Önnestorp

Skog i Lommaryd
Areal: 86 ha
Kommun: Aneby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 8 500 000 SEK
Anbudsdag: 1/11 2023

I Lommaryds församling ligger byn Önnestorp. Här utbjudes nu en skogsfastighet om 86 ha till försäljning. Fastigheten har beteckningen Önnestorp 1:7 och utgörs av 72 ha skogsmark, 4 ha jordbruksmark, 4 ha myrimpediment samt 6 ha övrig mark. Virkesförrådet är bedömt till ca 9 900 m³sk. Skogsmarken är överlag välskött och har en relativt jämn åldersklassfördelning, dock med viss tyngdpunkt på skog i åldern 10-30 år.
Bonitet 7,5 m³sk/ha.

Kontakta Areal

Reidar Pettersson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Önnestorp

Reidar Pettersson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 41

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan för fastigheten har upprättats av Åke Gustafsson under våren 2023. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 72,3 ha. Trädslagsfördelning: Tall 16 %, gran 74 % samt löv 10 %. Bonitet 7,5 m³sk/ha. Virkesförråd 9 486 m³sk. Eftersom en växtsäsong har gått sedan fältarbetet utfördes kan årets tillväxt läggas till skogsbruksplanens volym. Beräknat virkesförråd vid försäljningstidpunkten är således 9 486 + 417 = 9 903 m³sk.

Skogsmarken är överlag välskött och har en relativt jämn åldersklassfördelning, dock med viss tyngdpunkt på skog i åldern 10-30 år.

Fastigheten berörs ej av Nyckelbiotoper eller områden med Höga naturvärden. Se bifogad skogsbruksplan.

Jakt

Jakträtten är skriftligen upplåten till 2025-06-30 (årlig avgift 4 750 kr).

På fastigheten finns sedvanligt vilt som älg, rådjur, hare, räv och vildsvin.

Jordbruksmark

På fastigheten finns ca 3,5 ha jordbruksmark som utgörs av åker. Marken är skriftligen upplåten till 2025-03-14 (årlig avgift ca 4 000 kr exkl. moms).

Rättsförhållande

Fastighet

Aneby Önnestorp 1:7

Ägare

Kristina Maria Johansson 1/2
Ann-Karin Hildegard Irene Nilsson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 86,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 72,3 ha
Myr/kärr/mosse 4,2 ha
Inägomark 3,5 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Övrigmark 5,3 ha
Summa: 85,7 ha

Taxeringsvärde

För information om taxeringsvärde se prospekt.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Jönköping

Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Alla objekt från Jönköping

Ansvarig mäklare

Reidar Pettersson
Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Fastighetsmäklare

Karl Magnusson
Karl Magnusson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 42
070-536 76 25

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier