Ödskölts-Bön

Skogsfastighet med ca 25 000 m3sk och bra åldersfördelning. Två bostadshus och ladugård.
Areal: 151 ha
Kommun: Bengtsfors
Objektstyp: Skog
Prisidé: 12 500 000 SEK
Skogsfastighet med ca 25.000 m3sk och bra åldersfördelning. Ca 10.000 m3sk i huggningsklasserna S1 – S2. Bebyggd med två bostadshus, ladugård mm. Bud kan läggas på helheten eller två separata enheter. Ödskölts-Bön 1:6, 1:13 (Skifte 2-5) respektive Ödskölts Bön 1:12 (Skifte 1). Alla byggnader ligger på Ödskölts-Bön 1:6, 1:13, Ödskölts-Bön 1:12 är en ren skogsfastighet.

För visning av fastigheten kontakta ansvarig mäklare.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Åmål
Gamla Örnäsgatan 11
662 31   Åmål
Lars Bäckström
Reg. fastighetsmäklare
070-573 66 95

Bilder (20)

Foto: Jonas Nyman

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Gula huset

Bostadshus byggt 1915 delvis i timmer på ca 132 kvm. Nedervåning med 2 rok hall och badrum med badkar. Köket har inredning med furuskåp, elspis och kökspanna för ved. Fönster är tvåglas kopplade. Vatten från grävd brunn och hydrofor i källare. Avlopp till trekammarbrunn. Uppvärmning med el och ved. Yttertaket är av plåt.

Dalslandsstugan

Gammal dalslandsstuga i två plan som inte varit bebodd på ca 60 år. Alla gamla detaljer bevarade men allt kräver upprustning. Övervåning med 2 rum. Öppenspis i stora rummet. Nere 1 rok med öppen spis och vedspis i köket. Vatten, avlopp och el saknas. Möjlighet finns att skapa en fantastisk miljö i och kring detta hus.

Energideklaration

Energideklaration är ej upprättad.

Driftskostnader

Då bostadsbyggnaderna inte varit bebodda på senare tid saknas relevanta uppgifter.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Traditionell ladugård på ca 350 kvm med stallar och loge. Redskapsbod och hönshus i anslutning till ladugården.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken på ca 2,5 ha ligger på Skifte 2-5 och är inte med i EU:s stödprogram. Markerna har slagits varje år av en granne.

Skogsmark

Enligt skogsbruksplan uppgår den produktiva skogsarealen till ca 143,7 ha totalt. Avdelningsbeskrivningarna är gjorda 2017 medan sammanställningen är framskriven till våren 2019. Med hänsyn tagen till 2019 års tillväxt skulle virkesförrådet hösten 2019 kunna beräknas till totalt ca 25.500 m3sk.

Ödskölts-Bön 1:6, 1:13 (Skifte 2-5)
Total areal ca 110 ha varav produktiv skogsareal ca 104 ha. Det totala virkesförrådet kan beräknas till ca 19.900 m3sk varav ca 8.500 m3sk i huggningsklasserna S1 – S2. Medelboniteten beräknas till ca 6,7.

Ödskölts-Bön 1:12 (Skifte 1)
Sammanhållet skogsskifte på ca 41 ha varav ca 40 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 5.600 m3sk varav ca 2.000 m3sk i huggningsklasserna S1 – S2. Beräknad bonitet ca 6,7

Nyckelbiotoper

Det finns 3 nyckelbiotoper på fastigheten. Alla på skifte 2-5.

Jakt

All jakt följer fastigheten.

Fiske

Fiskerätt i Iväg, Skarpetjärn och Gällsjön.

Övrigt

Strand vid Iväg och Gällsjön.

Rättsförhållande

Fastighet

Bengtsfors Ödskölts-Bön 1:6, 1:13, 1:12

Ägare

Ulla Johansson 1/2
Ingvar Vernby 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 151,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 143,7 ha
Skogsimpediment 2,9 ha
Väg och kraftledning 1,2 ha
Inägomark 2,6 ha
Övrigmark 0,6 ha
Summa: 151,0 ha

Taxeringsvärde

För mer information se prospekt.

Inteckningar

På Ödskölts-Bön 1:6, 1:13 finns ett skriftligt pantbrev på 30.000 kr. På Ödskölts-Bön 1:12 finns ett skriftligt pantbrev på 3.000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Lars Bäckström
Reg. fastighetsmäklare
0532-209 00
070-573 66 95

Jag är intresserad av fastigheten Ödskölts-Bön och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning