Ömmastorp

Välarronderad tillväxtfastighet i Ömmastorp med bra skogsbilvägar.
Areal: 60 ha
Kommun: Vetlanda
Objektstyp: Skog
Anbudsdag: 17/10 2018
Välarronderad och ostört belägen skogsfastighet med bra tillväxt. Ömmastorp 1:9 utgör en god investering för framtiden med bra volyms- och värdetillväxt. Total areal om ca 60 ha varav produktiv skogsmark 59,2 ha med ett aktuellt virkesförråd om ca 4 800 m³sk. Stor andel växtlig ungskog och gallringsskog. Hela 66 % av arealen utgör G1 skog.

Fastigheten är belägen ca 22 km nordost om Vetlanda mellan sjöarna Vrången och Fagerhultasjön.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vetlanda
Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder (9)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Ingen jordbruksmark på fastigheten.

Skogsmark

Välarronderad skogsmark med bra tillväxt. Stor andel skog med bra tillväxt. På fastigheten finns en nyupprättad skogsbruksplan, augusti 2018, av SA Skogvaktare, Sven Andersson.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 59,2 ha med ett aktuellt virkesförråd om totalt 4 813 m³sk, motsvarande 81 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är tall 34 %, gran 49 %, björk 15 % och al 2 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 7,3 m³sk/ha och år och årlig tillväxt är uppskattad till ca 280 m³sk.

Av virkesförrådet utgör andelen skog i huggningsklass G1 hela ca 3 850 m³sk fördelad på 39,3 ha.

Fastigheten betjänas av bra skogsbilvägar.

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskartor.

Jakt

Fastighetens jakträtt är undantagen/upplåten på 50 år från 1994.

Övrigt

Fastigheten berörs av ett sökt tillstånd för byggnation av vindkraftverk. Vindkraftsprojektet avbröts och projektören har sedan gått i konkurs. Möjligheten finns att ny aktör kan ta sig an projektet men i dagsläget är det mindre troligt.

Byggnader

Inga byggnader på fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

VETLANDA ÖMMASTORP 1:9

Ägare

Stefan Julsgård 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 56,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 59,2 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 59,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 589 000 kr
Summa: 2 589 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns fyra (4) penninginteckningar uttagna om totalt 1 715 000 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Mäklarassistent

Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Jag är intresserad av fastigheten Ömmastorp och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning