Oppgården

Fin gård för hästverksamhet. Två bostadshus, rejält ridhus, två stall, ridbana med mera.
Areal: 16 ha
Kommun: Sigtuna
Objektstyp: Gård
Prisidé: 14 000 000 SEK
Anbudsdag: 17/11 2020
Visning:
18/10 kl 13:00-15:00
Vänligen anmäl er till visningen.
8/11 kl 13:00-15:00
Vänligen anmäl er till visningen.
Mitt i Norrsunda socken ges nu möjlighet att förvärva Oppgården, en vacker och mångsidig hästgård som erbjuder det mesta som kan önskas. På gården finns två äldre men tilltalande bostadsbyggnader med karaktär, ett rejält ridhus, två stall, ridbana och ett flertal övriga ekonomibyggnader. Detta är en perfekt gård för dig som vill utveckla en hästverksamhet kombinerat med bra boende i en trevlig lantlig miljö på behagligt avstånd från storstadens brus.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Uppsala
Salagatan 18 A
753 30   Uppsala
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bilder (34)

Foto: Anton Stolpe Nordin, Marcus Hallenberg, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Historia

Åshusby är en bebyggelse belägen strax öster om E4an, nordost om Rosersberg. Här ligger Oppgården, inbäddad i det uppländska landskapet. Området har en rik historia och socknen Norrsunda har medeltida ursprung. Att människor valt att bosätta sig här sedan en lång tid tillbaka vittnar bland annat Nordians hög om, en av de största gravhögarna i Mälardalen.

Själva Oppgården byggdes i början av 1700-talet och ägare var då kanslipresidenten greve Bengt Gabrielsson Oxenstierna vid Rosersbergs slott. Gamla gårdar har ofta en massa historier om sig och kring sig och det sägs att det varit ett gästgiveri på gården och att Bellman gjort en takmålning som en betalning för en nota han ej kunde betala. Namnet Oppgården förklaras enkelt av att gården låg högst upp i byn.

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnaden är uppförd med timmerstomme i ett plan med inredningsbar vind. Byggnaden är uppförd på en källargrund. Fasaden är beklädd med stående träpanel och det brutna sadeltaket är beklätt med tvåkupigt betongtegel. Bostaden har en bostadsyta om 130 m2 fördelat över 4-rok. Uppvärmning sker med vattenburet system kopplat till en bergvärmeanläggning. I huset finns tre kakelugnar som ej är besiktade. Vatten och avlopp är kommunalt anslutet. Byggnaden har bullerisolerade fönster med energiglas.

Byggnadens entré ligger belägen på den södra långsidan. Via dörren nås hallen och till vänster om hallen finns två sovrum. Rakt fram från hallen nås ett vardagsrum med plankgolv och en kakelugn. Till höger från hallen nås kök och vidare från köket sovrum och badrum. Via en trapp nås vinden som idag är oinredd men erbjuder möjlighet att utöka boytan för den som önskar.

Arrendatorsbostaden

Arrendatorsbostaden ligger belägen cirka 30 meter öster om mangårdsbyggnaden. Bostaden är uppförd i ett plan med timmerstomme på en torpargrund. Fasaden är beklädd med stående träpanel och sadeltaket är beklätt med tvåkupigt lertegel. Byggnaden har en bostadsyta om 91 m2. Uppvärmning med luft/luft värmepump samt direktverkande el. Det finns tre kakelugnar samt en bakugn i huset som ej är besiktade. Kommunalt vatten och avlopp.

I huset finns en hall, badrum, vardagsrum, kök och sovrum samt en oinredd vind.

Energideklaration

Ingen energideklaration har upprättats och kommer ej upprättas eller bekostas av säljaren.

Driftskostnader

Oppgården har ett 370 liters sopkärl plus matavfallskärl och för det betalar fastighetsägaren cirka 824 kr plus moms/kvartal.

Försäkringskostnad om 24 786kr per år för såväl bostäder som näringsdel (exempelvis ekonomibyggnader).

Kostnad för vatten och avlopp varierar från år till år men uppskattas av säljaren ligga inom intervallet 20 000 – 25 000 kr per år.

Årlig kostnad för sotning om cirka 1 000 kr per år plus moms.

Oppgården har idag två elabonnemang. Det ena abonnemanget avser ridhus och stora stallet och har en kostnad om cirka 34 000 kr per år. Det andra abonnemanget avser båda bostäderna samt lilla stallet och har en kostnad om cirka 45 000 kr per år.

Ekonomibyggnader

Ridhus

Byggnaden är uppförd med limträstomme under sadeltak beklätt med plåt. Fasaden är beklädd med träpanel. Byggnadsyta om 1 848 m2. Ridbanan har måttet 25 x 60 meter. Automatisk sprinklerbevattning och i byggnadens södra del finns en toalett ansluten till kommunalt avlopp. I den södra delen av byggnaden finns läktare som tillhör hyresgästen.

Stora Stallet

Byggnaden är uppförd i en träkonstruktion under ett sadeltak beklätt med lertegel. Byggnadens fasader är beklädda med träpanel. Del av byggnaden är uppförd på gjuten grund och resterande del på plintgrund. Byggnaden har en byggnadsyta om 705 m2.

I den södra delen av byggnaden finns en stallsektion med sju boxar och sadelkammare. I byggnadens mittsektion finns en stalldel med tio boxar, spolspilta, sadelkammare och förvaringsskåp. I den norra delen av byggnaden finns förrådsytor och kontor. Via två körbroar belägna på byggnadens västra långsida nås en höskulle.

Ridbana

Mellan stora stallet och ridhuset finns en belyst ridbana om cirka 25 x 60 meter.

Äldre svinstia

Vid stora stallets norra kortsida finns en äldre timrad svinstia med en bedömd byggnadsyta om 4,5 x 6,5 meter. Byggnaden är i sämre skick.

Hårdgjord yta

Vid ridhusets norra kortsida finns en rejäl hårdgjord yta om cirka 30 x 50 meter (något kortare långsida i väst). Ytan används idag som parkering för bl.a. hästsläp.

Lilla Stallet

Byggnaden ligger belägen cirka 100 meter söder om mangårdsbyggnaden och har en byggnadsyta om 206 m2. Byggnaden är uppförd på gjuten platta med stomme i trä, fasad beklädd med träpanel och sadeltak beklätt med plåt. El och vatten finns indraget. I byggnaden finns totalt 11 boxplatser (varav 5 boxar är uteboxar en av dem är för ponnyhästar), foderrum samt två sadelkammare.

Svinstian

Väster om lilla stallet finns en äldre svinstia idag inredd som grovtvättstuga samt utrymme för vård av utrustning. Byggnaden är uppförd i trä varav den norra delen på gjuten platta och den södra delen på hårdgjord yta med plintar. Fasad beklädd med träpanel och sadeltak beklätt med plåt. Byggnadsyta om 32 m2. Vatten och el finns indraget.

Bykstugan

Mellan mangårdsbyggnaden och arrendatorsbostaden finns en äldre bykstuga idag inredd som bastu med vedeldat aggregat.

Övriga byggnader söder om mangårdsbyggnaden

Inom området söder om mangårdsbyggnaden finns det ett flertal äldre byggnader i form av två jordkällare, ett utedass, ett dubbelgarage, ett enbilsgarage, ett äldre hönshus, tre uthus samt en äldre loge. Samtliga byggnader saknar el och vatten.

Skog och mark

Åker-, betes- och hagmark

Arealen inägomark som hör till försäljningsobjektet har på ortfoto bedömts uppgå till 13,18 ha. Marken är välarronderad och utgörs av hagar, betes- och åkermark. Enligt SAM-internet uppgår arealen åkermark till 11,09 ha. Åkern används idag som slåtter och betesvall. De stödrätter som avser försäljningsobjektet övergår vederlagsfritt till en köpare på tillträdesdagen.

Jakt

Jakten är ej upplåten. Området är ej lämpligt för jakt.

Pågående lantmäteriförrättning

Försäljningsobjektet avser del av fastigheten Sigtuna Vallstanäs 2:17. En lantmäteriförrättning pågår för att stycka av försäljningsobjektet från Sigtuna Vallstanäs 2:17. Lantmäteriförrättning beräknas vara färdig någon gång innan julen 2020. Säljaren svarar för alla kostnader i samband med lantmäteriförrättningen. Ärendenummer för avstyckningen hos lantmäteriet är 191915. För mer information om lantmäteriförrättningen, kontakta mäklaren.

Övrigt

På försäljningsobjektet finns en byggnad på ofri grund i form av en skrittmaskin belägen mellan ridhuset och stallet. Skrittmaskinen är arrendatorns egendom.

Strax väster om ridbanan finns en äldre brunn.

Rättsförhållande

Fastighet

Sigtuna Vallstanäs 2:17, del av.

Ägare

Christian Rinman 1/1

Areal

Areal uppmätt på ortfoto 16,8 ha. Slutgiltig areal bestäms av lantmätaren i samband med lantmäteriförättingen.

Taxeringsvärde

Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet). Taxeringsvärde går ej att fastställa då försäljningsobjektet utgör del av fastighet.

Inteckningar

Försäljningsobjektet kommer överlåtas fritt från penninginteckningar. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Mäklarassistent

Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
070-625 98 03

Jag är intresserad av fastigheten Oppgården och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning