Olas

Hästgård med ridbana och åkermark i Dellenbygden
Areal: 8 ha
Kommun: Hudiksvall
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 700 000 SEK
Anbudsdag: 8/11 2019
Visning:
11/10 kl 14:00
19/10 kl 13:00
Här finns stall med sex boxar, egen belyst ridbana och milsvida ridvägar i underbar natur. Stora kuperade hagar med tre vindskydd. Här trivs både människor och djur. Gården ligger i närheten av en ridanläggning med ridhus/utebanor/terrängbana samt en ridskola. Naturligtvis finns även en bostad för familjen. Fastigheten ligger vackert belägen i Dellenbygden med utsikt över blånande berg. I Delsbo finns det mesta som man behöver. Närhet finns till både Hudiksvall och Ljusdal.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (27)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadsbyggnaden är uppförd av timmer i 1 ½ plan. Byggnaden bedöms vara uppförd kring år 1900. Yttertaket består av plåt. Grunden är av huggen sten. Fasaden är av stående panel. Fönster av tvåglastyp i den varmbonade delen av huset. Avlopp till två brunnar som tillsammans bildar en trekammarbrunn. Vatten från egen grävd brunn. Vattenprov togs 2014 och vattnet bedömdes som tjänligt. Vattenburen värme från jordvärmeanläggning av märket CTC kombinerat med Passat vedpanna. Enligt obekräftad uppgift finns 550 m slang nedgrävd i jorden för jordvärmen. Vedspis i köket och öppen spis i sovrummet på andra våningen. Bottenvåningen innehåller hall, vardagsrum, kontor/gästrum, kök samt stort och rymligt nyrenoverat badrum med golvvärme och bastu. På bostadens västra sida finns ett uterum. Övervåningen innehåller hall, två sovrum, ett mindre sovrum, wc och kallvind. Där finns även en balkong med vacker utsikt mot öster. Bredband är indraget i bostaden sedan något år tillbaka men är ej i funktion i någon av fastigheterna i byn. Hur och när det fortsatta arbetet med slutförandet av installationen ska ske är f.n. oklart.

Gammal bostad

Äldre omodern bostad uppförd i timmer. Takbeklädnad av taktegel. Byggnadsarea ca 95 m2. Byggnaden bedöms vara uppförd omkring 1850.

Energideklaration

Saknas

Driftskostnader

Bostaden värms upp dels med jordvärme och dels med ved. Total årlig elförbrukning före all elektricitet både privatbostad och rörelse är ca 32 000 Kwh.
Elkostnad 42 000 kr
Försäkring lantbruk 2 909 kr
Boendeförsäkring 5 863 kr
Renhållning 3 000 kr
Slamtömning 1 300 kr
Sotning 500 kr
Fastighetsavgift (år2019) 2 520 kr
Summa 58 092 kr

Ekonomibyggnader

Stall

Byggnad som innehåller stall, loge, pannrum, garage samt förvaringsutrymmen. Byggnaden är troligen byggd under 1950-talet och har en byggnadsarea om ca 275 m2. Byggnaden består av en murad del där djurhållningen sker samt en del som är uppförd i trä. Takbeklädnad av plåt. I stall, sadelkammare, pannrum och garage är golvet av betong. I stallet finns sex hästboxar i varierande storlekar. Logen på andra våningen inrymmer stort utrymme för hö. I pannrummet finns jordvärmeanläggning, vedpanna, expansionskärl, vattenpump, vattenfilter, expansionskärl samt en tvättmaskin. Utanför finns en dyngplatta i betong. I anslutning till brukningscentrum finns en ridbana med underlag av grus samt belysning.

Vindskydd

Två byggnader som ursprungligen använts till annat fungerar idag som vindskydd för hästar. Den ena byggnaden används även som vedbod.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Till fastigheten hör ca 6 ha åker och betesmark. Åkermarken är muntligen upplåten ett år i taget till en lantbrukare. Ny ägare kan disponera marken from 2020.01.01. Inga stödrätter finns till fastigheten.

Skogsmark

På fastigheten finns ca 0,5 ha skogsmark som är igenvuxen betesmark som är beskogat med lövskog.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns inga nyckelbiotoper. Källa, Skogens Pärlor.

Jakt

Fastighetens mark ingår i Delsbo Viltvårdsområde som omfattar ca 25 000 ha. Småviltjakt får bedrivas över hela området. Älgjakten bedrivs i sex jaktlag. För närmare information vänligen kontakta Tobias Hjalmarsson, 070-654 53 35.

Fiske

Fisket i området administreras av Delsbo Fiskevårdsområde.

Rättsförhållande

Fastighet

Hudiksvall Västerberge 5:3

Ägare

Roger Sandgren 1/2
Madeleine Hansback 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 8,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Åkermark 132 000 kr
Tomtmark 102 000 kr
Bostadsbyggnader 234 000 kr
Ekonomibyggnader 95 000 kr
Summa: 563 000 kr

Inteckningar

Fyra st. datapantbrev om totalt 2 223 000 kr är uttaget i fastigheten. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person som varit skriven i glesbygd i kommunen det senaste året. För övriga fysiska personer krävs Länsstyrelsens förvärvstillstånd vilket f.n. kostar 3 700 kr att söka. Mäklaren är behjälplig vid ansökan. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Senast inkomna fastigheter till försäljning