Budgivning pågår!

Ol-Ers

Gården Ol-Ers i Norrby
Areal: 20 ha
Kommun: Ovanåker
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 600 000 SEK
Lantligt belägen gård 10 km nordöst om Alfta. Fastigheten omfattar ca 20 ha mark med bostadshus och ekonomibyggnader.

Budgivning

Högsta bud 1 420 000 SEK

Nu finns möjligheten att förvärva gården Ol-Ers i Kallmyra, Norrby, ca 10 km nordöst om Alfta. Gården är belägen i ett öppet läge med utsikt över det kringliggande åker- och skogslandskapet. På fastigheten finns bostadsbyggnad och flertalet ekonomibyggnader. Gården lämpar sig för enklare djurhållning med egen åkermark i anslutning till gården men även för ett aktivt friluftsliv med närheten till skogen. Stor trädgård med goda odlingsmöjligheter och egen skog att bruka. Totalt ca 19,6 hektar mark, varav 8,1 hektar inägomark och 9,2 hektar produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppskattas till ca 1 150 m³sk vilket ger medelförråd om 128 m³sk/ha. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på gallringsskogar men även ca 550 m³sk i slutavverkningsbar ålder. Jakträtt i Alfta norra viltvårdsområde som omfattar ca 28 000 hektar jaktmark.

Kontakta Areal

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Ol-Ers

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder

Visa alla 48 bilder
Visa alla 48 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Bostadshus i 2-plan med källare. Boarea om 246 kvm och biarea om 82 kvm enligt taxeringsinformationen. Beräknad bostadsarea enligt planritning om 244 kvm.

Byggnaden är uppförd på en stenlagd torpargrund och uppmurad källarplan med en stomme av timmer som utvändigt är klädd med stående träpanel under ett äldre tegeltak. Huset har både tre-glas fönster, kopplade två-glas fönster och enkelglas med innanfönster. Detaljrik farstukvist vid huvudentrén, källaringång och grovingång. Bostaden har eftersatt underhåll men många bevarade snickardetaljer och stor potential.

Bostaden har vattenburen uppvärmning via en Molle vedpanna med ackumulatortankar. I byggnaden finns även en vedspis och två öppna spisar. Fastigheten har enskilt vatten från källa med betongringar. Vattenprov utfört september 2023, vattnet bedömdes som tjänligt med anmärkning. Enskilt avlopp till trekammarbrunn med infiltration installerat september 2023. Byggnaden är ansluten till fiber (Helsingenet).

Byggnadens nedre plan inrymmer entréhall med trapp till övre plan, badrum med wc, dusch och tvätt möjligheter, rymligt kök med matplats, grovingång med nedgång till källare, stort vardagsrum, matsal och två rum. Övre plan inrymmer hall/allrum, separat wc, fyra sovrum och kallvind med klädkammare. Källarplan inrymmer pannrum och förvaringsutrymmen. Jordkällare med separat ingång från gaveln.

Bostaden har ett öppet enskilt läge med utsikt över det kringliggande skog- och åkerlandskapet. Inramad och rymlig trädgård med träd och buskar samt odlingsmöjligheter.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd.

Driftskostnader

Nedan redovisade driftskostnader är uppskattade baserat på nuvarande ägares förbrukning för det senaste året med 2 personer i hushållet.

Elförbrukning inkl värme: ca 13 710 kr (5 000 kWh)
Renhållning: ca 2 228 kr
Slamtömning: ca 4 050 kr
Sotning: ca 2 024 kr
Försäkringskostnad bostad: ca 7 300 kr
Totalt: ca 29 312 kr

Tillkommer fastighetsavgift om för närvarande 5 880 kr/år.

Uppvärmning med egen ved om ca 35 kubik per år.

Ekonomibyggnader

Gårdshus

Gårdshus med en uppskattad byggnadsyta om ca 40 kvm. Byggnaden är uppförd på en torpargrund med en stomme och fasad av timmer under ett tegeltak. Detaljrik farstukvist och enkelglas fönster. Byggnaden inrymmer ett större allrum med köksdel.

Ladugårdsbyggnad

Äldre ladugård med en taxerad yta om 488 kvm. Byggnaden är uppförd på plintar med en stomme i trä/timmer, fasad av timmer samt stående och liggande träpanel under ett plåt- och eternittaktak. Byggnaden har stort renoverings och underhållsbehov. Byggnaden inrymmer bland annat fd djurstallar, lider, skulle och förvaringsutrymmen.

Vedbod

Vedbod med en uppskattad byggnadsyta om ca 30 kvm. Byggnaden är uppförd på sten med en stomme i timmer under ett tegeltak.

Lada med traktorgarage

Lada med en uppskattad byggnadsyta om ca 90 kvm. Byggnaden är uppförd på sten med en stomme i timmer under ett tegel och plåttak.

Övriga byggander

Täktlada med en stomme i timmer under plåttak.
Stor hundgård med hundhus.
En fd verkstad. Rivningsobjekt i mycket dåligt skick.

Skog och mark

Inägomark

Inägomarkens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till 8,1 hektar. Inägomarken består av både åker- och betesmark är fördelad på flera områden i anslutning till gården.

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under juni månad 2022 på uppdrag av Mellanskog. Skogsbruksplanen har därefter räknats upp med 1 års tillväxt (tom 2023) av Areal i Bollnäs.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiv skogsmarksarealen till 9,2 hektar med ett beräknat virkesförråd om 1 178 m³sk vilket ger ett medelförråd om 128 m³sk/ha. Medelboniteten uppskattas till ca 5,4 m³sk per ha och år och den löpande tillväxten anges till ca 42 m³sk för kommande tillväxtsäsong. Trädslagsfördelning: tall 64 %, gran 21 % och löv 15 %. Ca 500 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på gallringsskogar och yngre avverkningsmognaskogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Skogsvård

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga föryngringsåtgärder som krävs på fastigheten på tillträdesdagen.

Enligt skogsbruksplanen finns det behov av markberedning och plantering i avdelning 58, om totalt 1,5 hektar.

Jakt

Fastigheten ingår i Alfta norra viltvårdsområde vilket omfattar ca 28 000 hektar jaktmark.

Området erbjuder jaktmöjligheter på vilt såsom älg, rådjur, räv, hare och skogsfågel. Älgjakten bedrivs gemensamt och är organiserad i 5 jaktlag medan småviltjakten bedrivs enskilt över hela viltvårdsområdet. Kontaktperson är Lars Wälås, ordförande, mobilnummer: 070-688 68 06.

Jakträtten är tillgänglig för köparen från 2024-07-01.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet). Enligt skogsbruksplanen finns det en noteringar om en stenmur.

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Vägar

Fastigheten har del i Ovanåker Norrby Ga:9, som förvaltas av Kallmyravägens vägsamfällighet.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Taxeringsvärde

Fastigheten är nybildad och har ännu ej åsatts eget taxeringsvärde.

Inteckningar/Lån

Fastigheten överlåtes obelånad samt fri från penninginteckningar.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Städning och lös egendom

Bostadshus överlåtes i städat skick. Säljaren kan komma att lämna en del lösöre i byggnaderna. Marken och övriga byggnader överlåtes utan ytterligare städning. Den lösa egendom som på tillträdesdagen finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Visning

Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för visning av byggnaderna. Besiktning av skog och mark kan ske på egen hand. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, växande skog och gröda och andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet.

Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Ovanåker Norrby 4:27

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 19,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 9,2 ha
Myr/kärr/mosse 1,3 ha
Inägomark 8,1 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Övrigmark 0,9 ha
Summa: 19,6 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är nybildad och har ännu ej åsatts eget taxeringsvärde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Bollnäs

Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Mäklarassistent

Nils Persson
Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier