Västra Rynninge

Areal: 4 ha
Kommun: Örebro
Objektstyp: Övrigt
Prisidé: 600 000 SEK
Anbudsdag: 26/9 2018
Strax norr Stora Mellösa ligger Rynninge hage bestående av lövskogsdungar och öppen mark. Fastigheten har använts som dansbana och träffpunkt för traktens invånare. De senaste åren har dock bara Stora Mellösa skyttegille använt fastigheten för sin verksamhet. Fastigheten är bebyggd med hus kopplat till den tidigare verksamheten, det vill säga en dansbana, kioskbyggnader, en spelhall, ett förråd samt en skjutbanehall. Här finns möjligheter för den drivne att rusta upp och iordningställa platsen för liknande verksamhet som tidigare förekommit. Fastigheten har även attraktiva lägen för nybyggnation av hus. Dock finns inga förhandsbesked för bygglov eller bygglov för nybyggnation i nuläget.

Spekulanter är välkomna att på egen hand besiktiga fastigheten eller boka visning tillsammans med mäklaren.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Örebro
Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Bilder (12)

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Allmänt om byggnaderna

De flesta byggnaderna är uppförda i omgångar från 1960-talet fram till 1980-talet, paviljongen är dock från tidigt 1900-tal. El finns till fastigheten och flera av dess byggnader. Ingen garanti lämnas för att eldragningar fungerar fullt ut. Vatten och avlopp finns ej anslutet till fastigheten eller dess byggnader.

Kiosk

Kiosken är uppförd med träregelstomme på plintgrund under plåttak. Byggnadsarea på mark om ca 30 kvm.

Dansbana och scen

Dansbanan och scenen är uppförd med träregelstomme på plintgrund under plåttak. Byggnadsarea om ca 200 kvm.

Förråd

Förrådet är uppförd med träregelstomme på plintgrund under plåttak. Byggnadsarea på mark om ca 30 kvm.

Spelhall

Spelhallen är uppförd med träregelstomme på plintgrund under plåttak. Byggnadsarea på mark om ca 80 kvm.

Förråd skjutbana

Förrådet är uppfört med träregelstomme på granitstengrund under plåttak. Byggnadsarea på mark om ca 35 kvm.

Skjutbanehall

Byggnaden är uppförd (1978) med stolpstomme under plåttak. Underlaget är asfalterat. Byggnadsarea på mark om ca 45 kvm.

Energideklaration

Byggnaderna har ej använts som permanentbostäder vilket gör att säljaren inte behöver upprätta energideklaration. Överlåtelsebesiktning är inte heller utförd.

Driftskostnader

Uppgifterna nedan bygger på säljarens kostnader de senaste åren.

EL: ca 2 200 kr/år (2017, 2 171 kr, fast avgift).
VÄGAR: ca 200 kr/år (2017, 208 kr).
FÖRSÄKRING: ca 2 500 kr/år (2017, 2 538 kr).
TOTALT: 4 900 kr/år eller ca 410 kr/månad.

Skog och mark

Skogsmark och öppen mark

Skogsmarken består av ca 2 ha. Densamma är i gallrings- till slutavverkningsbar ålder och lövdominerad med inslag av tall och gran. Inslag av äldre träd, framförallt äldre ekar förekommer. Ingen skogsinventering är utförd.

I anslutning till nöjesanläggningen finns det öppen mark om ca 0,5 ha. Marken brukas i nuläget inte och inga stödrätter finns heller kopplat till marken i dagsläget. Jordart, morän.

Nyckelbiotoper och naturvärden

Försäljningsobjektet berörs ej av, hos myndigheterna registrerade, nyckelbiotoper eller naturvärden. Källa: Skogsstyrelsen, ”Skogens pärlor”.

Jakt

Jakten är inte upplåten och övergår till köparen på tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Örebro Västra Rynninge 7:1

Ägare

Stora Mellösa Skytteförening 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 3,7 ha

Taxeringsvärde

Örebro Västra Rynninge 7:1. Typkod 826 (Specialenhet, kulturbygd), taxeringsvärde år 2013 var 0 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Fastighetsmäklare

Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Jag är intresserad av fastigheten Västra Rynninge och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning