Omnäs

Fastighet om 32 ha prod. skog, 5 890 m3sk. God tillgänglighet. Jakt i VVO.
Areal: 33 ha
Kommun: Sollefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 950 000 SEK
Anbudsdag: 21/6 2021
Obebyggd skogsfastighet i ett skifte belägen ca 2,5 mil söder om Näsåker i Sollefteå kommun. Total areal om ca 33 ha, varav ca 32 ha produktiv skogsmark. Åldersklassfördelning visar på övervägande medelålders skog i åldrarna 40 - 60 år men även delvis yngre skog. Årlig tillväxt om ca 276 m3sk/år. Totalt virkesförråd om ca 5 890 m³sk. God tillgänglighet med väg rakt igenom skiftet.

-Lämplig produktions/investeringsfastighet med i huvudsak tillväxtskog som ger en god årlig tillväxt.

- Fastigheten har god bonitet och bör ses som en mycket lämplig fastighet för den jaktintresserade som även vill prova på att äga skog i mindre skala.

-Trevliga rekreationsmöjligheter med jakt i VVO för den som önskar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Östersund
Ringvägen 2
831 34   Östersund
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Video (1)

Bilder (6)

Foto: Sofia Palmkvist, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i april 2021 av High Coast Forestry AB. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 32,6 ha och har ett virkesförråd om 5 896 m³sk. Skogsbruksplanen visar på i huvudsak yngre och medelålders skog. Övervägande andel gran (80 %) resterande löv.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen så skall en avdelning om 1,2 ha markberedas och planteras. Köparen övertar ansvaret för detta, röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälp plantering på fastigheten.

Nyckelbiotoper

Det finns en registrerad mindre nyckelbiotop (0,1 ha) i avdelning tre i skogsbruksplanen. Källa Skogsstyrelsen. Utöver denna finns idag inga ytterligare områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper eller dylikt, registrerade. Källa SeSverige.

Jakt

Fastigheten ingår i Omnäs viltvårdsområde med en areal om ca 2 354 ha.

Ägare till fastigheten har rätt till del i Viltvårdsområdet enligt gällande stadgar.

Avskjutningsmål älg -20/21 3,8 st/1000 ha.

Fastigheten ingår även i kronskötselområde med en god tillgång på kronhjort.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per tillträdesdagen om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten har ej fiskerätt.

Rättsförhållande

Fastighet

Sollefteå Omnäs 3:22

Ägare

Alexander Ramén 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 34,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 32,6 ha
Impediment 0,5 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Summa: 33,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 237 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Summa: 1 240 000 kr

Inteckningar

Det finns ett pantbrev om 1 050 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Sollefteå kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Jag är intresserad av fastigheten Omnäs och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning