Nyttorp

Sjöläge norr om Väne-Ryr
Areal: 29 ha
Kommun: Vänersborg
Objektstyp: Gård
Prisidé: 6 000 000 SEK
Anbudsdag: 13/6 2024

Mitt emellan de tre tätorterna Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan, närmare bestämt norr om Väne-Ryr, ges nu möjligheten att förvärva en lättillgänglig gård med ett attraktivt läge. Nyttorp, som gården omnämns, erbjuder här goda möjligheter att utforma en egen oas med allt som ägandet av en gård medför med avskild boendemiljö, samlad landareal och en lång strandlinje i Skottenesjön.

Arronderingen är god med Nyttorps totala areal om 29,7 ha samlad i en ägofigur som fördelas över 24,7 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 6 412 m³sk samt 4,2 ha jordbruksmark. Bebyggelsen utgörs av mangårdsbyggnad samt några ekonomibyggnader vackert belägna på en avskild plats.

Försäljningen av Nyttorp erbjuder ett ypperligt tillfälle för dig som söker en gård med krav på tillgänglighet och möjlighet att sätta sin prägel på byggnation och närmiljö. Är du intresserad av att veta mera kontakta ansvarig mäklare.

Boka plats på visning

26Maj
Sön 13:00
Anmälan krävs. Välkommen på visning!
29Maj
Ons 17:00
Anmälan krävs. Välkommen på visning!
Kontakta Areal

Åke Carlsson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Nyttorp

Åke Carlsson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Bilder

Visa alla 24 bilder
Visa alla 24 bilder

Foto: Åke Carlsson, Marcus Hallenberg och Felix Lanestrand

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Byggnaden är från 1914 och uppförd i 1 2/3 plan med en stomme av timmer på en rejäl stensatt torpargrund samt källare. Fasad beklädd med stående träpanel. Sadeltak beklätt med lertegel. Tvåglasfönster (dubbla enkelglas). Byggnadsyta om ca 100 kvm. Enligt taxeringsuppgifter uppgår boytan till 120 kvm med biytor om 80 kvm. Bägge våningsplan har en rejäl takhöjd. Uppvärmning genom vattenburen värme kopplad till luft/vatten värmepump (2018), koppling till äldre vedpanna finns kvar. Som stöd finns även en luft/luftvärmepump (2014) samt vedspis, två kakelugnar och en kamin. Vatten tas från en djupborrad brunn (2001). Det finns även en äldre grävd brunn som idag används till bevattning. Avlopp till trekammarbrunn med markbädd (2003). Fiber finns genom Väne-ryrs fiber. Bindningstid till 2025-12-31 vilket innebär att en köpare övertar säljarens abonnemang.

På nedervåning finns det ett stort lantkök med skafferi, två större rum samt ett mindre rum, kaklat och klinkrat badrum från 2003 med dusch och tvättmaskin, inglasad veranda samt hall med trappa till övervåningen. På övervåning finns en större hall, ett äldre kök som inte är i funktion, två större rum samt fyra rum med snedtak som använts som sovrum och garderober. På den södra delen av byggnaden, ovan den inglasade verandan, finns en balkong. I källaren finns ett rum med äldre vedpanna samt vattenanläggning.

Vad gäller eldstäderna så är samtliga godkända att elda i. Sotning har under senare år beställts efter behov.
2023-12-05 gjordes en brandskyddskontroll av vedspis och bakugn.
2023-11-10 sotades rökkanalen för vedspis och bakugn.
2024-04-29 sotades rökkanalen till kakelugnen på nedervåningen, värmepannan och vedspisen.
2019-11-07 gjordes en brandskyddskontroll av vedspis, värmepanna samt de två kakelugnarna.

Energideklaration

Energideklaration saknas och kommer ej upprättas av säljaren.

Vattenprov

Det finns ett vattenprov gjort under mars månad 2024 hos Eurofins. Vatten är enligt detta tjänligt ur såväl kemisk som mikrobiologisk synvinkel. För mer information, se bilagd handling under annonsen på Areals hemsida alt. kontakta mäklaren.

Driftskostnader

Fiber 3 000 kr ( inkl. internet, telefon och gruppavtal för tv )
Vägförening 1 700 kr
Sophämtning 1 200 kr
Försäkring 9 100 kr
Slamtömning 1 200 kr
El och uppvärmning Förbrukning är ca 13 000 kwh/år, kostnaden ifjol var ca 25 000 kr.

Ekonomibyggnader

Ladugård/lada

Äldre ladugård. Byggnaden är uppförd på stenplintar i en timmer- och stolpkonstruktion. Sadeltak beklätt med plåt. Byggnadsarea ca 279 m². El finns indraget.

Loge

Äldre träbyggnad under plåttak. Byggarea ca 97 kvm.

Vedbod

Äldre träbyggnad under plåttak. Uppförd på stenplintar i två våningar och används som vedbod, garage och förråd. Byggarea 41 kvm. El finns indraget.

F.d smedja

Äldre träbyggnad under plåttak. Byggarea ca 54 kvm.

Källarhuset

Timrad byggnad under tegeltak som används som gäststuga sommartid. Omfattar ett rum med sovloft. Huset är byggt på en äldre stensatt jordkällare med gjutet golv och som är inrett med hyllor. Byggarea ca 23 kvm. Byggnaden uppfördes mellan åren 1990 – 1992.

Maskinhall

Enkel träbyggnad under plåttak med öppen front. Byggarea ca 43 m².

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen inägomark, det vill säga åker- och betesmark, till 4,2 ha. Marken är samlad kring gårdscentrum och all inägomark bedöms utgöras av åkermark. Åkermarken har brukats ekologiskt men under senare år huvudsakligen legat i träda.

Skogsmark

För fastigheten finns det en skogsbruksplan upprättad av Kristofer Nyström. Fältarbetet är utfört under november 2023 och planen avser tiden från och med 2023-11-28 och tio år framåt. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 24,7 ha. Det totala virkesförrådet bedöms till 6 412 m³sk vilket ger ett medeltal om 260 m³sk/ha. Åldersklassfördelningen är ojämn med en större andel gallrings- och föryngringsavverkningsskog. Boniteten bedöms till 8,9 m³sk/ha och år. För mer information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskarta.

Nyckelbiotoper

Inom fastigheterna finns två registrerade nyckelbiotoper. Den ena har ärendebeteckning N 1897-1996 och är av biotoptyp örtrika bäckdråg. Totalt omfattar denna nyckelbiotop 0,6 ha varav delar ligger inom fastigheterna som saluförs. Den andra nyckelbiotopen har ärendebeteckning N 1865-1996 och utgörs av barrskog. Denna nyckelbiotop omfattar totalt 3,9 ha varav större delen ligger inom fastigheterna som nu är till salu.

Jakt och fiske

I området finns förekomst av älg, kronhjort, vildsvin och rådjur i varierande omfattning, detta utöver vanligt småvilt. Fastigheten Vänersborg Forsbol 1:5 ingår i Vassända-Väne-Ryrs KSO (kronskötselområde) och Vassända-Väne-Ryrs ÄSO (älgskötselområde). Jakten är fri för köparen från och med tillträdesdagen.

Det finns ett FVO (fiskevårdsområde) som är vilande och som omfattar både Skottenesjön och Gundlebosjön. De två sjöarna bjuder på bra fiskemöjligheter. Vid Skottenesjön finns en egen grillplats.

Rättsförhållande

Fastighet

Vänersborg Forsbol 1:5 och Gundlebo 1:51

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 24,7 ha
Inägomark 4,2 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 29,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 486 000 kr
Tomtmark 494 000 kr
Skogsmark 2 455 000 kr
Bostadsbyggnader 867 000 kr
Ekonomibyggnader 141 000 kr
Summa: 4 443 000 kr

Inteckningar

De två fastigheterna Vänersborg Forsbol 1:5 och Vänersborg Gundlebo 1:51 är samintecknade. Det finns totalt tre (3) stycken penninginteckningar om 25 000 kr uttagna. Dessa är skriftliga pantbrev. Samtliga pantbrev kommer överlämnas till köparen på tillträdesdagen. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Vänersborg

Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Alla objekt från Vänersborg

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier