Ödskölts-Bön

Mindre hus med ladugård. 4 ha skog och 2 ha åker. Strand vid Iväg.
Areal: 6 ha
Kommun: Bengtsfors
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 200 000 SEK
Anbudsdag: 2/7 2021
Visning:
22/6 kl 16:00-17:00
Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med undertecknad fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.
Mindre gård på ca 6 ha med bostadshus, ladugård mm. Ca 2 ha åker och 4 ha skog. För fritids- eller permanentboende. Även möjlig som hästgård eller för annan mindre djurhållning. Strand vid Iväg.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Åmål
Gamla Örnäsgatan 11
662 31   Åmål
Hans Littorin
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-601 86 05

Bilder (26)

Foto: Lars Bäckström, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshus

Bostadshus byggt 1915 delvis i timmer på ca 132 kvm. Nedervåning med 2 rok hall och badrum med badkar. Köket har inredning med furuskåp, elspis och kökspanna för ved. Fönster är tvåglas kopplade. Vatten från grävd brunn och hydrofor i källare. Avlopp till trekammarbrunn. Uppvärmning med el och ved. Yttertaket är av plåt.

Energideklaration

Energideklaration är ej upprättad.

Driftskostnader

Då bostadsbyggnaden inte varit bebodd på senare tid saknas relevanta uppgifter.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Traditionell ladugård på ca 350 kvm med stallar och loge. Redskapsbod och hönshus i anslutning till ladugården.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken på ca 2 ha ligger i anslutning till gårdscentrum och är inte med i EU:s stödprogram. Markerna har slagits varje år av en granne.

Skogsmark

Enligt skogsbruksplan uppgår den produktiva skogsarealen till ca 4 ha. Virkesförrådet kan uppskattas till ca 700 m³sk och består av lövskog. Boniteten bedöms till ca 6,5. Skogsbruksplanen är upprättad 2017 men inga avverkningar har skett därefter.
På kartan till skogsbruksplanen är det skifte 3.

Nyckelbiotoper

Det finns inga nyckelbiotoper på fastigheten.

Jakt

All jakt följer fastigheten.

Fiske

Fiskerätt i Iväg.

Övrigt

Ca 100 m strand vid Iväg.

Rättsförhållande

Fastighet

Bengtsfors Ödskölts-Bön 1:13

Ägare

Ulla-Britt Johansson 1/2
Ingvar Vernby 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 6,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 3,7 ha
Skogsimpediment 0,4 ha
Inägomark 1,6 ha
Övrigmark 0,7 ha
Summa: 6,4 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde saknas då fastigheten är nybildad under 2021.

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 30 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte varit bosatt i Bengtsfors kommun ett år före förvärvet. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Hans Littorin
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
0532-176 95
070-601 86 05

Jag är intresserad av fastigheten Ödskölts-Bön och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning