Öreryd

Skog, vatten och öppen mark utmed Nissan.
Areal: 37 ha
Kommun: Gislaved
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 200 000 SEK
Anbudsdag: 18/5 2022
I utkanten av Öreryd mellan riksväg 26 och Nissan ligger Öreryd 9:2. En skogsdominerad tillväxtfastighet med möjlighet till boende. Här finns ett mindre bostadshus med utsikt över flertalet anlagda dammar, samt ett antal ekonomibyggnader. Fastigheten bjuder på goda möjligheter till rekreation i form av paddling, jakt och fiske m.m. Endast 5 minuter bort ligger ridklubb med ridhus samt Isaberg med bl.a. skidbackar och golfbana.

På fastigheten har under 30 års tid bedrivits grustäktverksamhet på c:a 15 ha, med täkttillstånd som löpt ut 2015. För eventuell ytterligare brytning krävs förnyat täkttillstånd. För befintlig täkt finns inga krav på återställningsåtgärder. Fastigheten utgörs av 30 ha skog och 3 ha inägomark.
Juridisk person kan förvärva.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 40

Bilder (19)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Bostadsbyggnad i 1-plan uppförd 1987 med en boyta om 55 m² enligt fastighetstaxeringsuppgifter, verklig boyta torde dock vara ca 80 m². Huset har plintgrund. Stomme och fasad i trä, vilken målades 2010. Fönster av typen 2-glas isolerglas sattes in 2010. Yttertak av plåt. Uppvärmning sker med luftvärmepump installerad 2008, samt vedkamin installerad 2000 och renoverad under 2012. Vatten och avlopp är enskilt. Vatten från grävd brunn, avlopp till trekammarbrunn med äldre infiltration från år 1990. All el i bostaden drogs om 2010. Bostadshuset är fiberanslutet.

Bostaden består av kök/vardagsrum med utgång till uterum. Kök med kyl/frys, elspis, ugn och diskmaskin. Badrum med wc, dusch och tvättmaskin. Husets sovrum ligger i norra delen av byggnaden.

Bostaden ligger vackert uppe på en höjd med utsikt över ett flertal vattenspeglar och Nissan.

Energideklaration

Då säljaren ej nyttjat byggnaden som permanentbostad kommer ingen energideklaration att upprättas.

Driftskostnader

Fastighetens totala driftskostnader uppgår till totalt ca 26 000 kr fördelat enligt följande:
- El inkl. uppvärmning ca 15 000 kr
- Sophämtning ca 2 000 kr
- Slamtömning ca 2 000 kr
- Sotning ca 1 000 kr
- Försäkring ca 6 000 kr (hela gården)
Ovanstående kostnader är uppskattade och avser nuvarande nyttjande och brukande av fastigheten.

Ekonomibyggnader

Förråd med carport

Uppförd på plintgrund. Stomme och fasad av trä. Yttertak av plåt. Byggnadsarea om ca 45 m².

Vedbod

Uppförd på plintgrund. Stomme och fasad av trä. Yttertak av plåt. Byggnadsarea om ca 40 m².

Övriga byggnader

- Cykelförråd.
- Brädskjul.
- Spolplatta med framdraget vatten.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Inägomarken på fastigheten utgörs enligt skogsbruksplanen av totalt 2,9 ha och utgörs i sin helhet av betesmark.

Betesmarken på fastigheten är muntligen upplåten ett år i taget.

Med fastigheten följer inga stödrätter.

Skogsmark

Skogsmarken på fastigheten har tyngdpunkt på yngre gallringsskog där tall är det dominerande trädslaget. Vägnätet på fastigheten är mycket bra och gör skogen lättåtkomlig. På skogsmarken utfördes år 2018 askåterföring/gödsling.

För fastigheten upprättades i oktober 2021 en skogsbruksplan av Sydved. Enligt skogsbruksplanen utgörs fastigheten av 29,9 ha produktiv skogsmark med en medelbonitet om 5,8 m³sk/ha. Virkesförråd om 3 209 m³sk. Trädslagsfördelning: tall 81 %, gran 6 % och löv 13 %. För mer information se bifogad skogsbruksplan.

Jakt

Jakten på fastigheten är upplåten t.o.m. 2022-06-30 och är därefter tillgänglig för köparen.

Fiske

Fastigheten har del i samfällt fiske i Nissan.

Vägar

Skötsel och underhåll inkl. snöröjning av framfartsvägen till fastigheten sköts i egen regi. Någon vägsamfällighet finns ej.

F.d. grustäkt

På fastigheten har det tidigare bedrivits grustäkt. Tillståndet för täktverksamheten gick ut 2015-12-31. En översiktlig beräkning av kvarvarande grustillgångar på fastigheten har gjorts av nuvarande ägare. Se dokument på areal.se.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper.

Kanotled Nissan

På fastigheten finns en rastplats till förmån för kanotled Nissan. Rastplatsen sköts enligt avtal av markägaren mot viss ersättning. Kommunen ansvarar för sop- och latrintömning på rastplatsen.

Rättsförhållande

Fastighet

GISLAVED ÖRERYD 9:2

Ägare

Ralf Johansson Ab 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 37,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 29,9 ha
Myr/kärr/mosse 0,1 ha
Inägomark 2,9 ha
Väg och kraftledning 1,7 ha
Övrigmark 1,8 ha
Vatten 1,2 ha
Summa: 37,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Betesmark 62 000 kr
Skogsmark 589 000 kr
Skogsimpediment 46 000 kr
Tomtmark 148 000 kr
Bostadsbyggnader 439 000 kr
Summa: 1 284 000 kr

Inteckningar

Antal 16 st
Totalt belopp 1 000 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Mäklarassistent

Karl Magnusson
Jägmästare
036-16 76 42
070-536 76 25

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning