Önsta

Skog norr om Myrviken
Areal: 71 ha
Kommun: Berg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 750 000 SEK
Anbudsdag: 21/11 2022
Naturskönt belägen skogsfastighet med närhet till Oviksfjällen. 64,5 ha produktiv skog, 8 270 m³sk och jakt.

Naturskönt belägen skogsfastighet med närhet till Oviksfjällen. Fastigheten som har jämn och fin åldersklassfördelning är belägen i Önsta, strax norr om Myrviken. Fin kombination med både växande ung/gallringsskog och äldre avverkningsbar skog. Areal om ca 71 ha, varav ca 64,5 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om totalt 8 270 m³sk, varav 5 290 m³sk är S1, S2 och 2 200 m³sk är G1 skog. Fastigheten ingår idag i mindre jaktlag.

Fastighetens erbjuder flera positiva fördelar utifrån sin belägenhet, åldersklassfördelning samt storlek och är väl lämpad för den som söker en fastighet som passar in på något av nedanstående:
– Kapitalplacering, med stor andel växande skog
-Möjlighet till direktavkastning från den äldre skogen
– Rekreation, stora möjligheter till jakt, fiske och skidåkning, med närhet till Gräftåvallen och Bydalens fjällanläggningar

Kontakta Areal

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Önsta

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Bilder

Visa alla 8 bilder
Visa alla 8 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Fastighetens inägomark är idag upplåten genom årlig muntlig överenskommelse.

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juli 2019 av Lars Andersson, Skogsstyrelsen. Skogsbruksplanen är sedan uppräknad till dags datum. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 64,5 ha och har ett virkesförråd om 8 270 m³sk varav 5 296 m³sk är S1- och S2 skog samt 2 271 m³sk är G1 skog. Medelboniteten är beräknad till 3,9 m³sk per ha. Årlig tillväxt om ca 264 m³sk/år. Fastigheten är grandominerad (65 %) följt av tall (23 %), björk (12 %), lärk (0,1 %) och löv (0,1 %). Skogsbruksplanen visar på en tyngdpunkt mot tillväxtskog men även avverkningsmogen skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, fornlämningar m.m.

Det finns idag kulturminnesbjekt registrerade på fastigheten Västanede 1:5. Utöver detta finns idag inga ytterligare områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper eller dylikt registrerade. (Källa SeSverige)

Jakt

Fastigheten ingår idag i mindre jaktlag som ingår i Myssjö-Ovikens Älgskötselområde. Jaktlaget jagar på ca 550 ha. Det åligger ny ägare till fastigheten att själv ansöka om ev medlemskap i befintligt jaktlag, angränsande jaktlag, alt registrera marken själv.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt på 2022-07-01, under förutsättning att tillträde har skett. Om ej tillträdet skett tom detta datum, övergår jakträtten på tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Berg Önsta 1:12, del av och Västanede 1:5

Ägare

Karl Gerhard Borgström 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 64,5 ha
Myr/kärr/mosse 5,9 ha
Inägomark 0,1 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 70,9 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Inteckningar

Inga inteckningar kommer att medfölja försäljningsobjektet och inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bergs kommuns glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier