Mellösa-Vallby

I Vallby med 19 ha prima åkermark. Möjlighet att lägga bud på helheten eller delar.
Areal: 21 ha
Kommun: Örebro
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 500 000 SEK
Anbudsdag: 8/4 2019
Visning:
23/3 kl 11:00-13:00
27/3 kl 16:00-18:00
I Vallby, omgiven av det öppna jordbrukslandskapet vid Stora Mellösa, ligger denna fina gård med 19 ha prima åkermark. Det väl samlade gårdscentrumet omfattar mangårdsbyggnad med fyra rum och kök, drängstuga, magasin och ladugård/loge.

Säljarna är även öppna för en uppdelning av fastigheten där en hästgård på ca 2,5 ha skapas och åkermarken säljs separat.

Välkommen på visning!
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Örebro
Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Håkan Schörling
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Bilder (17)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadsbyggnaden är uppförd i timmer troligtvis i slutet på 1800-talet. Huvuddelen av huset torde stå på gjuten platta. Utvändigt är huset beklätt med träfasad och taket har 2-kupigt lertegel. Fönstren är kopplade 2-glas. Bostaden inrymmer ett stort lantkök med elspis, diskmaskin och kyl/frys, vardagsrum med parkettgolv, två mindre rum med parkettgolv samt ett större sovrum med heltäckningsmatta. Från hallen finns ingången till ett mindre badrum med wc och dusch. Våtutrymmet har våtrumstapet och plastmatta.

Uppvärmning sker genom jordvärmepump installerad 2001 och belägen i ”drängstugan”. (Thermia Classic). Boarea enligt taxering 96 kvm vilket torde vara en underskattning då innermåttet indikerar en boarea på ca 120 kvm.

Vatten, något järnhaltigt, kommer från en grävd brunn belägen i trädgården. Avloppet som består av äldre 2-kammarbrunn är utdömd och ny avloppsanläggning måste uppföras innan wc/dusch kan tas i anspråk.

Möjlighet finns att inreda viss del av det övre planet. I nuläget är det en öppen vind med lösullsisolering.

Drängstugan

Byggnaden är uppförd i trä under tvåkupigt lertegeltak. Byggnadsarea 36 kvm. Byggnaden består av en drängkammare med vedspis samt vattenburen värme från ett element. Övrig del är ett förrådsutrymme där jordvärmepumpen är placerad.

Driftskostnader

Driftskostnaderna är svåra att beräkna då bostaden endast stått med underhållsvärme de senaste fyra åren. En grov uppskattning ger en kostnad på ca 30 500 kr/år fördelat på:
Uppvärmning/hushållsel 20 000 kr/år
Försäkring 5 000 kr/år
Vägsamfällighet 2 500 kr/år
Sophämtning/avlopp 3 000 kr/år
Total månadskostnad enligt ovanstående uppgifter är ca 2 542 kr/månaden.

Ekonomibyggnader

Magasinet

Byggnaden är uppförd i trä under lertegeltak. Byggnadsarea ca 120 kvm. Byggnaden innehåller sädesmagasin, vedbod samt garage. Jordkällare under mindre del av byggnaden där pump och hydrofor är placerade.

Ladugård/loge

Byggnaden är uppförd i trä under lertegeltak. Total byggnadsarea ca 470 kvm. Ladugårdsdelen har delvis den äldre båsinredning kvar. Takhöjd ca 2,2–2,3 m. Logdelarna har uppgrusade golv.

Skog och mark

Åkermark

Åkermarken är delvis utarrenderad tom 2019-12-01 då arrendet upphör enligt skriftlig överenskommelse. De södra skiftena består av mulljordar och skiftena vid brukningscentrum består av fastmarksjordar med mellanlera. Arealen är behovsdikad. Åkermarken håller genomgående god klass.

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Övrigt

Fastigheterna har andel i Askers Häradsallmänning och Mellösa sockenallmänning. Årlig intäkt ca 4 700 kr.

Rättsförhållande

Fastighet

Örebro Mellösa-Vallby 6:1

Ägare

Thomas Harrysson 1/2
Anders Harrysson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 20,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Åkermark 1 516 000 kr
Tomtmark 237 000 kr
Bostadsbyggnader 530 000 kr
Ekonomibyggnader 141 000 kr
Summa: 2 424 000 kr

Inteckningar

Antal 17 st
Totalt belopp 2 150 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Håkan Schörling
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Fastighetsmäklare

Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Jag är intresserad av fastigheten Mellösa-Vallby och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning