Ödskölts-Bön

Fastighet med 59 ha produktiv skogsmark, 7 800 m3sk. Goda möjligheter till jakt och fiske.
Areal: 62 ha
Kommun: Bengtsfors
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 500 000 SEK
Anbudsdag: 11/1 2021
Obebyggd skogsfastighet med ca 59 ha produktiv skogsmark och ett virkesförråd på 7 800 m3sk. Skog i två skiften med fiskerätt i sjön Iväg och Bö-Långetjärnet. Bra jaktmöjligheter med viltrika marker.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Åmål
Gamla Örnäsgatan 11
662 31   Åmål
Hans Littorin
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-601 86 05

Bilder (23)

Foto: Hans Littorin, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsbruksarealen uppgår enligt skogsbruksplan där fältarbetet utförts maj 2019 till 59 ha och är i två skiften. Fördelningen är 64 % granskog, 9 % tall, björk 14% och 13 % lövskog. Medelboniteten är beräknad till 7,4 m3sk/ ha och år. Det totala virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplan till 7 048m3sk. Efter uppräkning med tillväxt två växtsäsonger 730 m3sk (365 x 2 år) uppgår beräknat virkesförråd till 7 778 m3sk. Enligt skogsbruksplan är 51 % av arealen i huggningsklass G1. Ca 2.100 m3sk i huggningsklasserna S1-S3. Se i övrigt bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

Inga uppgifter om nyckelbiotoper i skogsbruksplanen.

Jakt

All jakt följer med i försäljningen. Jakten är utarrenderad t.o.m. 2021-06-30. För närvarande är älgjakten enskilt bedriven med en tilldelning om en kalv under 75 dagar. Marken ingår i Mellandals älgskötselområde. Enskilt bedriven småviltsjakt.

Fiske

Fiskerätt i sjön Iväg och Bö-Långetjärnet.

Rättsförhållande

Fastighet

Bengtsfors Ödskölts-Bön 1:3

Ägare

Monica Johannesson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 61,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 58,7 ha
Myr/kärr/mosse 1,2 ha
Berg/hällmark 0,1 ha
Inägomark 2,2 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Summa: 62,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 893 000 kr
Summa: 1 893 000 kr

Inteckningar

Det finns 2 skriftliga pantbrev om totalt 6.000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte har varit bosatt i kommunens glesbygdsområde i ett år före förvärvet. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Hans Littorin
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
0532-176 95
070-601 86 05

Jag är intresserad av fastigheten Ödskölts-Bön och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning