Oppråby

Boende i trevlig miljö, växtliga skogar med högt virkesförråd, åkermark och jakt. I Romfartuna.
Areal: 100 ha
Kommun: Västerås
Objektstyp: Gård
Prisidé: 14 200 000 SEK
Anbudsdag: 8/10 2019
Visning:
11/9 2019
Vänligen kontakta mäklaren för bokning av visning.
21/9 2019
Vänligen kontakta mäklaren för bokning av visning.
Nu ges möjlighet att förvärva en fastighet om totalt 100 ha mark fördelat på ca 40 ha åkermark och 54 ha produktiv skogsmark samt gårdscentrum med två bostadshus och ekonomibyggnader. Fastigheten är belägen 2 mil norr om Västerås och nås med bil på 20 minuter från både Sala och Västerås. Förutom boende i trevlig miljö i kulturlandskapet Romfartuna erbjuder fastigheten växtliga skogar med högt virkesförråd och åkermark i samlade skiften. För dig som vill ha en egen fastighet med möjlighet till skogsbruk, jordbruk och jakt är detta fastigheten för dig. Boka en visning hos ansvarig mäklare.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Västerås
Kopparbergsvägen 10, plan 18
722 13   Västerås
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bilder (24)

Foto: Anton Stolpe Nordin, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnaden

Mangårdsbyggnaden ramas in av lilla bostadshuset och magasinsbyggnaden med en fruktträdgård och grusad gårdsplan med rundel. Huset är uppförd i två plan tidigt 1800-tal med en stomme av timmer stående på torpargrund. Taket är av enkupigt lertegel. Fönstren är kopplade tvåglasfönster samt englasfönster med ytter- och inner-fönster. Uppvärmningen sker genom vattenburet system från bergvärmepump som är gemensam för båda bostadshusen med kulvert från boden. Vatten tas från egen brunn som är gemensam med grannen. Vattnet är tjänligt men renas med manganfilter. Avloppet är enskilt med trekammarbrunn och infiltrationsbädd som är gemensam med grannen. Enligt taxeringen är boytan 150 kvm. Fiber finns framdraget till gården. Bostadshuset har genomgående äldre standard.

Planlösning: Nedre botten består av grovingång med plastmatta, toalett med WC och dusch samt våtrumsmatta, tvättstuga med tvättmaskin, kök med vita skåpsluckor, kyl,frys och ugn med spis, diskmaskin och plastmatta på golvet, innanför köket finns en kammare. Bredvid köket finns en hall med ingång från framsidan. I hallen finns en kamin och trappen till övervåningen. Till höger om hallen finns en sal med trägolv och en öppen spis med insats, vardagsrum med trägolv.

Övre botten består av en stor hall. Till höger finns ett sovrum med garderober och kattvind. Till vänster finns en liten toalett med badkar. Innanför toaletten finns ett sovrum med trägolv och trätak samt kattvind. Det finns även en stor kattvind på övervåningen mot baksidan av huset.

Lilla Bostadshuset

Lilla bostadshuset ligger bredvid Mangårdsbyggnaden och har en stomme av timmer stående på torpargrund. Byggnadsytan på mark är cirka 8 x 15 m. Taket är av lertegel. Fönstren är kopplade tvåglasfönster. Värme, vatten och avlopp är samma som för Mangårdsbyggnaden. Kakelugnarna som finns i huset går ej att elda i dagsläget. Bostadshuset har genomgående äldre standard.

Planlösning: Man kommer in i en entré/hall med plastmatta och trapp upp till övervåningen, rakt fram finns ett genomgångsrum med plastmatta och furutak samt en vedspis som går att elda i. Till höger ligger köket med bruna skåpsluckor, hel kyl, frys och ugn med spis, diskmaskin som ej fungerar och plastmatta, till vänster om genomgångsrummet finns ett sovrum med trägolv och kakelugn. Bredvid sovrummet finns ett vardagsrum med trägolv och kakelugn. Till höger om hallen finns en tvättstuga med tvättmaskin och förråd samt ett badrum med WC och dusch. Övre botten består av en hall, vardagsrum med en täljstenskamin, sovrum, toalett och kattvindar.

Energideklaration

Ingen energideklaration finns upprättad för bostadshusen och kommer ej upprättas eller bekostas av nuvarande ägare.

Ekonomibyggnader

Magasinsbyggnad

Byggnaden ligger mittemot Lilla bostadshuset i vinkel med mangårdsbyggnaden och bildar ett trevligt gårdscentrum. Byggnaden har en trästomme och gjutet golv. Taket är av lertegel. I byggnaden finns pannrum med bergvärmepump samt inkommande vatten som går vidare via kulvert till bostadshusen. I övrigt finns förrådsutrymmen, vind och ett garage på gaveln. Byggnaden mäter 6,6 x 15,5 m.

Potatiskällare

Potatiskällaren ligger bakom boden och har en gjuten ingång och en valvad stenkällare. Över källaren finns träöverbyggnad med förvaringsmöjligheter. Byggnaden mäter 6,2 x 9,7 m.

Vedbod

Vedboden ligger bakom Lilla Bostadshuset och har en trästomme stående på grundstenar och tak av lertegel. I byggnaden finns vedbod samt en äldre tvättstuga. I tvättstugan är det gjutet golv. Taket på byggnaden är i behov av renovering. Byggnaden mäter ca 8,4 x 11,4 m.

Loge

Logen ligger på andra sidan vägen från bostadshusen och har en stomme av liggande timmer med träöverbyggnad. Taket är av plåt. I byggnaden finns dass, äldre stalldel med skulle över och en logdel. Byggnaden mäter 18 x 7,2 m.

Magasin

Magasinet har en stomme av liggande timmer stående på grundstenar med tak av lertegel. Taket har börjat gett sig på vissa ställen. Byggnaden används för förvaring. Byggnaden mäter ca 6,5 x 8,2 m.

Maskinhall

Maskinhallen har en stomme av liggande timmer med träöverbyggnad. På framsidan finns två skjutdörrar av plåt. Taket är av plåt. Byggnaden har grusat golv och används för förvaring av maskiner.

Verkstad/Garage

Byggnaden har en trästomme med gjutet golv i garaget på sidan finns ett snedtak för förvaring.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken på fastigheten uppgår till 40,9 ha enligt skogsbruksplanen. Åkermarken är utarrenderad och arrendatorn nyttjar stödrätterna. Arrendet är uppsagt till den 13/3 2020. Jordarten är till största delen lera. Åkermarken ligger relativt väl arronderad med sammanhängande skiften.

Skogsmark

Skogen ligger lättillgänglig längs med enskild väg på fastigheten. Enligt skogsbruksplan som är upprättad i mars 2019 uppgår arealen produktiv skogsmark till 54,4 ha. Det totala virkesförrådet bedöms till cirka 17 022 m3sk. Detta ger ett medeltal på cirka 313 m3sk per ha. Medelboniteten bedöms till mycket goda 8 m3sk per ha och år. Trädslagsfördelningen är tall 29 %, gran 63 %, löv 2 % och björk 6 %. Avverkningsförslaget under planperioden är totalt 11 863 m3sk varav 11 597 m3sk föryngringsavverkning och 266 m3sk gallring. Andelen skog i huggningsklasserna G2-S3 är 69 %. För mer info se bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten.

Jakt

Jakten på fastigheten övergår till köparen på tillträdesdagen. Fastigheten ingår i Romfartuna-Haraker älg- och kronhjortsskötselområde samt viltvårdsområde. På fastigheten förekommer förutom de vanliga småviltsarterna för området även älg, kronvilt och vildsvin.

Övrigt

På fastigheten finns ett hus på ofri grund längs med skogsvägen. Huset ägs av en annan person och tomten är utarrenderad på 49-årigt arrende utan något vederlag sedan 1963.

Rättsförhållande

Fastighet

Västerås Oppråby 1:2

Ägare

Hjördis Johansson 1/2
Lars Johansson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 96,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 54,4 ha
Väg och kraftledning 1,5 ha
Inägomark 40,9 ha
Övrigmark 3,2 ha
Summa: 100,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 4 224 000 kr
Åkermark 1 858 000 kr
Tomtmark 250 000 kr
Bostadsbyggnader 1 125 000 kr
Summa: 7 457 000 kr

Inteckningar

Det finns en penninginteckning uttagen i Västerås Oppråby 1:2 om totalt 754 000 kr. Inteckningen är ej pantsatt och inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Fastighetsmäklare

Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Jag är intresserad av fastigheten Oppråby och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning