Budgivning pågår!

Omne

Skog i Höga kusten
Areal: 39 ha
Kommun: Kramfors
Objektstyp: Skog
Prisidé: 850 000 SEK
Obebyggd skogsfastighet om 33,4 ha produktiv skog och virkesförråd om 2 950 m³sk.

Budgivning

Budgivare 5 1 200 000 SEK 2023-11-22   kl. 15:44
Budgivare 7 1 175 000 SEK 2023-11-21   kl. 16:39
Budgivare 5 1 150 000 SEK 2023-11-17   kl. 16:41
Budgivare 6 1 125 000 SEK 2023-11-17   kl. 14:01
Budgivare 3 1 100 000 SEK 2023-11-16   kl. 10:00
Budgivare 5 1 075 000 SEK 2023-11-14   kl. 10:21
Budgivare 3 975 000 SEK 2023-11-13   kl. 11:47
Budgivare 4 950 000 SEK 2023-11-13   kl. 09:32
Budgivare 3 925 000 SEK 2023-11-13   kl. 09:17
Budgivare 4 900 000 SEK 2023-11-13   kl. 08:25
Budgivare 1 875 000 SEK 2023-11-11   kl. 16:23
Budgivare 3 850 000 SEK 2023-11-10   kl. 12:13
Budgivare 2 800 000 SEK 2023-11-10   kl. 09:25

Skogsfastighet om 38,5 ha mitt i Höga Kusten med god tillväxt om 180 m³sk/år. Fastigheten är obebyggd och är fördelat på tre skiften. Produktiv skogsmark om 33,4 ha med ett virkesförråd om ca 2 950 m³sk där största andelen är röjning- och gallringsskogar.

Kontakta Areal

Patrik Ulander

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Omne

Patrik Ulander

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-664 02 85

Bilder

Visa alla 30 bilder
Visa alla 30 bilder

Foto: Anna-Clara Eriksson, fotograf ACE

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i november 2020 av Magnus Nordin genom Norra Skog. Skogsbruksplanen är uppräknad med 3 års tillväxt. Justering av volymen har skett på avdelning 8 genom fältbesök efter att säljaren gallrat och utfört snöbrottsstädning efter skogsbruksplanen upprättades.

Av skogsbruksplanen framgår det att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 33,4 hektar med totalt virkesförråd om ca 2 950 m³sk, vilket ger ett medeltal om ca 88 m³sk per hektar. Tillväxten beräknas för närvarande vara ca 176 m³sk per år och boniteten ligger på 5,7 m³sk/ha. Gran är det dominerande trädslaget som upptar 82 %, löv 14 % samt tall 4 %.

Största andelen skog är gallringsskog i huggningsklassen G1 är 43 % (14,5 ha) med ett virkesförråd om ca 2 085 m³sk, röjningsskog R2 38 % (12,6 ha). Skog som uppnått slutavverkningsbar ålder i huggningsklasserna S1 och S3 är 10 % ( 3,2 ha) med ett virkesförråd om ca 500 m³sk. Det finns även skog i huggningsklasserna K1 och K2 9 % (3,1 ha) . Andelen yngre skog än 20 år är 42 % (14 ha).

Skogsvårdsåtgärder

Köparen är medveten om att fastigheterna är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.
Enligt skogsbruksplanen finns skogsvårdsåtgärder så som plantering av 1 ha, hjälpplantering 2,1 ha, återväxtkontroll 2,1 ha samt röjning av 12,6 ha under planperioden.

Naturvärden

Det finns inga kända naturvärden på fastigheten annat än några områden som är bedömda som sumpskog. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn- eller kulturlämningar

Det finns ett känt fornminne på skifte tre, boplatsgrop. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt Fornsök.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. Fastigheten ingår i Kramfors Östra Älgskötselområde. För närvarande bedrivs jakt på fastigheten genom Omne jaktlag med ca 20 jägare. Området omfattar ca 3 700 ha. För närvarande är kostnaderna 1 500 kr per år och insats till jaktlaget om 2 000 kr. Beslut tas av jaktlaget om man har möjlighet att vara med i jaktlaget som ny ägare.
Jaktledare Bengt-Olov Westman, 070-289 55 50.
Småvilt jagas på egen fastighet.​

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten. Frågelistan går att beställa via fastighetsmäklaren på 070-664 02 85 eller [email protected].​

Vägar

Fastigheten berörs av flera vägar. Väg vid Björån slutar på skifte 1, ingen vägförening. Inga årliga avgifter för vägen, utan utdebitering kan ske vid behov. Skifte 2 väg vid Omnebadet, för närvarande inga kostnader för vägen. Skifte 3 berörs av Klockevägen, väg som går mot skiftet och som sedan i förlängningen är en skogsbilväg från sista huset. Man får betala avgift vid utkörning av virke, fastigheten har ingen del i vägsamfälligheten eller skogsvägen.

Vandringsleder

Väldsarvsleden går på fastigheten, skifte 3 samt led upp till Omneberget, skifte 2.

Rättsförhållande

Fastighet

Kramfors Omne 2:3

Ägare

Gustaf Lennart Näslund 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 36,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 33,4 ha
Myr/kärr/mosse 1,3 ha
Berg/hällmark 2,2 ha
Inägomark 0,1 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Övrigmark 0,9 ha
Summa: 38,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 138 000 kr
Betesmark 8 000 kr
Skogsmark 772 000 kr
Skogsimpediment 11 000 kr
Summa: 929 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 225 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Härnösand

Järnvägsgatan 2
871 45   Härnösand
Alla objekt från Härnösand

Ansvarig mäklare

Patrik Ulander
Patrik Ulander
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-664 02 85

Kontaktperson

Peter Zetterström
Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Omne & vill bli kontaktad

Mäklaren för Omne kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier