Öjarn

Ungskogsfastighet med egen ö. 112 ha skogsmark, 6 107 m³sk. Goda jaktmöjligheter.
Areal: 194 ha
Kommun: Strömsund
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 750 000 SEK
Anbudsdag: 13/8 2021
Trevlig ungskogsfastighet med egen ö! Fastigheten som är belägen i Öjarn, ca 2,5 mil väster om Strömsund gränsar ut i Öjarssjön och erbjuder stor andel tillväxtskog, kompletterat med viss del äldre avverkningsmogen skog. Fastigheten har en total areal om 194 ha varav 112 ha skogsmark. Virkesförrådet uppgår till 6 107 m³sk varav 4 125 m³sk är S1 och S2 skog. Fastigheten ingår idag i mindre jaktlag.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Östersund
Ringvägen 2
831 34   Östersund
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Video (1)

Bilder (4)

Foto: Sofia Palmkvist, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2021 av Kalle Lennartsson, Högarna skog AB. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 112 ha och har ett virkesförråd om 6 107 m³sk varav 4 125 m³sk är S1 och S2 skog. Skogsbruksplanen visar på arealmässig dominans av ungskog yngre än 10 år. Även mindre del äldre avverkningsmogen skog. Trädslagsblandning med i huvudsak gran och löv, vilket är karaktäristiskt för området.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälp plantering på fastigheten.

Naturvärden

På fastigheten finns idag inga registrerade nyckelbiotoper, forn, och eller kulturminnen (källa Sesverige). På fastigheten finns en fäbod, Ring-Andersbodarna, inga byggnader bara en grund, utmärkt i kartan.

Jakt

Fastigheten Öjarn ingår idag i Öjarn-Älghallen jaktlag som jagar inom en areal om ca 2 500 ha. Det är 10 medlemmar i jaktlaget och tilldelningen innevarande jaktår ligger på 4 vuxna älgar och 4 kalvar.

Det finns ett avtal om upplåtelse av jakt. Avtalet är nu uppsagt och upphör att gälla 2022-06-30.

Det åligger ny ägare till fastigheten att själv ansöka om medlemskap i jaktlaget.

Rättsförhållande

Fastighet

Strömsund Öjarn 6:13

Ägare

Anders Nilsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 189,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 112,0 ha
Impediment 76,8 ha
Inägomark 0,1 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Vatten 5,6 ha
Summa: 194,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 145 000 kr
Skogsimpediment 93 000 kr
Summa: 1 238 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Jag är intresserad av fastigheten Öjarn och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning