Röcklinge 1:9

Jord och skog i Röcklinge
Areal: 11 ha
Kommun: Örebro
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 200 000 SEK
Endast ca 8 km nordväst om Örebro ligger denna lilla jordbruksfastighet på ca 11 ha varav 4 ha åker och 6 ha skog. Inga byggnader.

I Röcklinge ca 8 km nordväst om Örebro ligger denna lilla jordbruksfastighet på totalt ca 11 ha. Marken är fördelad på ca 4 ha åkermark, 6,1 ha skog och övrig mark 0,7 ha.
Fastigheten är obebyggd. Åkermarken är inte utarrenderad utan blir tillgänglig för ny ägare vid tillträdet. Marken är bevuxen med vall.
Skogsmarken är bevuxen med ungskog/yngre gallringsskog och innehåller både tall, gran och björk. Laserscanning utförd i mars 2023 visar på ett virkesförråd om ca 90 m3sk/ha.

Välkommen att besöka Röcklingemarken!

Kontakta Areal

Håkan Schörling

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Röcklinge 1:9

Håkan Schörling

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skog och skogsmark

Skogen på drygt 6 ha, består i huvudsak av ungskog/yngre gallringsskog. Enligt laserscanning utförd i mars 2023 beräknas virkesförrådet till ca 90 m3sk/ha.

Åkermark

Åkermarken omfattar 3,98 ha stödberättigad areal. Marken blir tillgänglig för ny ägare vid tillträdet.

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

ÖREBRO RÖCKLINGE 1:9

Ägare

Berndth Rauséus 1/3
Sven Olof Rauséus 1/3
Bengt Rauséus 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 10,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 248 000 kr
Skogsmark 225 000 kr
Summa: 473 000 kr

Karta

Mäklare

Areal | Örebro

Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Alla objekt från Örebro

Ansvarig mäklare

Håkan Schörling
Håkan Schörling
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Fastighetsmäklare

Mats Fröjdenstam
Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Röcklinge 1:9 & vill bli kontaktad

Mäklaren för Röcklinge 1:9 kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier