet men det kommer troligtvis att underkännas vid översyn pga. dess ålder. Vatten från grävd brunn med cementeringar. Vattenburen uppvärmning från vedpanna (1986) med ny cirkulationspump (2016). Byggnadsarea på mark om ca 102 kvm, dessutom en inplastad träveranda i söderläge om ca 13 kvm. Gården har används som permanentbostad tom mars 2018.

Bostaden består av hall, kök (kyl, spisugn och ho, ny blandare 2016), hall med utgång till inplastad uteplats i söderläge, tre rum, badrum (dusch, wc och handfat) samt pannrum (vedpanna, varmvattenberedare, tvättmaskin och tvättho).

Från hallen kan man ta sig upp på en oinredd vind under snedtak. Golven i huset är belagda med plastmatta, väggarna tapetserade och innertak av skivmaterial.

Energideklaration och överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning är upprättad, kontakta mäklaren för att ta del av densamma. Säljaren kommer ej att upprätta energideklaration. I köpekontraktet kommer det tas in ett villkor att köparen frånsäger sig rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Överlåtelsebesiktning är upprättad, kontakta mäklaren för att ta del av densamma. Säljaren kommer ej att upprätta energideklaration. I köpekontraktet kommer det tas in ett villkor att köparen frånsäger sig rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Strax öster om bostadshuset finns den gamla ladugården uppförd (under 1800-talet) med timmer-/träregelstomme under plåttak. Byggnaden inhyser förråd, vedbod, vagnslider samt en äldre stalldel. Golvet är uppgrusat/brädlagt/gjutet. Byggnadsarea på mark om ca 112 kvm.

Traktorgarage

Vid infarten till gården finns ett traktorgarage uppfört (på 1970-talet) med träregelstomme på plintgrund under tak belagt med aluminiumplåt. Utrymmet är uppgrusat. Byggnadsarea på mark om ca 46 kvm.

Övriga byggnader

Väster om bostadsbyggnaden finns ett f.d. hönshus/avträde uppfört (på 1950-talet) med träregelstomme under plåttak. Byggnadsarea på mark om ca 11 kvm. Söder om bostadshuset finns även en gjuten jordkällare.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åker-/betesmarken brukas inte i dagsläget. Stödrätter finns ej. Marken övergår till köparen på tillträdesdagen. Jordart: lera/morän.

Nyckelbiotoper och naturvärden

Försäljningsobjektet berörs ej av, hos myndigheterna registrerade, nyckelbiotoper eller naturvärden. Källa: Skogsstyrelsen, ”Skogens pärlor”.

Jakt

Jakträtten är upplåten tom 1 juli 2019. Därefter tillfaller jakträtten köparen.

Övrigt

Samfälligheten har andelar i vägar. Andelstal för vägar bestäms i den kommande lantmäteriförrättningen.

Rättsförhållande

Fastighet

Örebro Glanshammars Häradsallmänning S:1, del av (Nyttinge)

Ägare

Glanshammars Häradsallmänning genom Erik Petré 1/1
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Fastighetsmäklare

Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Jag är intresserad av fastigheten Nyttinge och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning